Gebruiksaanwijzing RYOBI 340RB-1 SCHEMA 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI 340RB-1. Wij hopen dat dit RYOBI 340RB-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI 340RB-1 te teleladen.


RYOBI 340RB-1 SCHEMA 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (58 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI 340RB-1 SCHEMA 2 (41 ko)
   RYOBI 340RB-1 SCHEMA 2 (41 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI 340RB-1SCHEMA 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer het zaagblad zich in het hout vastklemt, komt het blad plotseling tot stilstand en de motor, die door blijft draaien, werpt de zaagmachine in de tegenovergestelde richting van de draairichting van het zaagblad, dat wil zeggen naar de gebruiker toe. Als het zaagblad verbogen raakt of verkeerd is uitgelijnd, bestaat het gevaar dat de tanden die zich aan de andere kant van het zaagblad bevinden, zich in het houtoppervlak drukken, wat het zaagblad plotseling uit het werkstuk doen springen in de richting van de gebruiker. Een terugslag is dus het gevolg van een verkeerd gebruik van het apparaat en/of van onjuiste zaagprocedures of -omstandigheden. Een terugslag kan vermeden worden door een aantal regels in acht te nemen. [. . . ] Wees bijzonder voorzichtig wanneer u zaagsneden uitvoert door het zaagblad te laten indalen in muren of andere verdekte oppervlakken. Het zaagblad zou in aanraking kunnen komen met verborgen elementen met kans op een terugslag. Zaagbladbeschermkap niet vrij kan worden bewogen en als het niet onmiddellijk over het zaagblad terugklapt. blokkeer of bevestig de onderste zaagbladbeschermkap nooit in de geopende stand. Als de zaagmachine per ongeluk valt, zou de onderste zaagbladbeschermkap verbogen kunnen worden. Zet de onderste zaagbladbeschermkap met behulp van de knop omhoog en controleer of de kap zonder moeite kan worden bewogen en nooit met het zaagblad of enig ander onderdeel in aanraking komt, ongeacht de zaaghoek of de zaagdiepte. opmerking: een andere term dan «hendel» kan worden gebruikt. Controleer of de veer van onderste zaagbladbeschermkap in goede staat verkeert en naar behoren werkt. Als de zaagbladbeschermkap of de veer niet goed werken, dient u deze te laten repareren of te vervangen voordat u de zaagmachine gaat gebruiken. de vrije beweging van de onderste zaagbladbeschermkap kan worden gehinderd door beschadigde onderdelen , afgezette hars of opgehoopt zaagsel. De beschermkap mag alleen voor bijzondere zaagsneden handmatig worden bediend, zoals bij het laten indalen van het zaagblad of bij schuinverstekzagen. Druk opnieuw de asvergrendeling in, draai de zaagbladschroef vast door rechtsom draaien met de sleutel en houd daarbij de vergrendeling ingedrukt. Nadat u de zaagbladschroef hebt vastgezet, kunt u de asvergrendeling loslaten. Het spouwmes moet altijd gebruikt worden, behalve als u de zaag wilt laten indalen midden in een werkstuk. Draai de blokkeerknop van de zaagdiepte-afstelling (12) eerst los om de zaagdiepte te kunnen instellen. Verschuif de voetplaat (13) met behulp van de instelbeugel (21) tot de gewenste zaagdiepte en draai daarna de blokkeerknop stevig aan. De zaagdiepte (14) kan worden bepaald door aflezing op de diepteschaalverdeling (15) of door op te meten hoeveel de het zaagblad onder de voetplaat uitsteekt. De zaaghoek kan op elke gewenste hoek tussen 0° en 45° worden ingesteld. Zet de instelknop voor de afschuinhoek (16) voorop de machine los et plaats de voetplaat onder de gewenste afschuinhoek met behulp van de afschuinschaalverdeling (17). Zet de instelknop voor de afschuinhoek weer stevig vast nadat u de juiste hoek hebt ingesteld. Druk op de asvergrendeling en verdraai de zaagbladschroef met behulp van de bijgeleverde moersleutel zover totdat de as zich blokkeert. Draai nu de zaagbladschoef linksom helemaal los, terwijl u de asvergrendeling steeds ingedrukt houdt. [. . . ] Controleer na elk gebruik of uw machine in goede staat van werking verkeert. Aanbevolen wordt om uw zaagmachine minstens éénmaal per jaar door een Erkend Ryobi Servicecentrum volledig te laten doorsmeren en schoonmaken. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een Erkend Ryobi Servicecentrum teneinde de veilige en betrouwbare werking van de machine te garanderen. Stel de zaaghoogte en de zaaghoek in al naar gelang de gewenste zaagsnede. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI 340RB-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI 340RB-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag