Gebruiksaanwijzing RYOBI BD1020VR SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1020VR. Wij hopen dat dit RYOBI BD1020VR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1020VR te teleladen.


RYOBI BD1020VR SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (50 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BD1020VR SCHEMA ELECTRIC (16 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD1020VRSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Let op dat het gekozen zaaglint en de gekozen zaagsnelheid overeenkomen met het materiaal dat u gaat zagen. Regel de reinigingsborstel in de juiste stand en onderhoud hem regelmatig. monteer de parallelgeleider op de onderste zaagtafel als u schraag zaagt op een hellende zaagtafel. Gevaar door onverwacht aanlopen van de machine · Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de machine opent. [. . . ] Grauw-gietijzeren zaagtafel Accurate bovenste zaaglintgeleiding over drie rollen Duimstok voor zaaghoogte Lengteaanslag Modernste techniek, bestemd voor langdurig en intensief gebruik en accuraat zaagresultaat Cirkelvormige zaaggeleider Gebruik zo mogelijk de originele verpakking. Zaag aanzetten : druk op de groene schakelaar (20) Zaag afzetten : druk op de rode schakelaar (21) Bij stroomuitval treedt een onderspanningsrelais in werking. Hierdoor wordt voorkomen dat het toestel vanzelf weer aanloopt zodra het potentiaal terug is. Om de zaag weer aan te zetten drukt u opnieuw op de groene schakelaar. Afstelknop zaaglintspanning (Afb 4) Met de afstelknop (23) kunt u zo nodig de spanning van het zaaglint bijstellen : · Draai de knop met de klok mee om de spanning op de voeren. Afstelknop hellingshoek bovenste zaaglintwiel (Afb 5) Met de afstelknop (24) kunt u zo nodig de helling van het bovenste zaaglintwiel veranderen. Door de helling te verstellen regelt u het zaaglint zó dat het één tandhoogte aan de rand van het wiel uitsteekt. 900 m/min voor alle houtsoorten Spanning drijfriem regelen (Afb 7) De riemspanning kunt u eenvoudig regelen door de schroef los te draaien. Helling van zaagtafel veranderen (Afb 8) Draai de bevestigingsschroef (26) los, u kunt nu geleidelijk de helling van de zaagtafel (27) tegen het zaaglint veranderen tot 45 graden. Bij het openen van de onderdeur moet u de parallelgeleider naar rechts verschuiven of geheel wegnemen. Gevaar Stel de zaag nooit voor de eerste keer in bedrijf voordat de volgende voorbereidende werkzaamheden verricht zijn : · Pas als u met alle hierboven genoemde voorbereidingen klaar bent mag u de zaag op het net aansluiten !Gevaar door verkeerde kleding · Draag geen sieraden, handschoenen of wijde kledingstukken, die door draaiende delen van het toestel gegrepen kunnen worden. Zaag nooit werkstukken waarop of waarin zich snoeren, kabels, linten, stroken, touwen of draden bevinden. Regel de hoogte van de bovenste zaaglintgeleider (Afb 19) De hoogte van de bovenste zaaglintgeleider (38) moet geregeld worden : · Vóór elke inbedrijfstelling van de zaag, om de bovenste zaaglintgeleider aan de hoogte van het werkstuk aan te passen (de bovenste zaaglintgeleider moet zich bij het zagen circa 3 mm boven het werkstuk bevinden) ; na elke verandering aan het zaaglint of aan de zaagtafel (b. Vóór het regelen van de bovenste zaaglintgeleider en van de zaagtafelhelling moet u : · Kies en installeer de splinterbeschermer die bij het gewenste soort zaagwerk past. Kies de parallelgeleider en de helling van de zaagtafel die bij het gewenste soort zaagwerk passen. Wenk : Maak altijd eerst een proefstuk en stel eventueel de afstellingen bij. Het toestel uitschakelen ; de stekker uit het stopcontact trekken ; wachten tot de zaag tot stilstand komt. Stel na onderhoud en reiniging de beveiligingsinrichting weer in bedrijf en controleer de werking ervan. Beschadigde onderdelen, vooral de beveiligingsinrichting, mogen slechts door oorspronkelijke onderdelen vervangen worden ; onderdelen die niet door de fabrikant getest en goedgekeurd zijn kunnen immers onvoorziene schade teweegbrengen. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die niet in dit hoofdstuk beschreven staan mogen alleen door bevoegd personeel uitgevoerd worden. Let op de juiste positie van elk element : de zaagtanden naar de voorzijde (deurzijde) van de zaag. [. . . ] Het zaaglint raakt uit de zaaglijn of loopt onregelmatig : Het zaaglint loopt niet over het midden van het zaaglintwiel. Verkeerd zaaglint : u krijgt zeer dunne werkstukken als het het zaaglint te smal is, zeer dikke als het te breed is. Het zaaglint is kromgetrokken : De belasting is te zwaar ; vermijd zijdelingse druk op het zaaglint. De motor zit los : controleer de bevestigingsschroeven en zet ze eventueel aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD1020VR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD1020VR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag