Gebruiksaanwijzing RYOBI CDC18022

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CDC18022. Wij hopen dat dit RYOBI CDC18022 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CDC18022 te teleladen.


RYOBI CDC18022 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1685 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CDC18022

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Q Vergeet niet dat accu-gereedschap altijd startklaar is omdat het niet op een stopcontact hoeft te worden aangesloten. Wees u bewust van de risico’s verbonden aan accu-gereedschappen wanneer deze niet in gebruik zijn en bij het verwisselen van toebehoren. Zo kunt u het gevaar voor brand, elektrische schokken of lichamelijke letsel beperken. Q Plaats accu-gereedschap of accu's niet in de buurt van vuur of een andere hittebron. [. . . ] Wanneer u de boorschroefmachine in de normale werkpositie houdt, moet de draairichtingschakelaar zich aan de linkerkant van de drukschakelaar bevinden om schroeven of boren mogelijk te maken. De draairichting is omgedraaid wanneer de knop zich rechts van de drukschakelaar bevindt. Om de kans op ongewild starten van uw boorschroefmachine (wanneer u hem niet gebruikt) te verkleinen, zet u de draairichtingschakelaar in de middenstand. LET OP Om schade aan de machine te voorkomen, dient u de boorhouder volledig tot stilland te laten komen voordat u de draairichting verandert. Om de boorschroefmachine te stoppen, laat u de snelheidsschakelaar los en wacht u tot de boor / schroefbit tot stilstand komen. Opmerking: de boorschroefmachine werkt alleen als de draairichtingschakelaar volledig naar links of naar rechts is gedraaid. Gebruik de boorschroefmachine niet lang achter elkaar op te lage snelheden. Langdurig gebruik op lage snelheid kan tot oververhitting van de machine leiden. Indien dit gebeurt, kunt u de boorschroefmachine afkoelen door deze onbelast op maximumsnelheid te laten draaien. 4) De tandwieloverbrenging van de boorschroefmachine heeft twee snelheden, een lage snelheid (1) en een hoge snelheid (2). Kies een van deze twee snelheden (1 of 2) met behulp van de knop die zich boven op de machine bevindt. Wanneer u de boor-schroefmachine op de lage snelheid (1) gebruikt, is het toerental lager en is de machine krachtiger met een hoger koppel. Wanneer u de boorschroefmachine op de hoge snelheid (2) gebruikt, is het toerental hoger en is de machine minder krachtig met een lager koppel. Wij raden u aan om de lage snelheid (1) te gebruiken voor werk waarvoor een hoog vermogen is vereist en de hoge snelheid (2) om snel te boren of te schroeven. AFSLAGKOPPEL INSTELLEN De boorschroefmachine is voorzien van een koppeling, waarmee u het afslagkoppel kunt instellen al naar gelang het materiaal waarin u schroeft. De juiste instelling hangt af van het type materiaal en de grootte van de gebruikte schroef. De op de boorhouder getekende pijlen geven de richting aan waarin u moet draaien om de boor VAST te zetten (aan te draaien) of LOS te maken (los te draaien). WAARSCHUWING Probeer niet om een boor / schroefbit vast te zetten door de boorhouder met één hand vast te 27 BOOR / SCHROEFBIT INZETTEN (afb. 6-7) Q Ve r g r e n d e l d e d r u k s c h a k e l a a r d o o r d e draairichtingschakelaar in de middenstand te zetten. Q Zet de bek van de boorhouder meer of minder wijd open zodat er een opening ontstaat die iets groter is dan de diameter van de boor of schroefbit die u wilt gebruiken. Til de voorkant van de boorschoefmachine iets omhoog om te voorkomen dat de boor of schroefbit uit de bek valt. gB FR DE ES IT NL PT DK SE FI NO RU PL CZ HU RO LV LT EE HR SI SK GR TR Nederlands BEDIENING Q Steek de boor of schroefbit in de boorhouder. [. . . ] EE GR GARANTIIAVALDUS юѐюш фттѓцёц Käesoleva toote garantii katab kahekümne nelja (24) kuu jooksul materjali ja tootevalmistamise defektid, mis hakkab kehtima ning mis tõestatakse arve või saatelehe kuupäevast. NL WAARSCHUWING Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. het verklaarde trillingsemissieniveau geeft de hoofdtoepassing van het gereeschap weer. Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemissie verschillen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CDC18022

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CDC18022 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag