Gebruiksaanwijzing RYOBI 330RB-1 SCHEMA 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RYOBI 330RB-1. Wij hopen dat dit RYOBI 330RB-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RYOBI 330RB-1 te teleladen.


RYOBI 330RB-1 SCHEMA 1: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (58 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RYOBI 330RB-1 SCHEMA 2 (40 ko)
   RYOBI 330RB-1 SCHEMA 2 (40 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RYOBI 330RB-1SCHEMA 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Druk de accu aan tot u zeker weet dat een goed contact tot stand is gekomen. Breng het deksel weer aan door het op de accu te plaatsen en draai de pijl naar het symbool SLUITEN tot het vastzit. Deze schroevendraaier heeft een draaimomentregelaar om verschillende soorten schroeven in verschillende materialen te draaien. De juiste instelling hangt af van het gebruikte materiaal en de schroefmaat. [. . . ] Om de accu te verwijderen draait u het deksel open en haalt u de accu uit het compartiment. Gebruik dit apparaat nooit zonder het deksel te sluiten en dicht te draaien. De richting waarin de bit draait is omkeerbaar en wordt bepaald door een keuzeschakelaar boven de aan/ uitschakelaar. Met de schroevendraaier in de normale stand moet de keuzeschakelaar zich links van de aan/ uitschakelaar bevinden voor een voorwaartse beweging. Met de keuzeschakelaar in de stand UIT (middenvergrendeling) verkleint u de kans dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld. WAARSCHUWING Wacht tot de as volledig tot stilstand is gekomen voor u de draairichting wijzigt, om mechanische schade te voorkomen. Laat de schakelaar los om de schroevendraaier uit te schakelen en wacht tot de as geheel stilstaat. OPMERKING: De schroevendraaier werkt alleen met de keuzeschakelaar voor de draairichting geheel links of rechts. Op de voorkant van de schroevendraaier vindt u vierentwintig aanduidingen voor het draaimoment. Het apparaat stopt als de as gedurende enkele seconden wordt geblokkeerd met ingedrukte schakelaar. Veiligheidswaarschuwing V min-1 Volt Toeren of omwentelingen per minuut Gelijkstroom EU-conformiteit Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen vooraleer u het toestel start. Recycleer ongewenste producten Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Neem contact op met uw lokaal bestuur of handelaar om advies te krijgen over recyclage. Zet daarom een afgedankt elektrisch apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Om het milieu te beschermen moeten het apparaat, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum worden aangeleverd. Tento skrutkova je vybavený nastavite nou oto nou spojkou, pre skrutkovanie rôznych druhov skrutiek do rôznych materiálov. Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening. Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz. In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het NIET GEDEMONTEERDE product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. [. . . ] Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten. În caz de func ionare defectuoas în perioada de garan ie, v rug m s trimite i produsul NEDEMONTAT împreun cu factura de cump rare furnizorului dumneavoastr sau la Centrul Service Agreat Ryobi cel mai apropiat de dumneavoastr . Käesoleva toote garantii katab kahekümne nelja (24) kuu jooksul materjali ja tootevalmistamise defektid, mis hakkab kehtima ning mis tõestatakse arve või saatelehe kuupäevast. WAARSCHUWING Het trillingsemissieniveau dat op dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RYOBI 330RB-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RYOBI 330RB-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag