Gebruiksaanwijzing RYOBI CAG-180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI CAG-180. Wij hopen dat dit RYOBI CAG-180 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI CAG-180 te teleladen.


RYOBI CAG-180 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2035 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI CAG-180

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel in gebruik neemt. Q Drehen Sie die Schutzabdeckung, um sie in die gewünschte Position zu bringen. Lea atentamente todas las advertencias, instrucciones y especificaciones suministradas con la herramienta, y consulte las ilustraciones. Las mascarillas antipolvo permiten filtrar las partículas producidas por la operación que está realizando. [. . . ] Gebruik uitsluitend accessoires die de door de fabrikant zijn aanbevolen. Zorg dat de vonken die tijdens het gebruik van uw slijper ontstaan geen enkel gevaar kunnen opleveren en dat ze bijvoorbeeld niet naar personen of 38 Zorg ervoor dat u altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming draagt. Gebruik zonodig ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een schort of een helm. Leg het apparaat nooit op de grond of ergens anders als het nog draait. Pas op: door inertie draait de schijf na uitschakeling van het apparaat nog een tijdje door. U mag de schijf nooit zelf aanraken of de grond of een ander oppervlak laten aanraken als hij nog draait. de flens van de schijf en de buitenflens moeten dezelfde uitwendige diameter hebben. (Als het papier toch weg is, steek dan papier of rubber tussen de schijf en de flens. ) Gebruik uw apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is. Houd het apparaat tijdens het gebruik altijd stevig met twee handen vast. Motor Toerental bij nullast Schijfdiameter Schroefdraad van as MODEL 18 V 6. Om vast te draaien WAARSCHUWING Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril met zijschotjes wanneer u met het apparaat werkt. Dit systeem kan er echter toe leiden dat de accu en het apparaat abrupt helemaal stoppen, wat niet het geval is bij nikkelcadmium accu's. Onder bepaalde gebruiksomstandigheden schakelt het elektronische systeem van het accupak de accu namelijk uit, wat dus ook het gereedschap stop zet. Om het accupak en het apparaat weer in te schakelen, laat u de drukschakelaar even los en gaat u normaal verder met uw werk. OpmerkinG: om te voorkomen dat het accupak zichzelf uitschakelt moet u vermijden dat u het apparaat verkeerd gebruikt. Als het accupak en het apparaat zich niet vanzelf weer inschakelen nadat u de drukschakelaar even hebt losgelaten, betekent dit dat het accupak volledig ontladen is. Om het accupak weer op te laden steekt u het in een laadapparaat voor lithium-ion accu's. WAARSCHUWING Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u eenmaal vertrouwd bent geraakt met het apparaat. Vergeet niet dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. WAARSCHUWING Vergeet niet dat gereedschap met een accupak eigenlijk altijd startklaar is. 4) De slijper is uitgerust met een ontgrendelknop voor de drukschakelaar. [. . . ] Opmerking: zorg dat de ribben van de beschermkap goed in de gleuven van de lagerblokkap passen. Draai de onderflens stevig aan met behulp van de meegeleverde sleutel. Recycleer ongewenste producten Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Neem contact op met uw lokaal bestuur of handelaar om advies te krijgen over recyclage. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI CAG-180

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI CAG-180 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag