Gebruiksaanwijzing RYOBI BD-336

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BD-336. Wij hopen dat dit RYOBI BD-336 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BD-336 te teleladen.


RYOBI BD-336 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13585 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI BD-336 DATASHEET (92 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BD-336

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een beschadigd netsnoer moet onmiddellijk worden vervangen: dit zou brand kunnen veroorzaken. Gebruik voor het laden van de (ingebouwde of losse) accu van uw accu-gereedschap alleen het bijpassende laadapparaat. Een laadapparaat bestemd voor een bepaald type accu kan brand veroorzaken als het wordt gebruikt voor een ander type accu. mODEL LAADAPPARAAT BD-336 BC-336 Gebruik uw accu-gereedschap alleen met het bijpassende type accu. [. . . ] Wees u bewust van de risico's verbonden aan accugereedschappen wanneer deze niet in gebruik zijn en bij het verwisselen van accessoires. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Plaats accugereedschap of accupakken niet in de buurt van vuur of een hittebron. WAARSCHUWING Uit accupakken komt waterstofgas vrij dat tot ontploffing kan komen in aanwezigheid van een ontstekingsbron, bijvoorbeeld een waakvlam. Gebruik een accu-apparaat nooit in de buurt van een open vlam om de kans op ernstig lichamelijk letsel te beperken. Bij het exploderen van een accupak kunnen brokstukken en chemische stoffen worden rondgeslingerd. Mocht dit gebeuren, dan dient u de betreffende plekken onmiddellijk met helder water te spoelen. Voor een optimale werking van uw accu-apparaat moet het worden opgeladen bij temperaturen tussen 10°C en 38°C. Bij gebruik onder extreme omstandigheden of temperaturen kan er accuvloeistof lekken. Als uw huid in aanraking is gekomen met accuvloeistof, was de betreffende plek dan onmiddellijk met water en zeep, en neutraliseer vervolgens met citroensap of azijn. Als u accuvloeistof in uw ogen hebt gekregen, spoel uw ogen dan gedurende 10 minuten met schoon water. Houd het apparaat alleen vast aan geïsoleerde delen als u schroeft in een ondergrond waarin zich elektrische leidingen kunnen bevinden. Door aanraking met onder stroom staande draden kunnen de metalen delen stroom gaan voeren en elektrische schokken veroorzaken. oVERIGE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Maak uzelf vertrouwd met uw machine. Leer de toepassingen en de beperkingen van uw apparaat kennen, evenals de specifieke potentiële gevaren die eraan verbonden zijn. Door deze veiligheidsvoorschriften in acht te nemen kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel te beperken. Om het risico van ernstig lichamelijk letsel te vermijden dient u een beschadigde accu weg te werpen met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften voor de verwijdering van afval. Vergeet niet dat accugereedschappen altijd 27 Deze handleiding bevat belangrijke instructies en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van het laadapparaat. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Lees eerst zorgvuldig de instructies en de veiligheidsvoorschriften van het laadapparaat en het accu-gereedschap door voordat u het acculaadapparaat gaat gebruiken. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. Gebruik het laadapparaat alleen voor het opladen van oplaadbare accu's van het type nikkelcadmium (NiCad) of nikkel-metaal-hydride (NiMH) om het gevaar van lichamelijk letsel te beperken. [. . . ] Als u dit gereedschap uitleent, geef er dan ook deze gebruikershandleiding bij. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken, brand of ernstig lichamelijke letsel beperken. ONDERHOUD Neem voor eventueel onderhoud of reparaties gewoon contact op met het dichtstbijzijnde erkende Ryobi servicecentrum. Deze gegevens betreffen het gemiddeld aantal schroeven dat met een volledig opgeladen schroevendraaier in grenenhout kan worden ingedraaid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BD-336

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BD-336 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag