Gebruiksaanwijzing RYOBI BD101AR SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD101AR. Wij hopen dat dit RYOBI BD101AR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD101AR te teleladen.


RYOBI BD101AR SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (29 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BD101AR SCHEMA ELECTRIC (18 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD101ARSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dergelijke materialen kunnen uw machine beschadigen en kunnen door het mes omhooggeworpen worden. Gebruik uw machine niet als het regent en zorg dat hij nooit nat wordt. Kontroleer voor u de stekker in het stopkontakt steekt of het mes of andere bewegende onderdelen niet beschadigd zijn. Wanneer de motor aan staat, dient men de gegeven veiligheidsafstand van het stuur in acht te nemen. [. . . ] Wanneer de motor aan staat, dient men de gegeven veiligheidsafstand van het stuur in acht te nemen. Sta het gebruik van de grasmaaimachine niet toe aan kinderen of aan personen die niet volledig op de hoogte zijn van de instructies uit deze handleiding. Denk eraan dat de bediener of de gebruiker aansprakelijk gesteld wordt in het geval dat men gevaarlijke situaties of ongelukken veroorzaakt waarbij andere personen of hun eigendommen zijn betrokken. Deze grasmaaier is voorzien van een messen rem, waardoor de draaiende messen binnen 3 sekonden tot stilstand komen nadat u de bedieningshendel heeft losgelaten. Draai in geen geval de machine op zijn kant, terwijl hij nog aanstaat, of probeer niet het mes te stoppen- laat het altijd vanzelf tot stilstand komen. Als de grasmaaier op een voorwerp stuit, dient u direkt de bedieningshendel los te laten en de stekker uit het sop kontakt te halen. Als het mes volledig is uitgedraaid, de maaier op zijn kant leggen en kontroleren of het mes, de rotor en de bout niet baschadigd zijn. Ga pas verder met maaien als alles in orde is wend u tot een gespecialiseerd service-centrum. Verwijder altijd de stekker uit het stopkontakt voor u de maaier verplaast of optilt. Zet de motor (en dus het snijblad) stil wanneer de grasmaaimachine schuin moet worden gehouden voor het oversteken van een terrein zonder gras, of wanneer de grasmaaimachine van en naar het werkterrein moet worden getransporteerd. Deze machine is alleen geschikt voor aansluiting op 220 volts wisselstroom. Dit houdt in dat alle uitwendige metalen onderdelen geïsoleerd zijn van de motor, doordat een extra isolatieschild is aangebracht tussen de elektrische en de mechanische onderdelen. Dubbele isolatie betekent een grotere veiligheid en zorgt ervoor dat aarding niet meer nodig is. Let er goed op dat het snoer nooit in aanraking kan komen met het mes. Het verlengsnoer dient te worden aan de daarcoor bestemde hulphaak (die zich op het bovenste deel van het handvat bevindt) om te voorkomen dat tijdens het werk wordt beschadiigd. Til uw grasmaaier nooit op aan het snoer en trek nooit aan het verlengsnoer om dit te verwijderen uit de aansluitstekker. Houd het snoer uit de buurt van hitterbronnen, olieachtige stoffen en scherpe hoeken. Kontroleer voor ieder gebruik of het snoer niet beschadigd of versleten is. Uw machine dient altijd geheel uitgeschakeld te zijn voordat u de stekker uit het stopkontakt haalt of het verlengsnoer losmaakt. Voordat het apparaat achtergelaten wordt moet eerst de stekker uit het stopcontact gehaald worden. [. . . ] Uw machine dient altijd geheel uitgeschakeld te zijn voordat u de stekker uit het stopkontakt haalt of het verlengsnoer losmaakt. Voordat het apparaat achtergelaten wordt moet eerst de stekker uit het stopcontact gehaald worden. E41 Er wordt sterk aangeraden om de machine via een aardlekschakelaar (reststroomapparaat R. ) met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA van stroom te voorzien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD101AR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD101AR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag