Gebruiksaanwijzing RYOBI B1025CVR SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI B1025CVR. Wij hopen dat dit RYOBI B1025CVR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI B1025CVR te teleladen.


RYOBI B1025CVR SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (37 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI B1025CVRSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hogedrukreinigers zonder typeplaatje mogen niet worden gebruikt, Houd, vanwege de terugslag, het pistool stevig vast als u de hendel indrukt. gEVAAR VOOR VERWONDINGEN Houd u aan de voorschriften van het plaatselijke waterleidingbedrijf. Volgens de DIN 1988 norm kan de hogedrukreiniger alleen dan rechtstreeks op het openbare waterleidingnet worden aangesloten als in de toevoerleiding een terugstroomklep met afvoer is geïnstalleerd. Controleer iedere keer dat u het apparaat gebruikt en met regelmatige tussenpozen of alle schroeven goed zijn aangedraaid en of alle onderdelen van de hogedrukreiniger in goede staat verkeren; controleer op kapotte of versleten onderdelen. [. . . ] Verplaats de hogedrukreiniger niet door aan de hogedrukslang te trekken als u zich te ver van het te reinigen object bevindt; gebruik hiervoor de speciale handgreep. Zorg ervoor dat de ventilatieroosters tijdens de werking vrij blijven. De doorsnede van de verlengkabels moet proportioneel zijn aan de lengte ervan, dat wil zeggen, hoe langer de kabel, des te groter moet de doorsnede zijn; bovendien moet u kabels met beschermingsgraad "IPX5" te gebruiken. De hogedrukreiniger moet zo DICHT mogelijk bij het waterleidingnet waarvan hij het water betrekt worden geplaatst. De delen van de verpakking kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden en moeten worden verwerkt in overeenstemming met de in het land van installatie geldende voorschriften. de hogedrukreiniger mag uitsluitend worden gebruikt met de door de fabrikant goedgekeurde accessoires en vervangingsonderdelen. Originele accessoires en vervangingsonderdelen zijn een garantie voor een probleemloos en veilig gebruik van de hogedrukreiniger. Tijdens het gebruik moet de hogedrukreiniger op een veilig en stabiel oppervlak staan en zijn geplaatst als afgebeeld in FIG. 3A GEBRUIKSBESTEMMING De hogedrukreiniger is uitsluitend bestemd voor het reinigen van voertuigen , machines , boten , gebouwen enz. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil met schoon water en chemische reinigingsmiddelen. Eventueel gebruikte chemische detergenten moeten zo volledig mogelijk biologisch afbreekbaar zijn. Zorg ervoor dat het spoelwater niet op de nog niet behandelde oppervlakken druipt. Na het gebruik raden wij aan om het achtergebleven reinigingsmiddel uit het reservoir te verwijderen. 6E Blaas de resterende druk uit het pistool af totdat er geen water meer uit de regelbare kop komt. Laat de hogedrukreiniger functioneren met niet-agressieve/toxische antivriesvloeistof voordat u de hogedrukreiniger opbergt voor de winter. - Vertraagde stop van de motor ~ 8 seconden na het loslaten van de hendel van het pistool. Voorkomt overbelastingsstroomimpulsen, als gevolg van het starten van de motor, zowel op het elektriciteitsnet thuis (AARDLEKSCHAKELAAR) als op de circuits van de machinebesturing (RELAIS en elektronische schakeling). Op deze wijze voorkomt u een langdurige werking van de machine zonder druk (hercirculatie in bypass) en de risico's van beschadigingen van de afdichting als gevolg van de oververhitting van het water. - Eenvoudige bediening en lange levensduur van de ON - OFF schakelaars. Bedieningen op het bedieningspaneel van de machine met MEMBRAANTOETSENBORD zonder uitstekende delen voor een eenvoudige plaatsing en een perfecte bescherming tegen spatten. 2 Volgorde van gebruik van de voor de hogedrukreiniger met TRONIC inrichting noodzakelijke handelingen: 1 - Sluit de accessoires (lans en pijp) aan op de hogedrukreiniger en deze laatste op de waterleiding. 5G 4 - Druk de hendel van het pistool in om de hogedrukreiniger te starten en begin met het wassen. [. . . ] OP HET BEDIENINGSPANEEL TIJDENS DE WERKING ZICHTBARE LICHTSIGNALEN: GROEN POWER CONTROLELAMPJE brandt: Machine onder spanning; klaar voor gebruik met behulp van de hendel van het pistool. 3 Voor een perfecte werking van de TRONIC mogen de sluitings- en openingsfuncties van het pistool NIET met tussenpauzes van minder dan 4÷ 5H met automatische onderbreking van de toevoer: bij het sluiten van het pistool zal de dynamische druk automatisch de elektromotor uitschakelen. Bij het openen van het pistool zal de drukval automatisch de motor starten en zal de druk opnieuw, met een geringe vertra- Ging , worden gevormd voor een correcte werking van de TSS modellen moet u tussen het openen en sluiten van het pistool tenminste 4÷ LET OP: bij de eerste ingebruikneming met een DRIEFASENMOTOR (~ 3) moet er bij de aansluiting van de polariteit van de stekker voor worden gezorgd dat de ventilator van de motor rechtsom draait. Controleer dit door te verifiëren of de ventilator van de motor in de juiste richting draait. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI B1025CVR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI B1025CVR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag