Gebruiksaanwijzing RYOBI AG202VK SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI AG202VK. Wij hopen dat dit RYOBI AG202VK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI AG202VK te teleladen.


RYOBI AG202VK SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (65 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI AG202VK SCHEMA ELECTRIC (22 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI AG202VKSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AG202VK ST-1201 ST-1440 ST-1441 ST-1800 ST-1801 Deze machine is bestemd voor commercieel gebruik in industrie en nijverheid voor het boren en schroeven in metaal, hout, kunstoffen en keramiek, evenals voor draadtappen. STP-1200 STP-1201 STP-1400 STP-1441 STP-1800 STP-1801 Deze machine is bestemd voor commercieel gebruik in industrie en nijverheid voor het boren en schroeven in metaal, hout, kunstoffen en keramiek, evenals voor draadtappen. De machine kan bovendien worden gebruikt voor het klopboren in beton, steen en baksteen. Verwijder de accu (6) door op de ontgrendelingsknop te drukken en door de accu uit de handgreep naar voren te trekken. [. . . ] Voor het monteren van de boorhouder gaat u in omgekeerde volgorde te werk. CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten. Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze handleiding te lezen. Het is belangrijk dat u deze instructies goed leest, voordat u het apparaat gaat gebruiken, en dat u zich eraan houdt. Hetzelfde geldt voor de industriële veiligheidsvoorschriften die van kracht zijn in het land waarin u het apparaat gebruikt. Deze voorschriften moeten zorgvuldig bewaard worden om ze naderhand te kunnen naslaan en moeten met het apparaat meegegeven worden als u dit uitleent of verkoopt. GEBRUIK Het laadapparaat is bestemd om te worden gebruikt voor inschuifaccu's met een spanning van 9, 6 tot 18 V. Gevaar voor letsel Bij het gebruik van het laadapparaat moeten de elementaire veiligheidsregels in acht genomen worden om gevaar voor elektrische schokken, lichamelijk letsel en brandwonden te voorkomen. Lees deze voorschriften zorgvuldig door, voordat u het apparaat gaat gebruiken en houd u er aan. Controleer, alvorens het apparaat te gebruiken, of het snoer en de stekker niet beschadigd zijn. Het apparaat mag nooit vochtig worden of in een vochtige omgeving worden gebruikt. Plaats de accu zo op het laadapparaat dat de ribbels op de accu overeenkomen met de groeven op het apparaat en schuif hem op zijn plaats. Als het rode lampje knippert, betekent dit dat de accu grondig ontladen is of dat deze warm is. Als de accu warm is, houdt het rode lampje op met knipperen en gaat continu branden zodra de accu voldoende afgekoeld is. Als de accu grondig ontladen is, gaat het rode lampje continu branden als de spanning voldoende gestegen is. Als na een uur het rode lampje nog steeds knippert, betekent dit dat de accu defect is en vervangen moet worden. Wanneer het groene lampje brandt betekent dit dat de accu helemaal geladen is. De combinatie geel lampje aan en rood lampje knippert betekent dat de accu defect is. Breng hem naar een ERKEND RYOBI SERVICECENTRUM ter controle of vervanging. Wanneer de accu volledig geladen is, gaat het rode lampje uit en gaat het groene lampje branden. Als u de accu van het laadapparaat afneemt en onmiddellijk (in minder dan 5 seconden) weer inzet, gaat het groene lampje, dat aanduidt dat de accu volledig geladen is, branden. Als u de accu van het laadapparaat afneemt en meer dan 5 seconden wacht voordat u hem weer inzet, werkt het laadapparaat normaal. [. . . ] CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten. Het is absoluut noodzakelijk vóór montage en inbedrijfstelling de aanwijzingen in deze handleiding te lezen. Voor deze accu's worden hoogwaardige elektroden gebruikt om tijdens de volledige bedrijfsduur een gelijkmatige arbeidsspanning van de motor te waarborgen. Na 3 tot 5 laadcycli (1 cyclus = opladen, gebruik, heropladen) bereikt de accu zijn volle nominale capaciteit! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI AG202VK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI AG202VK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag