Gebruiksaanwijzing RYOBI BD1020CVR SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1020CVR. Wij hopen dat dit RYOBI BD1020CVR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1020CVR te teleladen.


RYOBI BD1020CVR SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (38 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BD1020CVR SCHEMA ELECTRIC (23 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD1020CVRSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onderstaande, niet-inschatbare risico's zijn typerend voor lintzagen en kunnen door de beveiligingsinrichting niet in hun geheel opgeheven worden. Gevaar door technische wijzigingen aan de machine of door gebruik van onderdelen die niet door de fabrikant getest en goedgekeurd zijn · Monteeer de machine precies volgens deze handleiding. Gebruik de machine nooit wanneer de deuren van de zaaglintbeveiligingsinrichting open staan. Let op dat het gekozen zaaglint en de gekozen zaagsnelheid overeenkomen met het materiaal dat u gaat zagen. [. . . ] Om de zaag weer aan te zetten drukt u opnieuw op de groene schakelaar. Afstelknop zaaglintspanning (Afb 4) Met de afstelknop (23) kunt u zo nodig de spanning van het zaaglint bijstellen : · Draai de knop met de klok mee om de spanning op de voeren. Afstelknop hellingshoek bovenste zaaglintwiel (Afb 5) Met de afstelknop (24) kunt u zo nodig de helling van het bovenste zaaglintwiel veranderen. Door de helling te verstellen regelt u het zaaglint zó dat het één tandhoogte aan de rand van het wiel uitsteekt. Zaagsnelheid regelen (Afb 6) Door de zaaglintspanning te regelen beschikt u over twee zaagsnelheden : · De drijfriem mag niet scheef geïnstalleerd worden, anders wordt hij beschadigd. Spanning drijfriem regelen (Afb 7) Met de afstelknop (25) kunt u zo nodig de spanning van de drijfriem bijstellen : · Draai de knop met de klok mee : de spanning wordt verlaagd. Helling van zaagtafel veranderen (Afb 8) Draai de bevestigingsschroef (26) los, u kunt nu geleidelijk de helling van de zaagtafel (27) tegen het zaaglint veranderen tot 45 graden. Bij het openen van de onderdeur moet u de parallelgeleider naar rechts verschuiven of geheel wegnemen. Gevaar Stel de zaag nooit voor de eerste keer in bedrijf voordat de volgende voorbereidende werkzaamheden verricht zijn : · Pas als u met alle hierboven genoemde voorbereidingen klaar bent mag u de zaag op het net aansluiten !Zo niet, dan loopt u het risico dat de zaag per ongeluk aanloopt en ernstige verwondingen veroorzaakt. Steek de schroeven van boven in de voetplaat van de zaag en zet de schroeven aan. Zaag nooit werkstukken waarop of waarin zich snoeren, kabels, linten, stroken, touwen of draden bevinden. Regel de hoogte van de bovenste zaaglintgeleider (Afb 20) De hoogte van de bovenste zaaglintgeleider (38) moet geregeld worden : · Vóór elke inbedrijfstelling van de zaag, om de bovenste zaaglintgeleider aan de hoogte van het werkstuk aan te passen (de bovenste zaaglintgeleider moet zich bij het zagen circa 3 mm boven het werkstuk bevinden) ; na elke verandering aan het zaaglint of aan de zaagtafel (b. Vóór het regelen van de bovenste zaaglintgeleider en van de zaagtafelhelling moet u : · Maak de drijfriem los door de afstelknop met de klok mee te draaien. Drijfriem op de voorste riemschijven : lage snelheid, hoog draaimoment. Drijfriem op de achterste riemschijven : hoge snelheid, laag draaimoment. Span de drijfriem opnieuw door de afstelknop tegen de klok in te draaien (de drijfriem moet echter in het midden circa 10 mm kunnen doorbuigen). De aanwijzingen aangaande het afstellen van de zaagsnelheid staan op het bordje aan de binnenzijde van de onderdeur. Kies en installeer de splinterbeschermer die bij het gewenste soort zaagwerk past. Kies de parallelgeleider en de helling van de zaagtafel die bij het gewenste soort zaagwerk passen. Wenk : Maak altijd eerst een proefstuk en stel eventueel de afstellingen bij. De stekker uit het stopcontact trekken ; · wachten tot de zaag tot stilstand komt. [. . . ] Het zaaglint raakt uit de zaaglijn of loopt onregelmatig : Het zaaglint loopt niet over het midden van het zaaglintwiel. Verkeerd zaaglint : u krijgt zeer dunne werkstukken als het het zaaglint te smal is, zeer dikke als het te breed is. Het zaaglint is kromgetrokken : De belasting is te zwaar ; vermijd zijdelingse druk op het zaaglint. De motor zit los : controleer de bevestigingsschroeven en zet ze eventueel aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD1020CVR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD1020CVR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag