Gebruiksaanwijzing RYOBI ATLANTIS 8-120 SCHEMA 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI ATLANTIS 8-120. Wij hopen dat dit RYOBI ATLANTIS 8-120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI ATLANTIS 8-120 te teleladen.


RYOBI ATLANTIS 8-120 SCHEMA 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (49 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI ATLANTIS 8-120 SCHEMA 2 (40 ko)
   RYOBI ATLANTIS 8-120 SCHEMA 3 (45 ko)
   RYOBI ATLANTIS 8-120 SCHEMA 2 (40 ko)
   RYOBI ATLANTIS 8-120 SCHEMA 3 (45 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI ATLANTIS 8-120SCHEMA 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijder stenen, glas, spijkers, draad, touw en eventuele andere voorwerpen die zouden kunnen worden weggeslingerd of in het maaisysteem kunnen worden meegenomen. Draag geen wijde kleding, korte broek of sandalen en werk nooit blootsvoets. Als u lang haar hebt, bindt dit dan op tot boven uw schouderniveau zodat het niet door de bewegende delen kan worden meegetrokken. Zorg dat omstanders, kinderen en huisdieren op minimaal 15 m afstand blijven van de plaats waar u maait. [. . . ] Als het draadsnijmes versleten of gebroken is, dient u ze te laten repareren of vervangen door een erkend Ryobi servicecentrum. Er bestaat gevaar voor ernstig lichamelijk letsel en beschadiging van het apparaat als onderhoud of reparatiewerk wordt uitgevoerd door onbekwame personen. Niet naleving van dit voorschrift maakt tevens dat uw garantie zijn geldigheid verliest. Gebruik bij reparaties uitsluitend reserveonderdelen die identiek zijn aan de oorspronkelijk gebruikte delen. Houd u aan de voorschriften uit het hoofdstuk Onderhoud van deze handleiding. Zo voorkomt u het risico van elektrische schokken en ernstig lichamelijk letsel en voorkomt u dat het apparaat beschadigd raakt. Niet naleving van deze instructies maakt tevens dat uw garantie zijn geldigheid verliest. Stop de motor steeds tussen twee maaibeurten en wanneer u zich verplaatst om naar een andere werkplek te gaan. Berg het apparaat op een hoge plaats of in een afgesloten ruimte op om te voorkomen dat onbevoegde personen het apparaat gebruiken. Sla ze regelmatig op en gebruik ze om eventuele andere gebruikers op de hoogte te stellen. Als u de grastrimmer uitleent, geef er dan ook de bijbehorende gebruikershandleiding bij. Schuif de boom van de grastrimmer (9) in de bovenste boom (8) totdat u een klik hoort als teken dat de twee bomen op de juiste wijze aan elkaar zijn bevestigd. Opmerking: Als de knop niet helemaal naar buiten komt uit het richtgat, betekent dit dat de twee buizen nog niet goed in elkaar zitten. Draai de boom van de grastrimmer wat linksom en wat rechtsom totdat de knop goed in het richtgat zit. Opmerking: Controleer ook tijdens gebruik regelmatig of de vleugelschroef (13) nog goed vast zit. Steek de schroeven (18) in de gaten van de steun en draai ze stevig aan om de afschermkap te bevestigen. De verlengsnoerhouder is een haak die zich op de motorbehuizing bevindt. Hierom kan het verlengsnoer worden gehangen zodat dit wordt vastgehouden en de stekker niet per ongeluk losraakt. Maak de boom met het maaiwerktuig los van de bovenste boom om het apparaat op te bergen of om een ander werktuig aan de bovenste boom vast te maken. Ga als volgt te werk om de boom met het maaiwerktuig los te maken van de bovenste boom: Laat de drukschakelaar (2) los en wacht tot de motor stilstaat. Duw de uitstekende knop in het richtgat en trek de boom van de grastrimmer naar buiten om deze los te maken van de bovenste boom. Voordat u een verlengsnoer op de stekker van het aansluitsnoer van de grastrimmer aansluit, dient u het snoer rond de haak te leggen om te voorkomen dat de verbinding per ongeluk kan losschieten. [. . . ] Als er onvoldoende draadlengte is uitgevoerd, wacht u enkele seconden voordat u de draaduitvoerknop opnieuw tegen de grond tikt. Zorg dat de draadlengte altijd overeenkomt met de maximale maaibreedte. Voor maximale prestaties dient u zoveel draad uit de kop te laten afwikkelen tot dit lang genoeg is om door het draad-snijmes te worden afgesneden. Maak de lengte van de draad langer zodra u merkt dat de motor op een hogere snelheid begint te draaien dan normaal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI ATLANTIS 8-120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI ATLANTIS 8-120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag