Gebruiksaanwijzing RYOBI BD1025CR SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1025CR. Wij hopen dat dit RYOBI BD1025CR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1025CR te teleladen.


RYOBI BD1025CR SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (37 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BD1025CR SCHEMA ELECTRIC (14 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD1025CRSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Draag een masker met een filter voor microscopische deeltjes bij werkzaamheden waarbij stof vrijkomt om te voorkomen dat u schadelijke stofdeeltjes inademt. Maak de plek waar u gaat werken eerst vrij van obstakels voordat u het apparaat aanzet. Verwijder stenen, glas, spijkers, draad, touw en andere voorwerpen die weggeslingerd of door het apparaat meegetrokken kunnen worden. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm. [. . . ] SYMBOOL NAAM Waarschuwing OMSCHRIJVING / VERKLARING Geeft de voorzorgsmaatregelen aan die u moet nemen voor uw veiligheid. Om gevaar voor lichamelijk letsel te verminderen dient u deze gebruikshandleiding absoluut goed door te lezen en te begrijpen voordat u het apparaat gaat gebruiken. draag oogbescherming en gehoorbescherming als u dit apparaat gebruikt. Zorg dat omstanders op minimaal 15 m afstand blijven van de plaats waar u werkt. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door Draag oogbescher ming en gehoorbescherming Houd omstanders uit de buurt De volgende symbolen (en de bijbehorende namen) drukken de verschillende risiconiveaus uit die verband houden met het gebruik van dit apparaat. SYMBOOL NAAM GEVAAR BETEKENIS Geeft een onmiddellijk gevaarlijke situatie aan die de dood of ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die licht tot matig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Onderhoud vereist grote zorg en een degelijke kennis van het apparaat: het moet daarom door e e n va k b e k wa m e p e r s o o n wo r d e n u i t g evo e r d . Voor reparaties raden wij u aan het gereedschap naar het dichtstbijzijnde ERKENDE SERVICECENTRUM te brengen. WAARSCHUWING Gebruik dit apparaat niet voordat u deze handleiding geheel gelezen en begrepen hebt. Loop minstens 9 m weg van de plek waar u de brandstoftank hebt bijgevuld voordat u de motor start. Opmerking: Het is normaal dat er rook vrijkomt als de motor voor de eerste keer wordt gestart. WAARSCHUWING Zet de motor altijd uit voordat u de tank gaat bijvullen. Vul de tank van een apparaat nooit als de motor aan staat of nog heet is. Loop minstens 9 m weg van de plek waar u de brandstoftank hebt bijgevuld voordat u de motor start. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd door de in de handel ver kr ijgbare oplosmiddelen. WAARSCHUWING Laat de kunststof delen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie, enz. Deze producten bevatten namelijk chemicaliën die de kunststof kunnen beschadigen, broos maken of aantasten. Alle lagers van deze machine zijn met een hoeveelheid hoogwaardig smeermiddel gesmeerd die bij normaal gebruik voldoende is voor de hele levensduur van deze machine. Na een lange gebruiksperiode kan dit rooster verstopt raken en moet dan door een erkend Homelite servicecentrum worden vervangen. WAARSCHUWING Gebruik de bladblazer nooit als de vonkenvanger niet is geïnstalleerd. [. . . ] Plaats de chokeknop in de open-stand en trek drie maal aan de startkabel. Als de motor nog niet start, plaats u de chokeknop in de smoor-stand en hervat u de normale startprocedure. Als de motor nog steeds niet start, herhaalt u de hele procedure met een nieuwe bougie. Het trekken aan de startkabel gaat moeilijker dan toen het apparaat nieuw was. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD1025CR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD1025CR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag