Gebruiksaanwijzing RYOBI BA422-1 SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI BA422-1. Wij hopen dat dit RYOBI BA422-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI BA422-1 te teleladen.


RYOBI BA422-1 SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (64 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI BA422-1SCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Pas op dat u zich geen letsel toebrengt aan hoofd, handen en voeten. Draag stevige schoenen met anti-slipzolen en een geschikte beschermuitrusting als u met het apparaat werkt. Gebruik de bijgeleverde bescher-mingsmiddelen wanneer U met het apparaat werkt. [. . . ] Pas de handgreep aan uw lichaamslengte aan, voordat u begint te werken, Werk niet buiten uw macht. Onderhouds- en reparatiewerk-zaamheden, evenals het vervangen van gereedschap en het verwijderen van beschermkappen, mogen alleen gebeuren met uitgeschakelde motor. Alle beschermkappen moeten op de juiste wijze genstalleerd worden voordat u het apparaat gebruikt. Zorg dat er geen planten, struiken of ander materiaal tussen het mes en de beschermkap komen, Houd snoeren en verlengsnoeren altijd uit de buurt van het snijge-reedschap. Schakel het apparaat uit en strek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat bijstelt of schoonmaakt. Hetzelfde geldt als u wilt controleren of het snoer niet verward of beschadigd is. Het apparaat mag alleen gebruikt worden als de snoeren in perfecte staat verkeren. Onderhoud en schoonmaken van het produkt en de afstelling van de snij-of hoge positie moet allen gedaan worden met de motor uitgeschakeld en het snoer uit het stopcontact. MONTAGE VAN EEN NIEUWE SNI JDRAAD Er zijn twee manieren om de snijdraad te vervangen: een nieuwe draad om de aanwezige binnenspoel wikkelen of een nieuwe spoel met draad monteren. Opnieuw gebruiken van de aanwezige binnenspoel Ga als volgt te werk: 1. Te gebruiken snijdraad Gebruik een tweedraadsspoel met een draaddoorsnede van: · 2 , 0 mm Demonteren van de aanwezige spoel 1. Schroef de deblokkeerknop l os tegen de richting van de wijzers van de klok in (Afb. Maak de binnenzijde van de binnenspoel schoon met een schone doek (Afb. Steek de uiteinden van de nieuwe snijdraad in de gaten van de binnenspoel (Afb. Vorm een lus zodat u twee gelijke lengten krijgt, voordat u de draad in de gaten in de binnenspoel steekt. Pak de uiteinden beet en trek er stevig aan om de draad los te trekken uit de klemsleuven. [. . . ] Pak de uiteinden beet en trek er stevig aan om de draad los te trekken uit de klemsleuven. Monteer de deblokkeerknop en draai hem vast in de richting van de wijzers van de klok (Afb. Ga op de hierboven beschreven wijze te werk voor wat betreft: · Zorg dat de luchtfilters niet verstopt raken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI BA422-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI BA422-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag