Gebruiksaanwijzing RYOBI EAG2000RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI EAG2000RS. Wij hopen dat dit RYOBI EAG2000RS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI EAG2000RS te teleladen.


RYOBI EAG2000RS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1574 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI EAG2000RS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Door stofmaskers worden de deeltjes wegge¿lterd die ontstaan door het werk dat u aan het doen bent. Langdurige blootstelling aan intens geluid kan gehoorverlies veroorzaken. Houd omstanders op redelijke afstand van de werkzone en zorg dat zij een veiligheidsuitrusting dragen. Iedereen die zich binnen de werkzone moeten dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. [. . . ] Wielen, bedoeld voor grotere werktuigen is niet geschikt voor de hogere snelheid van een kleiner werktuig en kan breken. Een terugslag is een plotselinge reactie die optreedt wanneer een draaiende slijpschijf, schuurvoet, borstel of ander accessoire zich vastklemt of verbuigt, wat de snelle blokkering van het accessoire veroorzaakt. Het apparaat dat nog steeds werkt, werpt dan het apparaat in de tegengestelde richting van de gebruiksrichting van het accessoire. Als bijvoorbeeld een doorslijpschijf zich vastklemt of verbogen raakt in het werkstuk, bestaat het gevaar dat de snijkant van de schijf zich diep in het oppervlak van het werkstuk drukt, wat de schijf plotseling uit het werkstuk doet komen en het apparaat in de richting van de gebruiker of ver weg doet springen, afhankelijk van de draairichting van de schijf op het moment dat deze geblokkeerd raakte. Het wiel kan zowel springen naar of uit de buurt van de exploitant, afhankelijk van de richting van de beweging van het wiel op de plaats van knijpen. Een terugslag is dus het gevolg van een verkeerd gebruik van het apparaat en/of van onjuiste procedures of omstandigheden. terugslag kan vermeden worden door de volgende voorzorgen te nemen: a. Houd het apparaat stevig vast en plaats uw lichaam en uw armen zo dat ze een eventuele terugslag kunnen opvangen. Als het apparaat voorzien is van een hulphandgreep, dient u deze altijd te benutten om optimale macht over het apparaat te behouden bij terugslag of reactiekoppel wanneer u het apparaat inschakelt. Neem de nodige maatregelen om het apparaat in uw macht te kunnen houden ingeval van terugslag of reactiekoppel. Plaats uw hand nooit in de nabijheid van het draaiende accessoire om gevaar voor ernstig lichamelijk letsel te voorkomen in geval van terugstuiten. Plaats uzelf niet in het gebied waarheen het apparaat zou kunnen terugstuiten ingeval van terugslag. Bij een terugslag wordt het apparaat in de tegenovergestelde richting van de draairichting van de schijf weggeslingerd. Wees bijzonder waakzaam als u werkt aan de hoeken, scherpe randen, enz. Wanneer u aan hoeken of scherpe randen werkt of wanneer u het apparaat n. GB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands laat uitschieten, is het gevaar om het accessoire te blokkeren veel groter, en om dus de macht over het apparaat te verliezen en een terugslag te veroorzaken. Gebruik nooit een blad van een afkortzaag of een cirkelzaagblad met dit apparaat. Dergelijke bladen verhogen het risico voor terugslag en verlies van de macht over het apparaat. bIJKOMENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN SPECIFIEK VOOR SLIJPWERKZAAMHEDEN a. Controleer of de snelheid die op de afbraamschijf is aangegeven, minstens gelijk is aan de nominale snelheid van het apparaat. Controleer of de diameter van de afbraamschijf compatibel is met het apparaat en of de schijf goed op de opname-as past. Controleer vóór gebruik of er scheuren te zien zijn of dat er stukken zijn weggeslagen. [. . . ] Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. NL WAARSCHUWING Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. het verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI EAG2000RS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI EAG2000RS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag