Gebruiksaanwijzing ROSIERES RIED340B1C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROSIERES RIED340B1C. Wij hopen dat dit ROSIERES RIED340B1C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROSIERES RIED340B1C te teleladen.


ROSIERES RIED340B1C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10142 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROSIERES RIED340B1C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats gaan metalen objecten zoals messen, vorken, lepels en deksels op het kookoppervlak, deze kunnen heet worden. Zet na gebruik de kookplaat uit met de knop en vertrouw niet op de pandetector. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afstandsbediening. De middelen voor ontkoppeling moeten zijn opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de bedradingsregels . [. . . ] Boor een gat in het bovenblad van het meubel aan de hand van de maten die in de tekening staan. Voor een correcte installatie moet er rondom de kookplaat een ruimte van minimaal 5 cm overblijven. Verzeker u ervan dat het steunvlak, waarin de kookplaat wordt geplaatst, ten minste 30 mm dik is en dat het materiaal waarvan de tafel gemaakt is tegen hoge temperaturen bestand is, om te vermijden dat deze vervormd raakt door de hitte die van de kookplaat komt (figuur 1). Verzeker u er altijd van dat de inductiekookplaat stevig op zijn plaats zit en goed geventileerd is (figuur 2). POQO J NP POQO J PP A_h [n_j POQO H NP Wanneer de pan na het koken van de inductiekookplaat wordt gehaald, blijft deze niet meer warm en schakelt na het één minuut durende geluidssignaal uit. Nota bene: personen die een pacemaker dragen mogen dit huishoudapparaat uitsluitend gebruiken onder begeleiding van hun arts. 176 A_h _djWa[ (figuur 2) Opmerking: tussen de kookplaat en een eventueel element boven de plaat moet een ruimte van ten minste 760 mm worden voorzien. Nadat u de kookplaat op zijn plaats hebt gebracht, zet u deze met vier verbindingsplaatjes vast op het steunoppervlak (zoals aangegeven in de figuur). Regel vervolgens elke verbinding afzonderlijk, naar gelang de dikte van het steunvlak. 2) De inductiekookplaat mag beslist niet op een koelkast, vaatwasmachine of wasmachine gemonteerd worden. 3) De inductiekookplaat moet zodanig geïnstalleerd worden, dat een optimale verwerking van de hitte gegarandeerd is. 5) Ter voorkoming van schade moet het dunne applicatielaagje waarmee de kookplaat op het steunvlak is vastgeplakt hittebestendig zijn. Elektrische aansluitingen De elektrische aansluiting moet door bevoegd personeel en volgens de geldende wettelijke voorschriften uitgevoerd worden. In figuur 3 wordt aangegeven hoe de kookplaat moet worden aangesloten: Spanning Indien het apparaat niet van een stekker is voorzien, moet er een genormaliseerde stekker op het snoer worden aangebracht, bestand tegen de belasting die op het gegevensplaatje vermeld staat. Indien men een vaste aansluiting op het lichtnet tot stand wenst te brengen, moet er tussen het apparaat en het lichtnet een meerpolige stroomonderbreker worden geplaatst met een contactopening van minimaal 3. als het snoer beschadigd is , mag dit uitsluitend door een vakman vervangen worden. Bedieningstoets AAN/UIT 380-415V 3N~ Zwart Bruin Blauw Geel/groen ~ Zwart en Bruin Blauw Geel/groen Controleer of de elektrische installatie van een goede aardverbinding is voorzien, volgens de wettelijke voorschriften. De Fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade aan personen of zaken, als gevolg van het niet inachtnemen van deze norm. 177 DUTCH Aanwijzingen voor het gebruik Voorbereidingen voor het gebruik: Direct nadat de kookplaat aangeschakeld is, hoort u een geluidssignaal en alle leds knipperen één seconde waarmee wordt aangegeven dat de kookplaat in de stand-by status is. Selecteer het vermogen van de kookzone van uw voorkeur, druk op de toets "timer" en stel de tijd in. Nadat de timer circa 5 seconden heeft geknipperd, is de tijdsinstelling automatisch bevestigd. Druk, nadat de tijd ingesteld is, op “TIMER” om de gewenste instelling te controleren. [. . . ] 183 DUTCH Bijzondere verklaring Alles wat in deze gebruiksaanwijzing staat is nauwkeurig gecontroleerd. De fabrikant stelt zich echter niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in de gedrukte versie. Bij een eventuele revisie van de gebruiksaanwijzing kunnen bovendien zonder waarschuwing vooraf technische wijzigingen ingevoerd worden. de afbeelding van het product heeft betrekking op het huidige product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROSIERES RIED340B1C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROSIERES RIED340B1C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag