Gebruiksaanwijzing RYOBI BDM3000 ACCESSOIRES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BDM3000. Wij hopen dat dit RYOBI BDM3000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BDM3000 te teleladen.


RYOBI BDM3000 ACCESSOIRES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (24 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BDM3000 SCHEMA ELECTRIC (25 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BDM3000ACCESSOIRES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de gebruikershandleiding, let op de waarschuwingen en houd u aan de veiligheidsvoorschriften. Zorg dat omstanders minstens 15 meter uit de buurt blijven van het gebied waar gewerkt wordt. Zorg dat u nooit het snoeiblad aanraakt om het risico van verwonding te beperken. Lees aandachtig alle veiligheidsvoorschriften voordat u dit apparaat gaat gebruiken. [. . . ] Gebruik het apparaat niet meer totdat de noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd. Gebruik het apparaat niet als bepaalde onderdelen niet goed meer bevestigd zijn of beschadigd zijn. Zorg ervoor dat het blad niet bevuild is en goed scherp is, zodat het apparaat naar behoren kan werken en veilig kan worden gebruikt. Zorg dat het apparaat altijd schoon en droog blijft en vrij van olie of vet is. Controleer voordat u het gereedschap verder gebruikt of een eventueel beschadigd onderdeel kan blijven werken of zijn functie kan blijven vervullen. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Beschadigde onderdelen mogen alleen door een erkend Ryobi servicecentrum hersteld of vervangen worden, behalve als dat anders is aangegeven in deze gebruikershandleiding. Houd uw handen weg bij het snoeiblad om te voorkomen dat u letsel oploopt. Doe geen pogingen om afgeknipt materiaal weg te trekken en probeer niet om het te knippen materiaal vast te houden als het snoeiblad beweegt. Zorg dat u eerst de accu verwijdert en de drukschakelaar loslaat voordat u iets probeert weg te halen dat in het snoeiblad is komen vast te zitten. Houd uw handen, gezicht en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen. Steek het accupak in de grasschaar en let er daarbij op dat de groeven van het accupak precies over de ribbels komen van de accuhouder van het apparaat. Zorg dat de vergrendellippen aan beide zijden van het accupak goed naar binnen gaan en dat het accupak goed vast zit voordat u het apparaat gaat gebruiken. Kijk aan weerskanten van de accu waar de vergrendellippen zitten en druk daarop om het accupak los te koppelen. LET OP Op het moment dat u het accupak in het apparaat steekt, moet u ervoor zorgen dat de ribbels van de accu precies uitgelijnd zijn met de groeven van de grasschaar en dat de vergrendellippen goed ingestoken worden. Als u de accu verkeerd in de houder zet, kunt u inwendige onderdelen beschadigen. Forceer het apparaat niet als u probeert in een dichte begroeiing te knippen. Als het snoeiblad langzamer gaat lopen, beweegt u de grasschaar minder snel door het gras. Als het snoeiblad geblokkeerd raakt, stopt u eerst de motor, wacht u tot het snoeiblad stilstaat en verwijdert u de accu voordat u gaat proberen om de geblokkeerde elementen uit het snoeiblad te halen. GEVAAR Als het snoeiblad in aanraking komt met een elektriciteitsdraad of snoer, RAAK HET SNOEIBLAD DAN NIET AAN! hET SNOEIBLAD KAN ONDER STROOM KOMEN STAAN , WAT UITERST GEVAARLIJK IS. Houd de grasschaar alleen vast aan de handgreep die geïsoleerd is en leg het apparaat voorzichtig ver van u weg. [. . . ] Als het snoeiblad bot is geworden, kan daarmee het gras niet goed meer worden geknipt en moet de motor buitensporig veel kracht leveren. Gebruik de grasschaar voor de fijne afwerking zoals voor het knippen van gras rondom bomen, aan de rand van paden, de kanten van perken, enz. Houd het apparaat zo vast dat het snoeiblad evenwijdig aan de grond is. Zet de grasschaar aan en beweeg het apparaat dan naar het gras dat u wilt knippen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BDM3000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BDM3000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag