Gebruiksaanwijzing RYOBI AQTT 02 SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI AQTT 02. Wij hopen dat dit RYOBI AQTT 02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI AQTT 02 te teleladen.


RYOBI AQTT 02 SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (268 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI AQTT 02SCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] draag een veiligheidsbril of oogbescherming als u dit apparaat gebruikt. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is. Gebruik het apparaat niet als u het niet meer met de schakelaar aan en uit kunt zetten. Een apparaat dat niet normaal meer aan- en uitgezet kan worden is gevaarlijk en moet absoluut worden gerepareerd. [. . . ] Zorg ervoor dat het netsnoer zo is geplaatst dat niemand erop kan lopen, dat niemand erin verstrikt kan raken of dat het niet op een andere manier kan worden beschadigd. Trek nooit aan het apparaatsnoer of aan het verlengsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het apparaatsnoer en het verlengsnoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen. Gebruik alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en een minimale aderdiameter hebben van 1, 5 mm2. Als u een verlengsnoer gebruikt, kijk dan of het niet versleten, doorgesneden of beschadigd is. Een beschadigd of versleten apparaatsnoer of verlengsnoer moet onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen. controleer of de plaatselijke netspanning overeenkomt met de gegevens op het kenplaatje van het apparaat. Sluit dit apparaat nooit op een andere netspanning aan dan waarvoor het is ontworpen. Zorg dat het apparaat altijd droog, schoon en vrij van olie of vet is. Haal altijd eerst de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u instellingen gaat veranderen of iets gaat herstellen. Inspecteer het apparaat steeds voordat u het gaat gebruiken om te controleren of het nog goed werkt. De snijcilinder blijft nog doordraaien door inertie nadat de machine is uitgezet. Houd omstanders uit de buurt Waarschuwing inzake vochtige omstandigheden Draag altijd handschoenen Blijf met uw handen en uw voeten uit de buurt Ga niet met uw handen naar het apparaat toe als u het net hebt uitgezet Wegschietende voorwerpen Met behulp van de volgende symbolen (en de bijbehorende namen) kunnen de verschillende gevarenniveaus verklaard worden die verband houden met het gebruik van dit apparaat. SÍMBOLO NAAM GEVAAR BETEKENIS Geeft een onmiddellijk gevaarlijke situatie aan die de dood of ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die licht tot matig lichamelijk letsel kan veroorzaken indien de situatie niet vermeden wordt. ) Geeft een situatie aan die materiële schade zou kunnen veroorzaken. Onderhoud vereist grote zorg en een degelijke kennis van het apparaat: dit moet daarom door een vakbekwame persoon worden uitgevoerd. Voor reparaties raden wij u aan het gereedschap naar het dichtstbijzijnde ERKENDE SERVICECENTRUM te brengen. WAARSCHUWING Gebruik dit apparaat niet voordat u deze handleiding geheel gelezen en begrepen hebt. Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig en sla dit document regelmatig op om het apparaat onder geheel veilige omstandigheden te kunnen blijven gebruiken en om eventuele andere gebruikers te informeren. WAARSCHUWING Bij het gebruik van elektrisch gereedschap kunnen deeltjes wegspatten en in uw ogen terechtkomen, wat ernstig oogletsel kan veroorzaken. [. . . ] Het apparaat is niet bedoeld voor het verhakselen van glas, metaal, kunststof of textiel. Het mag in geen geval worden gebruikt voor het verhakselen van andere zeer harde of zeer slappe stoffen, en ook niet voor professionele doeleinden. Kies de vooruitstand van de snijcilinder (het te verhakselen materiaal wordt naar de snijcilinder toe getrokken) door de draairichtingschakelaar (f) naar rechts te draaien. De overbelastingsbeveiliging is afgegaan omdat er iets al voor een langere tijd geblokkeerd zat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI AQTT 02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI AQTT 02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag