Gebruiksaanwijzing RYOBI CRH1801

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CRH1801. Wij hopen dat dit RYOBI CRH1801 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CRH1801 te teleladen.


RYOBI CRH1801 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2441 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CRH1801

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Start nooit enig gereedschap, waarvan het draaiend gedeelte het werkstuk aanraakt. Leg het gereedschap nooit neer vooraleer de bewegende delen volledig zijn gestopt. TOEBEHOREN: Het gebruik van toebehoren of aansluitingen die niet door de fabrikant worden aangeraden, kan een gevaar betekenen. [. . . ] Maak de zijhandgreep opnieuw stevig vast door de knop (11) in wijzerzin te draaien. Wanneer u hamerboort, gebruik dan uitsluitend stiften uit hard metaal met een SDS-plus opnameschacht. Het is niet mogelijk om cilindervormige boorstiften voor metselwerk, die in de handel verkrijgbaar zijn, te gebruiken in combinatie met de booradapter. Terwijl u hamerboor t dient u steeds gezichts- en gehoorbescherming te dragen en de zijhandgreep te gebruiken. Controleer of de schakelknop in de juiste positie werd vergrendeld vooraleer u de machine inschakeld. Reinig de boorstift en smeer deze in met machineolie vooraleer u deze in de boorhouder (2) plaatst. Druk en draai de stofvrije boorstift in de boorhouder en draai deze zover mogelijk. Om in metaal, hout en plastic te boren met boorstiften met een niet-SDS Plus opnameschacht , kunt u de booradapter gebruiken. PRAKTISCHE TIPS Boor niet in verborgen elektrische leidingen of gas- en waterleidingen. SLIPKOPPELING Indien het toestel vast raakt of blokkeert, maakt de slipkoppeling het toestel opnieuw los. Verwijder onmiddellijk de belasting van het toestel door de boor terug te trekken. Deze functie dient om te voorkomen dat de boor-schroefmachine ongewild wordt ingeschakeld als u hem niet gebruikt. De draairichting van dit gereedschap kan worden omgekeerd en wordt geregeld door een keuzeknop boven de snelheidsschakelaar (6). In tegenwijzerzin draaien: stel de keuzeknop in de rechter positie (15) in. De omschakeling kan het best worden uitgevoerd terwijl de machine stil ligt. Pas wanneer de schakelaar is geactiveerd en de machine start, schakelt de transmissie in de geselecteerde instelling. Opmerking: De hamerboorinstelling zal het mechanisme van het toestel beschadigen wanneer het wordt gebruikt om niet-SDS plus stiften vast te maken of te boren. Houd de machine steeds met beide handen stevig vast en sta stevig op beide voeten. [. . . ] Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. dit kan de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verhogen. Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CRH1801

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CRH1801 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag