Gebruiksaanwijzing RYOBI CRA-180M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CRA-180M. Wij hopen dat dit RYOBI CRA-180M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CRA-180M te teleladen.


RYOBI CRA-180M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1145 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CRA-180M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De stekker van het elektrische apparaat moet geschikt zijn voor het stopcontact. Gebruik nooit een verloopstekker met elektrische apparaten met aardaansluiting. Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als een deel van uw lichaam in aanraking is met een geaard oppervlak. [. . . ] Laad het accupak van uw apparaat alleen op met behulp van het laadapparaat dat door de fabrikant is opgegeven. Een laadapparaat dat voor een bepaald type accu bedoeld is, kan brand veroorzaken als het voor een ander type accu wordt gebruikt. Alleen een bepaald type accu's mag worden gebruikt met accugereedschap. kortsluiting van de klemmen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken. Gebruik geen producten op basis van petroleum zoals benzine of terpentine. WAARSCHUWING Gebruik geen andere onderdelen of accessoires dan die door de fabrikant voor dit apparaat zijn aanbevolen. Bij gebruik van niet aanbevolen onderdelen of accessoires bestaat gevaar voor ernstig lichamelijk letsel. Gebruik de radio voor de volgende toepassingen: Als radio voor FM-zenders Als versterker voor mp3-spelers, cd-spelers en andere geluidsapparaten Eventuele reparaties moeten door een geschoolde vakman worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele reservedelen. Zorg dat de vergrendellippen aan beide zijden van het accupak goed naar binnen gaan en dat het accupak goed vast zit voordat u de radio gaat gebruiken. Druk op de vergrendelingen die zich aan beide zijkanten van het accupak bevinden. Zet als volgt de radio uit: draai de aan-/uit-knop helemaal naar beneden. Draai de volumeknop omhoog om het geluid van de radio harder te zetten. Draai de volumeknop omlaag om het geluid van de radio zachter te zetten. Opmerking: gebruik de volumeaanwijzer die zich op de aan-/uit-knop en volumeknop bevindt om de gewenste geluidsterkte te kiezen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of het product beschadigen. WAARSCHUWING Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen dient u altijd eerst de accu te verwijderen voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden. [. . . ] Opmerking: u kunt de geluidsterkte vanaf de radio of vanaf de speler regelen. U dient uw afvalstoffen gescheiden aan te bieden en oude apparaten, accessoires en verpakkingen in speciale bakken te deponeren of naar instanties te brengen die belast zijn met de recyclering ervan. Stisknte volic frekvence nahoru nebo dol, pidrzte ho stisknutý zhruba jednu sekundu a pak ho puste. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CRA-180M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CRA-180M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag