Gebruiksaanwijzing RYOBI BD1020AR SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1020AR. Wij hopen dat dit RYOBI BD1020AR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD1020AR te teleladen.


RYOBI BD1020AR SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (50 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BD1020AR SCHEMA ELECTRIC (14 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD1020ARSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik een apparaat niet als u het niet meer goed met de schakelaar aan en uit kunt zetten. Een apparaat dat niet meer op de normale manier aan- en uitgezet kan worden, is gevaarlijk en moet absoluut worden gerepareerd. Het apparaat zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het ontworpen is. Trek onmiddellijk de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het netsnoer of het verlengsnoer beschadigd is geraakt of is doorgesneden. [. . . ] controleer of de plaatselijke netspanning overeenkomt met de gegevens op het kenplaatje van het apparaat. Sluit dit apparaat nooit op een andere netspanning aan dan waarvoor het is ontworpen. Als het apparaatsnoer of het verlengsnoer tijdens het gebruik wordt beschadigd, dient u onmiddellijk de stekker van de hakselaar uit het stopcontact te trekken. rAAK HET APPARAATSNOER OF VERLENGSNOER NIET AAN VOORDAT U DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT HEBT GETROKKEN. Controleer of de stroomkring is aangesloten op een aardlekschakelaar die afschakelt boven 30 mA. Raak niet de geaarde onderdelen aan om gevaar voor elektrische schokken te vermijden. Zorg dat het apparaat altijd droog, schoon en vrij van olie of vet is. Haal altijd eerst de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u instellingen gaat veranderen of iets gaat herstellen. Inspecteer het apparaat steeds voordat u het gaat gebruiken om te controleren of het nog goed werkt. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Een beschadigd onderdeel moet door een erkend Ryobi servicecentrum gerepareerd of vervangen worden. Draag oogbescherming en gehoorbescherming Houd omstanders uit de buurt De volgende symbolen (en de bijbehorende namen) drukken de verschillende risiconiveaus uit die verband houden met het gebruik van dit apparaat. SYMBOOL NAAM GEVAAR BETEKENIS Geeft een onmiddellijk gevaarlijke situatie aan die de dood of ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die licht tot matig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. (zonder symbool van veiligheidswaarschuwing) Geeft een situatie aan die materiële schade kan veroorzaken. Wij raden brildragers aan hun bril te beschermen door er een gelaatsmasker of een standaard veiligheidsbril met zijschotjes overheen te dragen. Onderhoud vereist grote zorg en een degelijke kennis van het apparaat: het moet daarom door een vakbekwame persoon worden uitgevoerd. Voor reparaties raden wij u aan het apparaat naar het dichtstbijzijnde ERKENDE SERVICECENTRUM te brengen. WAARSCHUWING Gebruik dit apparaat niet voordat u deze handleiding geheel gelezen en begrepen hebt. Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig en sla dit document regelmatig op om het apparaat onder geheel veilige omstandigheden te kunnen blijven gebruiken en om eventuele andere gebruikers te informeren. WAARSCHUWING Bij het gebruik van elektrisch gereedschap kunnen deeltjes wegspatten en in uw ogen terechtkomen, wat ernstig oogletsel kan veroorzaken. [. . . ] Zorg dat de hendel goed is ingeschakeld en niet verder meer kan worden geduwd (afb. Houd de buis van de zuiger op enkele centimeters boven de grond, enigszins schuin zoals in afbeelding 10 en maak daarna een veegbeweging om licht afval op te zuigen. De bladeren en twijgjes worden in de opvangzak opgezogen en ondertussen eerst verhakseld door de turbine in de motorombouw, waardoor de opvangzak veel meer vuil kan bevatten. Zet de zuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de opvangzak leegt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD1020AR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD1020AR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag