Gebruiksaanwijzing RYOBI BDT120 ACCESSOIRES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BDT120. Wij hopen dat dit RYOBI BDT120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BDT120 te teleladen.


RYOBI BDT120 ACCESSOIRES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (25 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BDT120 SCHEMA (46 ko)
   RYOBI BDT120 SCHEMA (46 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BDT120ACCESSOIRES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJK Het onderhoud van gereedschap dat is voorzien van een dubbele isolatie vereist grote zorg en een degelijke kennis van het systeem: het moet daarom worden uitgevoerd door een ter zake kundig technicus. Voor reparaties raden wij u aan het gereedschap naar het dichtstbijzijnde Erkende Ryobi Servicecentrum te brengen. er mogen uitsluitend originele Ryobi reserveonderdelen worden gebruikt. WAARSCHUWING: Gebruik uw gereedschap niet voordat u alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding goed gelezen en begrepen hebt. [. . . ] Gebruik elektrisch gereedschap nooit in de buurt van benzine of andere brandbare vloeistoffen en ook niet op vochtige of aan regen blootgestelde plaatsen. Door de motor geproduceerde vonken kunnen vloeistoffen, gassen of ontvlambare dampen ontsteken. Bezoekers moeten een veiligheidsbril dragen en op een veilige afstand van het werkgebied blijven. Laat bezoekers het gereedschap of het verlengsnoer niet aanraken, terwijl het gereedschap in werking is. Uw gereedschap zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is. Forceer uw gereedschap of hulpstukken niet om werkzaamheden te verrichten waarvoor ze niet bestemd zijn. Gebruik ze niet voor doeleinden die niet door de fabrikant zijn voorzien. Controleer, wanneer u een verlengsnoer gebruikt, of de belastbaarheid van het snoer voldoende is om de benodigde stroom te geleiden. Een te 'zwak' verlengsnoer veroorzaakt verlaging van de spanning, wat tot oververhitting en vermogensverlies kan leiden. Wanneer u uw gereedschap buitenshuis gebruikt, moeten de verlengsnoeren zijn voorzien van een voor gebruik buitenshuis goedgekeurde aarding. Deze kunnen door de bewegende delen worden gegrepen en u erheen trekken, wat lichamelijk letsel kan veroorzaken. Vertrouwdheid met uw gereedschap (door veelvuldig gebruik) mag nooit uw waakzaamheid doen verslappen. VERGEET NOOIT dat een seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. ZORG DAT DE WERKPLEK VOLDOENDE VERLICHT IS, om goed te kunnen zien wat u doet, en controleer of niets uw veiligheid in gevaar kan brengen, VOORDAT u uw gereedschap gaat gebruiken. Gereedschap dat niet in gebruik is, moet op een droge plaats worden opgeborgen, hoog van de grond of achter slot en grendel, buiten bereik van kinderen. RAAK NOOIT DE BEWEGENDE DELEN AAN terwijl het gereedschap in gebruik is. Start het gereedschap nooit wanneer een van de bewegende delen in aanraking is met de werkomgeving. ZET DE SCHAKELAAR VAN UW GEREEDSCHAP ALTIJD OP "UIT", voordat u de stekker uit het stopcontact neemt, om te voorkomen dat het gereedschap ongewild in werking treedt wanneer u de stekker weer in het stopcontact steekt. Sla ze regelmatig op en gebruik ze om eventuele andere gebruikers op de hoogte te stellen. Als u uw gereedschap uitleent, geef er dan ook deze gebruikershandleiding bij. Draai de drie borgmoeren van de beitelhouder los met behulp van de sleutel. WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het verwijderen of inzetten van een beitel, want de beitels zijn zeer scherp en kunnen ernstig letsel veroorzaken wanneer u ze verkeerd hanteert. [. . . ] BELANGRIJK Zorg vooral dat u de schaaf goed vlak houdt aan het begin en het einde van elke schaafbeweging om geen scheve randen te krijgen. Uw schaaf wordt geleverd met een instelbare langsgeleider om nauwkeurig randen te kunnen schaven. Om de schaafbreedte in te stellen draait u de vergrendelingsknop van de langsgeleider los en stelt de geleider in op de gewenste stand (Afb. Plaats de langsgeleider haaks op de schaafzool met behulp van een winkelhaak en draai de vergrendelingsknop weer stevig vast (Afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BDT120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BDT120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag