Gebruiksaanwijzing RYOBI BD-336FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD-336FL. Wij hopen dat dit RYOBI BD-336FL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD-336FL te teleladen.


RYOBI BD-336FL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1137 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD-336FL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze handleiding te lezen. Prüfen Drehen Sie die Glühbirne, bis die Nuten mit den Nasen fluchten. Las chispas producidas por las herramientas eléctricas pueden producir un incendio o hacerlas explotar. Antes de utilizar el cargador de la batería, lea atentamente las instrucciones y consignas de seguridad correspondientes al cargador y a las herramientas inalámbricas que se mencionan en este manual. [. . . ] Om blootstelling aan deze chemische stoffen te beperken dient u in een goed geventileerde ruimte te werken, met goedgekeurde beschermingsmiddelen, zoals stofmaskers die speciaal ontworpen zijn om microscopisch kleine deeltjes te filteren. Houd het apparaat alleen vast aan geïsoleerde delen als u schroeft in een ondergrond waarin zich elektrische leidingen kunnen bevinden. Door aanraking met onder stroom staande draden kunnen de metalen delen stroom gaan voeren en elektrische schokken veroorzaken. Vergeet niet dat accugereedschappen altijd startklaar zijn omdat ze niet op een stopcontact aangesloten hoeven worden. Wees u bewust van de risico's verbonden aan accugereedschappen wanneer deze niet in gebruik zijn en bij het verwisselen van accessoires. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Plaats accugereedschap of accupakken niet in de buurt van vuur of een hittebron. WAARSCHUWING Uit accupakken komt waterstofgas vrij dat tot ontploffing kan komen in aanwezigheid van een ontstekingsbron, bijvoorbeeld een waakvlam. Gebruik een accu-apparaat nooit in de buurt van een open vlam om de kans op ernstig lichamelijk letsel te beperken. Bij het exploderen van een accupak kunnen brokstukken en chemische stoffen worden rondgeslingerd. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken onmiddellijk met helder water te spoelen. Leer de toepassingen en de beperkingen van uw apparaat kennen, evenals de specifieke potentiële gevaren die eraan verbonden zijn. Door deze veiligheidsvoorschriften in acht te nemen kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel te beperken. WAARSCHUWING Bepaalde soorten stof veroorzaakt door schuren, zagen, slijpen, boren of andere bouwactiviteiten bevatten chemische stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn en afwijkingen bij de geboorte of vruchtbaarheidsproblemen kunnen veroorzaken. Voorbeelden van dit soort chemische stoffen zijn: - lood, in verfproducten op loodbasis, - gekristalliseerd silicium, dat voorkomt in bepaalde soorten cement, bakstenen en andere metselwerkproducten, en - arsenicum en chroom die te vinden zijn bepaalde chemisch behandelde houtproducten. Voor een optimale werking van uw accu-apparaat moet het worden opgeladen bij temperaturen tussen 10°C en 38°C. Bij gebruik onder extreme omstandigheden of temperaturen kan er accuvloeistof lekken. Als uw huid in aanraking is gekomen met accuvloeistof, was de betreffende plek dan onmiddellijk met water en zeep, en neutraliseer vervolgens met citroensap of azijn. Als u accuvloeistof in uw ogen hebt gekregen, spoel uw ogen dan gedurende 10 minuten met schoon water. Om het risico van ernstig lichamelijk letsel te vermijden dient u een beschadigde accu weg te werpen met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften voor de verwijdering van afval. Deze handleiding bevat belangrijke instructies en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van het laadapparaat. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. [. . . ] De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. WAARSCHUWING De plastic onderdelen mogen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie, enz. Deze producten bevatten namelijk chemicaliën die het plastic kunnen beschadigen, verzwakken of aantasten. Verwijder na elk gebruik het vuil dat zich op schroefbit heeft opgehoopt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD-336FL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD-336FL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag