Gebruiksaanwijzing RYOBI BD1440BG SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1440BG. Wij hopen dat dit RYOBI BD1440BG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1440BG te teleladen.


RYOBI BD1440BG SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (279 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD1440BGSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE LIMPIEZA O MANTENIMIENTO, pare el motor y cerciórese de que todas las piezas móviles estén detenidas. Las chispas procedentes del motor podrían encender los vapores inflamables. ANTES DE EMPEZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE LIMPIEZA, cierre las puertas y las ventanas. El escape y las demás piezas del motor se calientan al trabajar. [. . . ] Gebruik loodvrije autobenzine met een octaangehalte van 87 ([R+M]/2) of meer. Benzine en door benzine uitgestoten dampen zijn explosief en kunnen ernstige brandwonden of zelfs de dood veroorzaken. Producten op basis van benzine verwekken koolmonoxide dat een kleurloos en geurloos gas dat uiterst giftig is. inademing van koolmonoxide veroorzaakt misselijkheid , bewusteloosheid of de dood. Om gevaar voor letsel ten gevolge van terugslagen te beperken dient u de slang stevig met beide handen vast te houden wanneer u de hogedrukreiniger gebruikt. Als u dit apparaat niet in een droge omgeving en volgens de voorschriften van deze handleiding gebruikt, bestaat het gevaar voor elektrische schokken. De volgende symbolen (en de bijbehorende namen) drukken de verschillende risiconiveaus uit die verband houden met het gebruik van dit apparaat. SYMBOOL NAAM GEVAAR BETEKENIS Geeft een onmiddellijk gevaarlijke situatie aan die de dood of ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die licht tot matig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. 75 Opbergvak voor accessoires Emmer voor reinigingsmiddel Choke Brandstoftoevoer Brandstoftank Aan/uit-schakelaar Startkabel Hogedrukpistool Pomp Trekker Mondstuk Transporthandgreep Hogedrukslang Opbergsteun voor de spuitlans Naald om mondstukken te reinigen Wielas Borgpen Sluitring Voorste steunblok Voorste handgreep van de spuitlans Ribbels Hogedrukspuitlans Koppelstuk Snelkoppeling van het hogedrukpistool Watertoevoeraansluiting van het pistool Aanzuigslang van het reinigingsmiddel Gegroefd aansluitstuk Gleuf in de emmer voor reinigingsmiddel Dop van de olietank / Oliepeilstok Maximumniveau van de olietank Dop van de brandstoftank Trechter (niet bijgeleverd) Snelkoppeling van de pomp Onderhoud vereist grote zorg en een degelijke kennis van het apparaat: het moet daarom door een vakbekwame persoon worden uitgevoerd. 12-13) Mondstukken hebben verschillende kleuren zodat u ze gemakkelijk kunt onderscheiden: · Rood (hoge druk) 0°, Opmerking: Voor afspoelen kiest u het witte 40° of het groene 25° mondstuk. Om krachtig te kunnen reinigen hebt u een meer geconcentreerde waterstraal nodig. LET OP Verwissel NOOIT van mondstuk als u niet eerst de trekker van het hogedrukpistool (40) hebt geblokkeerd door middel van de blokkeerlip. Dankzij de snelkoppeling gaat het verwisselen van mondstuk heel eenvoudig. Zo sluit u een mondstuk aan op het hogedrukpistool: Blokkeer de trekker door de blokkeerlip van de trekker (40) in de daarvoor bestemde sleuf (39) te duwen. Trek de ring van de koppeling (41) naar achteren en houd de ring in die stand. Steek het mondstuk dat u wilt gebruiken in de koppeling en laat daarna de ring van de koppeling los. Deblokkeer de trekker door de blokkeerlip terug te klappen in zijn beginstand. Zo haalt u een mondstuk uit het hogedrukpistool na afloop van het werk: Blokkeer de trekker door de blokkeerlip van de trekker (40) in de daarvoor bestemde sleuf te duwen. Voordat u de motor stopt: Plaats de aanzuigslang in een emmer met schoon water. Spoel een of twee minuten lang het systeem door (druk op de trekker om schoon water door de slang te laten lopen). [. . . ] EERSTE GEBRUIK NA OPSLAG Trek 3 of 4 maal aan de startkabel om de olie uit de verbrandingskamer te verwijderen. Maak de bougie olievrij en zet de bougie terug op zijn plaats in de cilinder. Doe olie in de motor en brandstof in de tank volgens de aanwijzingen van deze handleiding (zie hierboven). 22) Als u merkt dat er een abnormaal hoge druk optreedt bij de pomp (dit kan zich uiten door een stootreactie als u op de trekker drukt), kan dat veroorzaakt worden door een vervuild of verstopt mondstuk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD1440BG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD1440BG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag