Gebruiksaanwijzing RYOBI 410R SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI 410R. Wij hopen dat dit RYOBI 410R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI 410R te teleladen.


RYOBI 410R SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1760 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI 410R (2016 ko)
   RYOBI 410R MANUAL 2 (10031 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI 410RSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is uiterst gevaarlijk om de cirkelzaagmachine in omgekeerde stand te gebruiken, dat wil zeggen met het zaagblad omhoog en met het motorblok vastgeklemd in een bankschroef of een ander soort klem. Controleer vóór elk gebruik of de onderste beschermkap goed functioneert. Gebruik uw zaagmachine niet als de onderste beschermkap niet goed vanzelf rond het zaagblad terugklapt. Als de zaag is gevallen, bestaat de kans dat de onderste beschermkap daarbij is verbogen, waardoor de kap niet meer het gehele zaagblad afdekt. [. . . ] Terugstuiten wordt veroorzaakt door plotselinge blokkering van de zaag, die vervolgens naar achteren gestoten wordt naar de gebruiker toe. Laat de schakelaar onmiddellijk los wanneer het zaagblad beklemd raakt of de zaag afslaat. Controleer of de onderste beschermkap ongehinderd kan draaien en vanzelf weer dichtklapt. Controleer, voor u begint te zagen, of de blokkeerknoppen van de diepteafstelling en de afschuinhoek goed zijn aangedraaid. Gebruik geen zaagbladen waarvan de kenmerken niet overeenstemmen met die welke in deze handleiding worden opgegeven. Gebruik geen zaagbladen die dikker zijn of waarvan de tanden smaller zijn dan de dikte van het spouwmes. De afstand tussen het spouwmes en de tanden van het zaagblad kleiner is dan 5 mm. De zaagtanden niet meer dan 5 mm voorbij de onderkant van het spouwmes uitsteken. Het spouwmes moet altijd gebruikt worden, behalve als u de zaag wilt laten indalen midden in een werkstuk. Wanneer u hout zaagt, kijk dan eerst of er geen spijkers in zitten; is dit wel het geval verwijder ze dan. ACCESSOIRES: het gebruik van andere accessoires en hulpstukken dan die welke in deze handleiding worden aanbevolen kan gevaar opleveren. Gebruik geen zaagbladen die dikker zijn of waarvan de tanden smaller zijn dan de dikte van het spouwmes. In dat geval moet de gebruiker de nodige voorzieningen treffen op het gebied van geluidsisolatie en gehoorbescherming. Afstand tussen het spouwmes en de tanden van het zaagblad kleiner is dan 5 mm, B. De zaagtanden niet meer dan 5 mm voorbij de onderkant van het spouwmes uitsteken. Het spouwmes moet altijd gebruikt worden, behalve als u de zaag wilt laten indalen midden in een werkstuk. Draai de blokkeerknop van de zaagdiepte-afstelling (12) eerst los om de zaagdiepte te kunnen instellen. Verschuif de voetplaat (13) met behulp van de instelbeugel (21) tot de gewenste zaagdiepte en draai daarna de blokkeerknop stevig aan. De zaagdiepte (14) kan worden bepaald door aflezing op de diepteschaalverdeling (15) of door op te meten hoeveel de het zaagblad onder de voetplaat uitsteekt. Druk op de asvergrendeling (1) en verdraai de zaagbladschroef (2) met behulp van de bijgeleverde moersleutel (3) zover totdat de as zich blokkeert. Draai nu de zaagbladschoef linksom helemaal los, terwijl u de asvergrendeling steeds ingedrukt houdt. Klap de onderste beschermkap (5) helemaal omhoog met behulp van de bijbehorende hendel (6) onder de bovenste beschermkap (7). [. . . ] Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. Druk tijdens het zagen steeds stevig en gelijkmatig op de zaag (NIET FORCEREN) om een regelmatige zaagsnede te verkrijgen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI 410R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI 410R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag