Gebruiksaanwijzing RYOBI BD1200BG SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1200BG. Wij hopen dat dit RYOBI BD1200BG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1200BG te teleladen.


RYOBI BD1200BG SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (279 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD1200BGSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SYMBOLEN NAAM Veiligheidswaarschuwing Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door BETEKENIS Geeft een gevaar, een waarschuwing of een vermaning aan. De gebruikershandleiding bevat speciale waarschuwingen die bedoeld zijn om uw aandacht te vestigen op mogelijke gevaren en die tevens informatie bevatten over de werking en het onderhoud van uw apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door om het apparaat veilig en optimaal te kunnen gebruiken. Draag oog-, gehoor- en hoofdbescherming tijdens het gebruik van dit apparaat. [. . . ] Controleer vóór elk gebruik of het slagmes op de juiste wijze is geïnstalleerd en stevig vastzit. Niet naleving van dit voorschrift kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Als u het slagmes vervangt, gebruik dan uitsluitend een mes met 3 tanden dat specifiek bestemd is voor uw bosmaaier. De messen met 3 tanden zijn uitsluitend bedoeld om onkruid of zachte planten te maaien. Wees uiterst voorzichtig als u dit apparaat gebruikt als slagmes is geïnstalleerd. Er kan terugslag optreden wanneer het mes met iets in aanraking komt dat het mes niet kan doorsnijden. Deze aanraking kan een plotselinge en kortstondige blokkering van het mes veroorzaken en het apparaat opeens ver van het aangeraakte voorwerp doen wegschieten. Deze reactie kan behoorlijk gewelddadig zijn en de gebruiker de macht over het apparaat doen verliezen. Er kan een terugslag optreden als het slagmes een obstakel tegenkomt, zich blokkeert of zich verbuigt. De kans op terugstuiten bestaat vooral daar waar u moeilijk kunt zien wat u aan het maaien bent. Om onder de goede en veilige omstandigheden te werken moet u het onkruid maaien door een beweging van rechts naar links te maken. Als er benzine of olie in uw ogen is gespat, moet u ze onmiddellijk met helder water spoelen. Als ze geïrriteerd blijven, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Dit apparaat is voorzien van een tweetaktmotor die loopt op een mengsel van benzine en synthetische tweetaktolie. Reinig de afdichting en controleer de goede staat voordat u de dop terugplaatst. Loop minstens 9 m weg van de plek waar u de brandstoftank hebt bijgevuld voordat u de motor start. Opmerking: Het is normaal dat er rook vrijkomt als de motor voor het eerst wordt gestart en soms ook daarna nog. WAARSCHUWING Zet altijd de motor uit voordat u de tank gaat bijvullen. Vul de tank van een apparaat nooit als de motor aan staat of nog heet is. Loop minstens 9 m weg van de plek waar u de brandstoftank hebt bijgevuld voordat u de motor start. BD1200BG & RBC30SBSA: Pak de handgreep met de gashendel van de bosmaaier met uw rechterhand vast en de voorste handgreep met uw linkerhand. RBC30SBSA: Pak de rechter handgreep van de bosmaaier met uw rechterhand vast en de linker handgreep met uw linkerhand. [. . . ] Plaats de chokeknop in de stand " " en trek 10 tot 15 maal aan de startkabel. Plaats de chokeknop in de stand " " en trek drie maal aan de startkabel. Als de motor nog niet start, plaats u de chokeknop in de stand " " en hervat u de normale startprocedure. Als de motor nog steeds niet aan gaat, herhaalt u deze verschillende etappes met een nieuwe bougie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD1200BG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD1200BG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag