Gebruiksaanwijzing RYOBI CST-180M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CST-180M. Wij hopen dat dit RYOBI CST-180M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CST-180M te teleladen.


RYOBI CST-180M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1400 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CST-180M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik elektrisch gereedschap nooit in een explosieve atmosfeer, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stofdeeltjes. Door de vonken van elektrisch gereedschap kunnen deze in brand raken of ontploffen. Houd kinderen, omstanders en huisdieren op afstand als u een elektrisch apparaat gebruikt. Zij zouden u kunnen afleiden en de macht over het gereedschap doen verliezen. [. . . ] Als er iets beschadigd is, dient u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte staat van onderhoud van het gereedschap. Als het mes van uw snijgereedschap goed scherp en schoon is, bestaat er minder kans dat het geblokkeerd raakt en kunt u uw apparaat beter in uw macht houden. neem deze veiligheidsvoorschriften in acht als u het apparaat , de accessoires , de hulpstukken , enz. Gebruikt en houd daarbij rekening met de bijzondere eigenschappen van uw apparaat, de plek waar u werkt en het soort werk dat u doet. Gebruik uw elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden. Zorg dat de schakelaar op "UIT" staat of geblokkeerd is voordat u de accu plaatst. U zou ongelukken kunnen veroorzaken als u een accupak in een apparaat steekt dat "AAN" staat. Laad het accupak van uw apparaat alleen op met behulp van de lader die door de fabrikant is aangegeven. Een laadapparaat dat voor een bepaald type accu bedoeld is, kan brand veroorzaken als het voor een ander type accu wordt gebruikt. Met accugereedschap mag alleen een bepaald type accu's worden gebruikt. Houd de accu wanneer deze niet gebruikt wordt uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, geldstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere metalen voorwerpen die verbinding tussen de klemmen zouden kunnen maken, hetgeen brandwonden of brand zou kunnen veroorzaken. kortsluiting van de contacten van de accu kan vonken , brandwonden of brand veroorzaken. Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit uit de accu is gelekt bij verkeerd gebruik. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken met helder water te spoelen. Eventuele reparaties moeten door een geschoolde vakman worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele reservedelen. Draag een gelaatsmasker of een stofmasker bij werkzaamheden waarbij stofdeeltjes vrijkomen. WAARSCHUWING Gebruik geen andere onderdelen of accessoires dan die door de fabrikant voor dit apparaat zijn aanbevolen en bijgeleverd. [. . . ] De meeste kunststoffen lopen het risico te worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. WAARSCHUWING De kunststof onderdelen mogen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie, enz. Deze chemicaliën bevatten namelijk stoffen die kunststof kunnen beschadigen, verzwakken of aantasten. Alleen de onderdelen die in de sectie "Overzicht" staan vermeld mogen door de gebruiker gerepareerd of vervangen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CST-180M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CST-180M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag