Gebruiksaanwijzing RYOBI BD124 SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD124. Wij hopen dat dit RYOBI BD124 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD124 te teleladen.


RYOBI BD124 SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (137 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD124SCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] No utilice la desbrozadora al ras de los caminos, las empalizadas, las estacas, los edificios u otros obstáculos fijos. Als u deze symbolen op de juiste manier interpreteert, kunt u het apparaat veiliger en doeltreffende gebruiken. SYMBOLEN NAAM Veiligheidswaarschuwing BETEKENIS Geeft een gevaar, een waarschuwing of een vermaning aan. De gebruikershandleiding bevat speciale waarschuwingen die bedoeld zijn om uw aandacht te vestigen op mogelijke gevaren en die tevens informatie bevatten over de werking en het onderhoud van uw apparaat. [. . . ] Als ze geïrriteerd blijven, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Plaats de bovenste flens op de tandwielkast met de holle kant naar de tandwielkast gericht. Steek de blokkeerpen in de gleuf van de bovenste flens en door het gat van de tandwielkast. Draai met behulp van de bijgeleverde 16 mm sleutel de aandrijfas linksom om deze te bevestigen. Steek de blokkeerpen in de gleuf van de bovenste flens en door het gat van de tandwielkast. Breng de blokkeerknop van de draadkop op zijn plaats en draai deze linksom stevig vast. BRANDSTOF MENGEN Dit apparaat is voorzien van een tweetaktmotor die loopt op een mengsel van benzine en synthetische tweetaktolie. Vermeng de loodvrije benzine en de synthetische tweetaktolie in een schone houder die goedgekeurd is voor gebruik met benzine. De motor werkt op loodvrije autobenzine met een octaangehalte van 87 ([R+M]/2) of meer. Gebruik geen mengsmering zoals die bij benzinestations wordt verkocht voor motoren, brommers, enz. Gebruik geen motorolie voor auto's of tweetaktolie voor buitenboordmotoren. Knip hoog gras van boven naar beneden om te voorkomen dat het gras zich om de buis en de draadkop wikkelt, wat oververhitting van de motor zou kunnen veroorzaken. Als er zich toch gras om de draadkop heeft gewikkeld, stopt u de motor, maakt u de bougiekabel los en verwijdert u het gras dat zich heeft opgehoopt. Als u het apparaat lange tijd op halve snelheid gebruikt, begint er olie uit de uitlaat te lopen. Houd de grastrimmer naar de te maaien plek gekanteld - zie de meest efficiënte maaizone (45). Als u de grastrimmer niet goed naar de te maaien plek gekanteld houdt, kan het maaien gevaarlijk worden - zie de maaizone die gevaar oplevert (43). Het zijn de uiteinden van de draad die het gras maaien; duw de draadkop dus niet van bovenaf in het hoge gras. Door aanraking met prikkeldraad, omheiningen, muren, trottoirbanden of hout verslijt de draad sneller en kan zelfs breken. Voor maximale prestaties dient u zoveel draad uit de kop te laten afwikkelen tot dit lang genoeg is om door het draad-snijmes te worden afgesneden. Maak de lengte van de draad langer zodra u merkt dat de motor op een hogere snelheid begint te draaien dan normaal. De draad zal op die manier altijd op optimale wijze worden verbruikt en op een geschikte lengte worden gehouden om goed te worden afgewikkeld. MAAIDRAAD AFWIKKELEN MET BEHULP VAN HET EZ LINETM DRAADUITVOERSYSTEEM U kunt extra maaidraad laten afwikkelen door met de draadkop op de grond te tikken terwijl u de motor op volle snelheid laat draaien. [. . . ] Trek aan de startkabel en kijk of er een vonk ontstaat bij de elektrode van de bougie. als de pompbal niet wordt gevuld , is het brandstoftoevoersysteem verstopt. Als de pompbal zich wel vult, is de motor misschien verzopen (zie volgende mogelijke oorzaak). Plaats het apparaat zo dat het gat voor de bougie naar de grond is gericht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD124

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD124 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag