Gebruiksaanwijzing RYOBI BD1025R SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1025R. Wij hopen dat dit RYOBI BD1025R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1025R te teleladen.


RYOBI BD1025R SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (37 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BD1025R SCHEMA ELECTRIC (21 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD1025RSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Start het apparaat nooit in een afgesloten of slecht geventileerde ruimte omdat de uitlaatgassen dodelijk kunnen zijn. draag oogbescherming en gehoorbescherming als u dit apparaat gebruikt. Zorg dat kinderen, omstanders en huisdieren op minimaal 15 m afstand blijven van de plaats waar u werkt. Draag geen wijde kleding, korte broek of sieraden en werk nooit op blote voeten. [. . . ] De volgende symbolen (en de bijbehorende namen) drukken de verschillende risiconiveaus uit die verband houden met het gebruik van dit apparaat. SYMBOOL NAAM GEVAAR BETEKENIS Geeft een onmiddellijk gevaarlijke situatie aan die de dood of ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die licht tot matig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Onderhoud vereist grote zorg en een degelijke kennis van het apparaat: het moet daarom door een vakbekwame persoon worden uitgevoerd. Voor reparaties raden wij u aan het gereedschap naar het dichtstbijzijnde ERKENDE SERVICECENTRUM te brengen. WAARSCHUWING Gebruik dit apparaat niet voordat u deze handleiding geheel gelezen en begrepen hebt. Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig en sla dit document regelmatig op om het apparaat onder geheel veilige omstandigheden te kunnen blijven gebruiken en om eventuele andere gebruikers te informeren. Een brand of explosie die door benzine is ontstaan kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Controleer of u alle elementen die op de paklijst vermeld staan ook werkelijk aantreft. Kijk het apparaat zorgvuldig na om te controleren of er geen onderdelen gebroken of beschadigd zijn tijdens het transport. U kunt ernstige brandwonden en/of lichamelijk letsel oplopen door aanraking met de motorcarter. Het apparaat wordt niet op dezelfde manier gestart wanneer de motor koud of warm is. Raak de gashendel (6) of de vermogensregelaar niet aan tijdens het starten. Zet de chokehendel (19) in de stand die wordt aangegeven in afbeelding 5 (a). Trek aan de handgreep van de startkabel (17) totdat de motor aanspringt. Laat de motor gedurende 15 seconden draaien en druk daarna op de gashendel om het werk te beginnen. Raak de gashendel (6) of de vermogensregelaar niet aan tijdens het starten. Zet de chokehendel (19) in de stand die wordt aangegeven in afbeelding 5 (b). WAARSCHUWING Zorg dat u hete oppervlakken van de blazer niet 53 Houd de blazer met uw rechterhand aan de handgreep vast. ) Om te voorkomen dat u het vuil verspreidt dient u de blazer op de zijkanten van een vuilhoop te richten. Gebruik de blazer alleen op redelijke momenten van de dag: dus niet vroeg in de morgen of laat in de avond om uw buren niet te storen. [. . . ] Als u wilt weten hoe u de bladzuiger aanzet, kijkt u in de sectie "Het apparaat aan- en uitzetten". Opmerking: Zorg dat het filter op de juiste wijze in het vak is geplaatst. Als het niet goed op zijn plaats wordt teruggezet, kan er stof in de motor komen waardoor deze vroegtijdig kan verslijten. Indien de motor beter werkt als de tankdop iets wordt losgedraaid, bestaat de mogelijkheid dat de terugslagklep defect is of dat het filter verstopt is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD1025R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD1025R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag