Gebruiksaanwijzing RYOBI BD72VR SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD72VR. Wij hopen dat dit RYOBI BD72VR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD72VR te teleladen.


RYOBI BD72VR SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (45 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BD72VR SCHEMA ELECTRIC (26 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD72VRSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer een beschermkap of ander onderdeel beschadigd is, moet dit door een erkend Ryobi servicecentrum worden gerepareerd of vervangen. Zo kunt u het gevaar voor brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijke letsel beperken. Uw gereedschap zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik met uw armen niet te ver weg. [. . . ] Eventuele reparaties moeten door een ter zake kundig technicus worden uitgevoerd en met originele reservedelen. Niet naleving van dit voorschrift kan een gevaar inhouden voor de gebruiker. wAARSCHUWING Gebruik uitsluitend originele Ryobi reservedelen bij vervanging van accessoires. Niet naleving van dit voorschrift kan slechte werking van het apparaat of letsel ten gevolge hebben. plaats uw rechterhand op de achtergreep en uw linkerhand op de voorgreep. Door het apparaat goed vast te houden kunt u het gevaar van terugslaan beperken en beter de macht over de machine behouden. Zorg ervoor dat er zich geen hinderlijke objecten bevinden op de plaatsen waar u gaat snoeien. Laat het zaagblad tijdens uw werk niet in aanraking komen met andere voorwerpen. Druk de schakelaar altijd helemaal in en zorg dat de zaagsnelheid gelijkmatig blijft. Monteer bij het vervangen van het zaagblad uitsluitend het type zaagblad dat specifiek is voorgeschreven voor uw hoogsnoeier. Als u een accupak in een apparaat steekt dat "AAN" staat kunt u ongelukken veroorzaken. Laat de vergrendelknop los en blijf op de aan / uitschakelaar drukken om de hoogsnoeier te laten werken. Let er daarbij op dat de ribbels van het accupak precies passen in de gleuven van de accuhouder van de hoogsnoeier. Zorg dat de vergrendelingen aan beide zijden van het accupak goed vastklikken en dat het accupak goed vastzit aan de hoogsnoeier voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zodra u de aan-/uitschakelaar loslaat, gaat de vergrendelknop van de aan-/uitschakelaar automatisch terug naar vergrendelde stand. Kijk waar zich de vergrendelingen bevinden van het accupak en druk hierop om de accu los te maken van de hoogsnoeier. Draag werkhandschoenen voor een goede grip op de handgrepen en voor bescherming van uw handen. Met uw rechterhand houdt u stevig de achtergreep vast en met uw linkerhand de voorgreep. Gebruik de hoogsnoeier alleen als er voldoende licht is en als u voldoende zicht hebt op uw werk zodat u goed kunt zien wat u doet. Laat het apparaat eerst op maximumsnelheid komen net voordat u begint met snoeien door de aan-/uitschakelaar geheel in te drukken. Maak GEEN heen en weer (zaag-)bewegingen met het apparaat bij het snoeien. Volg onderstaande stappen om te voorkomen dat u de schors van de boom of de struik beschadigt. [. . . ] Gebruik de hoogsnoeier niet als u op een ladder staat: dit is buitengewoon gevaarlijk. Dit soort werk is voorbehouden aan personen die van bomen snoeien hun vak hebben gemaakt. Gebruik uw hoogsnoeier niet voor het omzagen van bomen of het doorzagen van boomstammen. Bij het snoeien van bomen is het belangrijk dat u niet langs de stam zaagt of grote takken afzaagt zonder eerst het uiteinde ervan te hebben afgezaagd om het gewicht te verminderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD72VR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD72VR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag