Gebruiksaanwijzing RYOBI ATLANTIS 10-150 SCHEMA 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI ATLANTIS 10-150. Wij hopen dat dit RYOBI ATLANTIS 10-150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI ATLANTIS 10-150 te teleladen.


RYOBI ATLANTIS 10-150 SCHEMA 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (49 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI ATLANTIS 10-150 SCHEMA 2 (40 ko)
   RYOBI ATLANTIS 10-150 SCHEMA 3 (51 ko)
   RYOBI ATLANTIS 10-150 SCHEMA 2 (40 ko)
   RYOBI ATLANTIS 10-150 SCHEMA 3 (51 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI ATLANTIS 10-150SCHEMA 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] het verzuimen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schok , brand-en ernstige verwondingen. De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch gereedschap dat via een snoer met het elektriciteitsnet verbonden is. Gebruik geen elektrisch gereedschap in omgevingen, waar ontploffingsgevaar kan ontstaan, zoals in de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap kan vonken creeren die het stof of gas kunnen laten ontbranden. [. . . ] Sommige van de volgende symbolen kunnen bij dit produkt worden gebruikt. Een correcte inter pretatie van deze symbolen zal het gebruik van dit toestel beter en veiliger maken. SYMBOOL V A Hz W uur NAAM Volt Ampere Hertz Watt uren Klasse 2 Constructie Waarschuwing voor natte omstandigheden Blijf Alert Symbool Spanning Stroomsterkte Frequentie (cycli per seconde) Watt Tijd Dubbel-gesoleerde constructie Stel niet bloot aan regen of gebruik niet op vochtige locaties. Om het gevaar van verwondingen te verminderen, moet gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen. Draag anti-slip, zware handschoenen wanneer u de zaagstang en het mes gebruikt. Hou omstanders uit de buurt Hou omstanders minstens 15m uit de buurt. Installeer of gebruik geen enkel mestype op een produkt dat dit symbool vertoont. Elektrisch gevaar, hou minstens 15m uit de buurt van elektrische leidingen in de lucht. De volgende signaalwoorden en uitleg zijn bedoeld om de niveaus van gevaar geassocieerd met dit produkt uit te leggen. SYMBOOL SIGNAAL UITLEG GEVAAR Duidt op een aanwezige gevaarlijke situatie, die, wanneer niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen. Duidt op een potentieel gevaarlijke situatie, die, wanneer niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen. WAARSCHUWING: Wanneer u de telescopische staaf niet vastmaakt zoals hierboven beschreven, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of de dood. WAARSCHUWING: Vertrouwdheid met een dergelijk product mag u niet zorgeloos maken. Hou er rekening mee dat een kleine onoplettenheid voldoende is om ernstige verwondingen te veroorzaken. WAARSCHUWING: Draag altijd een veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijdelingse bescherming wanneer u werkt met elektrisch gereedschap. Wanneer u dit niet doet, kunnen objecten in uw ogen terecht komen, wat kan leiden tot mogelijks ernstige verwondingen. WAARSCHUWING: Gebruik geen hulpstukken of accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van dit product. Het gebruik van hulpstukken of accessoires die niet worden aanbevolen kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen. 54 WAARSCHUWING: Maak het gebied dat moet worden geknipt, vrij van ieder gebruik. Verwijder alle objecten zoals snoeren, lichten, draden of losse draad die verward kunnen raken in het snijblad en een gevaar voor ernstige persoonlijke verwondingen kan betekenen. Houdt het verlengsnoer achter de heggenschaar, wanneer u heggenschaar gebruikt. Probeer niet om stammen of takken te snijden die groter zijn dan 2cm dikte, of die duidelijk te groot zijn om in het snijblad te voeden. [. . . ] Het gebruik van enige andere delen kan een gevaar betekenen of productschade veroorzaken. WAARSCHUWING: Draag altijd een veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijdelingse bescherming tijdens het gebruik van het toestel. Draag een stofmasker wanneer de werking van het toestel veel stof veroorzaakt. WAARSCHUWING: Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot alle bewegende delen zijn gestopt vooraleer u de machine inspecteert, schoonmaakt of onderhoudt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI ATLANTIS 10-150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI ATLANTIS 10-150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag