Gebruiksaanwijzing RYOBI BDM2000KI SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BDM2000KI. Wij hopen dat dit RYOBI BDM2000KI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BDM2000KI te teleladen.


RYOBI BDM2000KI SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (49 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BDM2000KISCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] COLOCAR LA BATERÍA (NO SUMINISTRADA) Coloque la batería en la herramienta, alineando las nervaduras de la batería con las ranuras del soporte de la batería de la herramienta (Fig. Utilice las tijeras cortacésped / arreglasetos siguiendo las instrucciones de este manual. Scollegare l'apparecchio o rimuovere la batteria prima di procedere ad eventuali regolazioni, alla sostituzione degli accessori o prima di riporlo. Neem tijdens het gebruik van accugevoed gereedschap altijd de elementaire veiligheidsvoorschriften in acht om gevaar voor brand, lichamelijk letsel en lekkende accuvloeistof te beperken. [. . . ] Een apparaat dat niet meer op de normale manier aan- en uitgezet kan worden, is gevaarlijk en moet absoluut worden gerepareerd. Verwijder snoeren, draden, kabels, touw en eventuele andere voorwerpen die door het snoeiblad zouden kunnen worden meegenomen. Houd kinderen, omstanders en huisdieren uit de buurt van de plaats waar gewerkt wordt. Houd kinderen, omstanders en huisdieren op een afstand van minstens 15 m omdat er voorwerpen tijdens het maaien kunnen worden weggeslingerd. Zet het apparaat onmiddellijk stop als iemand te dichtbij komt terwijl u bezig bent. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid om het risico van elektrische schokken te vermijden. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 15 jaar of door personen zonder ervaring. Draag altijd een volledige beschermende uitrusting (veiligheidsbril, kleding en schoeisel) om gevaar voor ernstig lichamelijk letsel te beperken. Draag een gelaatsmasker of een stofmasker bij werkzaamheden waarbij stofdeeltjes vrijkomen. Draag geen wijde kleding of sieraden die in de bewegende delen beklemd kunnen raken. Wij raden aan om werkhandschoenen, schoenen met antislipzolen en een lange broek te dragen bij werk buitenshuis. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Wanneer een beschermkap of ander onderdeel beschadigd is, mag dit alleen door een erkend servicecentrum worden gerepareerd of vervangen, tenzij anders vermeld in deze gebruikershandleiding. Houd uw handen weg bij het snoeiblad om gevaar voor lichamelijk letsel te beperken. Doe geen pogingen om afgeknipt materiaal weg te trekken en probeer niet om het te knippen materiaal vast te houden als het snoeiblad beweegt. Accugereedschap mag alleen in combinatie met een bepaald type accu's worden gebruikt. Houd de accu, wanneer deze niet gebruikt wordt, uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, geldstukken, sleutels, spijkers, schroeven en andere metalen voorwerpen die verbinding tussen de klemmen zouden kunnen maken, wat brandwonden of brand zou kunnen veroorzaken. kortsluiting van de klemmen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken. Zorg dat u niet met accuvloeistof in aanraking komt als dit uit de accu is gelekt bij verkeerd gebruik. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken overvloedig met helder water te spoelen. de uit een accu gestoten vloeistof kan irritaties of brandwonden veroorzaken. WAARSCHUWING Als er een onderdeel ontbreekt, gebruik het apparaat dan niet voordat u beschikt over dat ontbrekende onderdeel. [. . . ] WAARSCHUWING Probeer niet om wijzigingen aan te brengen aan dit apparaat of om een accessoire te monteren dat niet in deze handleiding wordt aanbevolen. Dergelijke aanpassingen of wijzigingen vallen onder verkeerd gebruik en kunnen gevaarlijke situaties teweegbrengen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING Controleer het apparaat regelmatig om na te gaan of er niets gebroken is en of alle onderdelen nog stevig vastzitten. Zorg dat alle schroeven en andere bevestigingselementen goed zijn aangedraaid om het gevaar voor ernstig lichamelijk letsel te beperken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BDM2000KI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BDM2000KI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag