Gebruiksaanwijzing RYOBI 330RB-2 SCHEMA 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI 330RB-2. Wij hopen dat dit RYOBI 330RB-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI 330RB-2 te teleladen.


RYOBI 330RB-2 SCHEMA 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (59 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI 330RB-2 SCHEMA 2 (45 ko)
   RYOBI 330RB-2 SCHEMA 2 (45 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI 330RB-2SCHEMA 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Til uw apparaat nooit op aan het netsnoer en probeer niet om de stekker uit het stopcontact te halen door aan het snoer te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, snijdende voorwerpen en bewegende onderdelen. Het gevaar voor elektrische schokken wordt groter als het netsnoer beschadigd is of in de knoop zit. Uw elektrisch apparaat zal veiliger en zekerder werken als u het gebruikt op het toerental waarvoor het berekend is. [. . . ] Gebruik een elektrisch apparaat niet als u het niet meer met de schakelaar aan en uit kunt zetten. Een apparaat dat niet normaal meer aan- en uitgezet kan worden is gevaarlijk en moet absoluut worden gerepareerd. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u instellingen wijzigt, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. zo verkleint u het risico dat het apparaat ongewild in werking treedt. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die het apparaat niet kennen of geen kennis hebben genomen van deze veiligheidsvoorschriften. Controleer de montage en alle andere elementen die de goede werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als er iets beschadigd is, dient u uw apparaat eerst te laten herstellen voordat u het weer gebruikt. Ongelukken zijn vaak te wijten aan de slechte staat van onderhoud van het gereedschap. neem deze veiligheidsvoorschriften in acht als u het apparaat , de accessoires , de hulpstukken , enz. Gebruikt en houd daarbij rekening met de bijzondere eigenschappen van uw apparaat, de plek waar u werkt en het soort werk dat u doet. Gebruik uw elektrisch apparaat uitsluitend voor de toepassingen waarvoor het bestemd is om gevaarlijke situaties te vermijden. WAARSCHUWING Kunststof onderdelen mogen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie, enz. Deze chemicaliën bevatten namelijk stoffen die kunststof kunnen beschadigen, verzwakken of aantasten. Alleen de onderdelen die op de lijst van vervangbare accessoires staan mogen door de gebruiker gerepareerd of vervangen worden. Alle andere onderdelen moeten door een erkend Ryobi servicecentrum worden vervangen. De digitale display op de voorkant van de radio licht op als de radio is ingeschakeld en geeft de frequentie van de gekozen zender aan. Als het accupak leeg begint te raken, gaat het pictogram dat de accu voorstelt knipperen. Opmerking: laad het accupak op zodra het pictogram begint te knipperen dat aangeeft dat de accu bijna leeg is. U kiest als volgt handmatig een andere radiofrequentie: Zet de FM/AUX-schakelaar in de stand FM. Duw de afstemknop omhoog of omlaag en laat deze meteen weer los om van de ene radiofrequentie naar de volgende te gaan. U kiest als volgt een radiozender met behulp van de automatische zoekfunctie: Zet de FM/AUX-schakelaar in de stand FM. Duw de afstemknop omhoog of omlaag en houd deze één seconde lang in die stand voordat u de knop loslaat. [. . . ] Duw de afstemknop omhoog of omlaag en houd deze één seconde lang in die stand voordat u de knop loslaat. U gebruikt als volgt de antenne: Klap de antenne omhoog of omlaag om de gekozen zender helderder te ontvangen. De draagbare radio kan als versterker worden gebruikt voor een mp3-speler, cd-speler of ander audioapparaat. U gebruikt als volgt de AUX-stand: Zet de FM/AUX-schakelaar in de stand AUX. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI 330RB-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI 330RB-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag