Gebruiksaanwijzing RYOBI BD60 ACCESSOIRES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD60. Wij hopen dat dit RYOBI BD60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD60 te teleladen.


RYOBI BD60 ACCESSOIRES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (23 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BD60 SCHEMA (36 ko)
   RYOBI BD60 SCHEMA (36 ko)
   RYOBI BD60 SCHEMA ELECTRIC (19 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD60ACCESSOIRES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] No utilice la desbrozadora al ras de los caminos, las empalizadas, las estacas, los edificios u otros obstáculos fijos. Consulte las normas ISO y las reglamentaciones locales correspondientes para guardar y manipular el carburante. Als u deze symbolen op de juiste manier interpreteert, kunt u het apparaat veiliger en doeltreffende gebruiken. SYMBOLEN NAAM Veiligheidswaarschuwing BETEKENIS Geeft een gevaar, een waarschuwing of een vermaning aan. [. . . ] Zorg dat omstanders, in het bijzonder kinderen en dieren, minstens 15 meter verwijderd blijven uit het gebied waar gemaaid wordt. Plaats de bovenste flens op de tandwielkast met de holle kant naar de mesbeschermkap gericht. Centreer het slagmes (6) op de bovenste flens en let er daarbij op dat deze twee delen goed vlak tegen elkaar aan komen. Breng de onderste flens (40) op zijn plaats met de holle kant naar het slagmes gericht. Het slagmes draait linksom als het apparaat in de werkstand wordt gehouden. Steek de blokkeerpen in de gleuf van de bovenste flens en door het gat van de tandwielkast (7). Draai met behulp van de bijgeleverde 13 mm sleutel (42) de borgmoer van het slagmes LINKSOM vast. Steek de blokkeerpen in de gleuf van de bovenste flens en door het gat van de tandwielkast. Ga altijd voorzichtig om met brandstof; dit is een zeer ontvlambare stof. Werk altijd in de open lucht en uit de buurt van vonken of vlammen bij het mengen van brandstofcomponenten en het bijvullen van de tank. Als er benzine of olie in uw ogen is gespat, moet u ze onmiddellijk met helder water spoelen. Draai de tankdop langzaam los om de druk te laten ontsnappen en te voorkomen dat er brandstof rondom de dop vrijkomt. Reinig de afdichting en controleer de goede staat voordat u de dop terugplaatst. Loop minstens 9 m weg van de plek waar u de brandstoftank hebt bijgevuld voordat u de motor start. Opmerking: Het is normaal dat er rook vrijkomt als de motor voor het eerst wordt gestart en soms ook daarna nog. Elke keer dat u de draadkop op de grond tikt komt er wat meer draad uit de draadkop. Misschien is het nodig om meerdere malen met de draadkop op de grond te tikken voordat de draad lang genoeg is om door de door het draad-snijmes te worden afgesneden. Opmerking: Als de draad versleten en te kort geworden is, zal het u niet meer lukken om extra draad af te wikkelen door met de draadkop op de grond te tikken. In zo'n geval DIENT U DE MOTOR UIT TE ZETTEN en handmatig wat draad af te wikkelen. MAAIDRAAD MET DE HAND AFWIKKELEN Houd de blokkeerknop van de draadspoel ingedrukt en trek aan de uiteinden van de draad om extra draad af te wikkelen. de draaggordel dient tevens om het slagmes op voldoende afstand van uw lichaam te houden. Wees uiterst voorzichtig als u dit apparaat gebruikt als een slagmes is geïnstalleerd. [. . . ] Zorg dat de chokehendel in de stand voor een koude start staat en trek 10 tot 14 maal een de startkabel. Terwijl u de gashendel helemaal ingedrukt houdt, trekt u drie maal aan de startkabel met de chokehendel in de stand voor een warme start. Als de motor niet aangaat, plaatst u de chokehendel in de stand voor een koude start en volgt u de aanwijzingen uit de sectie "Het apparaat aan- en uitzetten". Als de motor nog steeds niet aan gaat, herhaalt u deze verschillende etappes met een nieuwe bougie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag