Gebruiksaanwijzing RYOBI BDM1200 ACCESSOIRES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BDM1200. Wij hopen dat dit RYOBI BDM1200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BDM1200 te teleladen.


RYOBI BDM1200 ACCESSOIRES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (26 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BDM1200 SCHEMA (51 ko)
   RYOBI BDM1200 SCHEMA (51 ko)
   RYOBI BDM1200 SCHEMA ELECTRIC (17 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BDM1200ACCESSOIRES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Limpie la máquina después de cada utilización: consulte las instrucciones de las secciones "Limpiar el cortabordes" y "Guardar el cortabordes". Scollegare l'apparecchio o rimuovere la batteria prima di procedere ad eventuali regolazioni, alla sostituzione degli accessori o prima di riporlo. Insira o deflector de relva na carcaça do motor e rode o deflector para bloqueá-lo na sua devida posição. Tijdens het gebruik van accu gevoed gereedschap moet u altijd elementaire veiligheidsvoorschriften in acht nemen om gevaar voor brand, lichamelijk letsel en lekkende accuvloeistof te beperken. [. . . ] De grastrimmer mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 15 jaar en door personen zonder ervaring. Draag altijd een veiligheidsbril als u de grastrimmer gebruikt om het risico van ernstig oogletsel te vermijden. Draag een gelaatsmasker of een stofmasker bij werkzaamheden waarbij stofdeeltjes vrijkomen. Draag geen wijde kleding of sieraden die in de bewegende delen beklemd kunnen raken. Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur werkhandschoenen en schoenen met antislipzolen. Als u lang haar hebt, bescherm dit dan door het boven uw schouderniveau op te binden zodat het niet in de ventilatiegleuven of in de bewegende delen kan worden getrokken. Stel een elektrisch apparaat of een accu niet bloot aan regen of vochtigheid. Vervoer het apparaat nooit met uw vinger bovenop de drukschakelaar om te voorkomen dat het ongewild vanzelf start. Zorg dat u altijd uw evenwicht kunt bewaren en gebruik het apparaat niet op een onstabiele ondergrond. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. Uw apparaat zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is. Stel de totale lengte van de buis in al naar gelang het werk dat u gaat doen. Draai de instelring weer stevig vast om de buis in die stand te blokkeren. WAARSCHUWING Als er een onderdeel ontbreekt, gebruik het apparaat dan niet voordat u beschikt over dat ontbrekende onderdeel. Niet naleving van dit voorschrift kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Maaien gras in aanraking kunnen komen zonder dat de gebruiker zich hoeft te bukken. Door eenvoudigweg de lengte van de buis te verstellen kan de hoogte van de grastrimmer aan het profiel van elke gebruiker worden aangepast. MAAIDRAADUITVOER Uw grastrimmer is voorzien van een draadkop waaruit meer maaidraad kan worden uitgevoerd zonder dat de motor hoeft te worden gestopt. Als het draad is opgesleten of gaat rafelen kunt u een nieuw stuk draad laten afwikkelen door met de draadkop op de grond te tikken terwijl u de motor op volle snelheid laat draaien. Als u nieuw draad laat afwikkelen in hoog gras kan dat oververhitting van de motor veroorzaken. Bij elke tik met de draadkop op de grond komt er ongeveer 25 mm nieuw draad vrij. Als de draad versleten is en te kort is geworden, zal het u niet meer lukken om extra draad af te wikkelen door met de draadkop op de grond te tikken. [. . . ] Bewaar uw grastrimmer op een droge, goed ventilerende plaats, buiten bereik van kinderen. Leg het apparaat niet in de buurt van corrosieve stoffen zoals chemicaliën voor de tuin of strooizout. Temperaturen die hoger of lager zijn dan de normale omgevingstemperatuur verkorten de levensduur van een accupak. Wacht na gebruik van het apparaat tot de accu is afgekoeld en laad de accu dan onmiddellijk op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BDM1200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BDM1200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag