Gebruiksaanwijzing RYOBI BD120VR SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD120VR. Wij hopen dat dit RYOBI BD120VR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD120VR te teleladen.


RYOBI BD120VR SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (43 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD120VRSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Coloque la tapa del filtro insertando las lengüetas en las ranuras de la base del filtro de aire. Consulte las normas ISO y las reglamentaciones locales correspondientes para guardar y manipular el carburante. El sistema EFI controla las prestaciones del motor y efectúa automáticamente el ajuste de velocidad necesario. Als u deze symbolen op de juiste manier interpreteert, kunt u het apparaat veiliger en doeltreffende gebruiken. [. . . ] Probeer niet om het slagmes aan te raken of tegen te houden als het draait. Een slagmes dat door inertie doordraait nadat de motor is uitgezet of nadat u de gashendel hebt losgelaten kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Zorg dat u het apparaat in uw macht houdt zolang als het mes niet helemaal stilstaat. Controleer vóór elk gebruik of het slagmes op de juiste wijze is geïnstalleerd en stevig vastzit. Niet naleving van dit voorschrift kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Als u het slagmes vervangt, gebruik dan uitsluitend een mes met 3 tanden dat specifiek bestemd is voor uw bosmaaier. De messen met 3 tanden zijn uitsluitend bedoeld om onkruid of zachte planten te maaien. Wees uiterst voorzichtig als u dit apparaat gebruikt als slagmes is geïnstalleerd. Er kan terugslag optreden wanneer het mes met iets in aanraking komt dat het mes niet kan doorsnijden. Deze aanraking kan een plotselinge en kortstondige blokkering van het mes veroorzaken en het apparaat opeens ver van het aangeraakte voorwerp doen wegschieten. Deze reactie kan behoorlijk gewelddadig zijn en de gebruiker de macht over het apparaat doen verliezen. Ga altijd voorzichtig om met brandstof; dit is een zeer ontvlambare stof. Werk altijd in de open lucht en uit de buurt van vonken of vlammen bij het mengen van brandstofcomponenten en het bijvullen van de tank. Als er benzine of olie in uw ogen is gespat, moet u ze onmiddellijk met helder water spoelen. Vul de tank van een apparaat nooit als de motor aan staat of nog heet is. Loop minstens 9 m weg van de plek waar u de brandstoftank hebt bijgevuld voordat u de motor start. Houd de handgreep stevig vast en trek aan de startkabel totdat de motor aanspringt. Als de motor niet aangaat nadat u zes maal aan de kabel hebt getrokken, houdt u de gashendel helemaal ingedrukt terwijl u aan de startkabel trekt. Zodra u klaar bent met uw werk, plaatst u de aan/ uitschakelaar op de "Uit"-stand ("off"). RBC30SESF & BD120VR: Pak de achterste handgreep van de grastrimmer met uw rechterhand vast en de voorste handgreep met uw linkerhand. BD120VR: Pak de rechter handgreep van de grastrimmer met uw rechterhand vast en de linker handgreep met uw linkerhand. Houd het apparaat stevig met uw twee handen vast gedurende de gehele tijd dat u het gebruikt. [. . . ] Bewaar hem op een goed ventilerende plaats, buiten bereik van kinderen. Leg het apparaat niet in de buurt van corrosieve stoffen zoals chemicaliën voor de tuin of strooizout. bescherm het slagmes door de mesbladbeschermer te installeren voordat u het apparaat opbergt of vervoert. Houd u aan de ISO-normen en de lokale wetgeving wat betreft de opslag en de behandeling van brandstoffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD120VR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD120VR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag