Gebruiksaanwijzing RYOBI BDP1200 SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BDP1200. Wij hopen dat dit RYOBI BDP1200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BDP1200 te teleladen.


RYOBI BDP1200 SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (65 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BDP1200SCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer de uitlijning en de staat van de bewegende delen, de montage en alle andere elementen die de werking van het apparaat kunnen beïnvloeden. Een beschermkap of ander beschadigd onderdeel moet door een erkend servicecentrum worden gerepareerd of vervangen. Zo kunt u het gevaar voor brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijke letsel beperken. Het apparaat zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het ontworpen is. [. . . ] Gebruik elektrisch gereedschap niet op natte of zeer vochtige plaatsen. Gebruik elektrisch gereedschap nooit op plekken waar gevaar bestaat voor brand of ontploffing. Berg niet gebruikte gereedschappen en accupakken op een droge plaats op, hoog boven de grond of achter slot en grendel, buiten bereik van kinderen. Zorg ervoor dat er geen gevaar bestaat dat de accucontacten worden kortgesloten door metalen voorwerpen, zoals schroeven, spijkers, enz. Trek het accupak eruit als u het apparaat niet gebruikt en verwijder de blaasbuis voordat u het gaat onderhouden. Verplaats uw apparaat nooit terwijl u uw vinger op de aan/uit-schakelaar hebt. dit elektrische apparaat voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Eventuele reparaties moeten door een bekwame vakman worden uitgevoerd en met gebruik van originele reservedelen. Niet naleving van dit voorschrift kan gevaar opleveren voor de gebruiker. wAARSCHUWING Gebruik uitsluitend originele reservedelen als er iets wordt vervangen. Niet naleving van dit voorschrift zou schadelijk kunnen zijn voor de goede werking van het apparaat en lichamelijk letsel veroorzaken. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat u de schakelaar op "UIT" (O) plaatst als u het apparaat niet gebruikt of als u het vervoert. WAARSCHUWING Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u eenmaal vertrouwd bent geraakt met het apparaat. Vergeet niet dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken. Gebruik de bladblazer voor de volgende toepassingen: Het schoonblazen van harde oppervlakken zoals garageopritten en trottoirs. Steek het accupak in de bladblazer en let er daarbij op dat de groeven van het accupak precies over de ribbels komen van de accuhouder van het apparaat. Zorg dat de vergrendellippen aan beide zijden van het accupak goed naar binnen gaan en dat het accupak goed vast zit voordat u het apparaat gaat gebruiken. Om te voorkomen dat u het vuil verspreidt dient u de buis van de blazer op de zijkanten van een vuilhoop te richten. Werk liever niet met meerdere apparaten tegelijk om de geluidshinder te beperken. Haal zonodig het op de grond vastgeplakte vuil eerst los met een hark of een bezem voordat u de blazer gaat gebruiken. Als de omgeving erg stoffig is, sprenkelt u eerst wat water als dat mogelijk is. Door een blazer te gebruiken in plaats van een waterslang om goten, muurtjes, terrassen, barbecues, portalen en grasvelden schoon te maken kunt u water besparen. [. . . ] Deze producten bevatten namelijk chemicaliën die het plastic kunnen beschadigen, vernielen of aantasten. WAARSCHUWING Probeer niet om veranderingen aan uw apparaat aan te brengen of om accessoires toe te voegen waarvan het gebruik niet wordt aanbevolen. Dergelijke aanpassingen of wijzigingen vallen onder verkeerd gebruik en kunnen gevaarlijke situaties teweegbrengen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen dient u altijd eerst de accu te verwijderen voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BDP1200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BDP1200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag