Gebruiksaanwijzing RYOBI BD96VR SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD96VR. Wij hopen dat dit RYOBI BD96VR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD96VR te teleladen.


RYOBI BD96VR SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (45 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BD96VR SCHEMA ELECTRIC (26 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD96VRSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens het gebruik van accu gevoed gereedschap moet u altijd de elementaire veiligheidsvoorschriften in acht nemen om gevaar voor brand, lichamelijk letsel en lekkende accuvloeistof te beperken. Lees aandachtig alle veiligheidsvoorschriften voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Lees deze gebruikershandleiding goed door, let op de waarschuwingen en houd u aan de veiligheids-voorschriften. Rechtstreeks via een stopcontact op het stroomnet worden aangesloten als de apparaten die op een accupak werken. [. . . ] Draag een lange broek van dikke stof, veiligheidsschoeisel met antislipzolen, handschoenen en een helm. Gebruik dit apparaat nooit als u op blote voeten bent of als u opengewerkte schoenen draagt. Draag geen wijde kleding of sieraden die in de bewegende delen van het apparaat beklemd kunnen raken. Houd kinderen, omstanders en dieren op minimaal 15 m afstand van de plaats waar u werkt. Vergeet niet dat de gebruiker verantwoordelijk is als omstanders of als hijzelf verwondingen oplopen of als hun eigendommen beschadigd worden. Controleer of een eventueel beschadigd onderdeel kan blijven werken of zijn functie kan blijven vervullen voordat u uw hoogsnoeier verder gebruikt. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Wanneer een beschermkap of ander onderdeel beschadigd is, moet dit door een erkend Ryobi servicecentrum worden gerepareerd of vervangen. Zo kunt u het gevaar voor brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijke letsel beperken. Uw gereedschap zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik met uw armen niet te ver weg. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken met helder water te spoelen. Terugstuiten is een gevaarlijke reactie die ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken. plaats uw rechterhand op de achtergreep en uw linkerhand op de voorgreep. Door het apparaat goed vast te houden kunt u het gevaar van terugslaan beperken en beter de macht over de machine behouden. Zorg ervoor dat er zich geen hinderlijke objecten bevinden op de plaatsen waar u gaat snoeien. Laat het zaagblad tijdens uw werk niet in aanraking komen met andere voorwerpen. Druk de schakelaar altijd helemaal in en zorg dat de zaagsnelheid gelijkmatig blijft. Monteer bij het vervangen van het zaagblad uitsluitend het type zaagblad dat specifiek is voorgeschreven voor uw hoogsnoeier. Als u een accupak in een apparaat steekt dat "AAN" staat kunt u ongelukken veroorzaken. Laad het accupak van uw apparaat alleen op met behulp van de lader die door de fabrikant is aangegeven. Een laadapparaat dat voor een bepaald type accu bedoeld is, kan brand veroorzaken als het voor een ander type accu wordt gebruikt. [. . . ] Gebruik uw hoogsnoeier niet voor het omzagen van bomen of het doorzagen van boomstammen. Bij het snoeien van bomen is het belangrijk dat u niet langs de stam zaagt of grote takken afzaagt zonder eerst het uiteinde ervan te hebben afgezaagd om het gewicht te verminderen. Na eerst aan de onderkant van de tak een kleine insnede te hebben gemaakt tot ongeveer een kwart van de dikte, moet de tweede insnede, ditmaal vanaf de bovenkant van de tak, er toe leiden dat de tak afbreekt. Vervolgens zaagt u vlak langs de stam het laatste stukje weg, waarbij u het zaagblad langzaam voortbeweegt om een zuivere zaagsnede te krijgen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD96VR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD96VR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag