Gebruiksaanwijzing RYOBI BD36SR SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD36SR. Wij hopen dat dit RYOBI BD36SR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD36SR te teleladen.


RYOBI BD36SR SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (37 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BD36SR SCHEMA ELECTRIC (23 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD36SRSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tijdens het gebruik en nog enige minuten na het uitzetten van het apparaat kunnen de motor en de tandwielkast erg heet zijn. Raak daarom nooit de hete oppervlakken van de machine aan, zoals de cilinder, de uitlaat en de tandwielkast. Dient om uw aandacht te vestigen op een waarschuwing, een gevaar of een vermaning. Neem voldoende tijd om deze gebruikshandleiding goed te lezen en goed te begrijpen. [. . . ] WAARSCHUWING: Meng de brandstofcomponenten en vul de tank alleen buitenshuis en uit de buurt van vonken of vlammen. Verwijder de vuldop van de tank altijd voorzichtig en pas nadat u de motor hebt uitgezet. Rook niet bij het vullen van de tank of bij het mengen van de brandstof. Bevestig de beschermkap aan de tandwielkast met behulp van vier M5X12 schroeven, zoals getoond in afbeelding 4. Zorg dat de benzine en de olie goed vermengd zijn anders bestaat de kans dat de motot afslaat. Trek de startkabel nooit helemaal uit om te voorkomen dat u het startmechanisme beschadigt. U wordt aangeraden om het apparaat te gebruiken met een mengsel van loodvrije benzine en synthetische olie om milieuverontreiniging te voorkomen. Voordat u de motor gaat starten Vul de tank met brandstof en laat de bosmaaier/ grastrimmer op de grond rusten. Controleer of er niets in het maaisysteem is achtergebleven: stukjes glas, spijkers, metaaldraad, steentjes of iets anders. Zorg dat eventuele omstanders, kinderen en huisdieren uit de buurt zijn van de werkzone. Bescherm uw ogen altijd met een veiligheidsbril en draag altijd een gehoorbescherming tegen het lawaai. Druk de gashendel in en laat eerst de motor op maaisnelheid komen voordat u begint met het maaien van het struikgewas of het gras. Laat altijd de gashendel los om de motor te laten teruggaan naar het onbelaste stationaire toerental als u niet aan het maaien bent. Controleer eerst of alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en trek de bougiekabel los voordat u gaat kijken of er iets beschadigd is aan de machine. U mag de bosmaaier/grastrimmer absoluut niet gebruiken als het maaisysteem of de beschermkap ingedeukt, gescheurd of gebroken zijn. Ga als volgt te werk om de maaier te starten als de motor al warm is (warme start): Zet de chokehendel in de "open"-stand ( ) en zet de stopknop op START/ON (G). Laat de gashendel in de (lage) ruststand staan en trek aan het trekkoord om te starten. Als de motor zelfs na drie of vier keer proberen niet wil aanslaan, gaat u te werk volgens bovenstaande procedure voor een koude start. De bougie moet na elke 25 bedrijfsuren gedemonteerd en gecontroleerd worden. Beweeg de bougiekap eerst een aantal malen heen en weer om hem wat los te maken voordat u probeert om de kap van de bougie te verwijderen. Vervang de bougie als hij door olie vervuild geraakt is of beschadigd is of als de elektroden versleten zijn. Maak de haak (A) vast aan de ring (B) die zich op de maaiboom bevindt. [. . . ] Breng het schuimplastic filterelement weer op zijn plaats en sluit het deksel van het filter. Controleer het maaisysteem en kijk of u geen scheuren of beschadigingen kunt vinden. Het brandstoffilter moet ook steeds na 100 bedrijfsuren worden vervangen. Trek voorzichtig het brandstoffilter uit de vulopening met behulp van een metalen haak. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD36SR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD36SR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag