Gebruiksaanwijzing ROSIERES RGV64FM PN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROSIERES RGV64FM PN. Wij hopen dat dit ROSIERES RGV64FM PN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROSIERES RGV64FM PN te teleladen.


ROSIERES RGV64FM PN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4931 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROSIERES RGV64FM PN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Burner Type Ø pan / pot Ø pan / pot Mın (cm) Max(cm) Table A AUX SR Auxiliary Semi Rapid 10 12 16 18 18 18 24 26 26 26 R Rapid QC/DC Quadruple Crown/Double Crown Burner TC Triple Crown Burner 2. € Když kupujete nový spotřebič, můžete starý vrátit prodejci, který jej musí zdarma odebrat na principu kus za kus, pokud jde o zařízení odpovídajícího typu, které má stejné funkce jako dodávané zařízení. Die Befestigung an das Möbel erfolgt mit Fixierbügel, die als Zubehör zur Mulde mitgeliefert werden. Richten Sie dabei die bewegliche Verbindung in die gewünschte Position. [. . . ] Voor de installatie dient u ervoor te zorgen dat de lokale distributie omstandigheden (aard van het gas en de gasdruk) en de afstelling van het apparaat compatibel zijn. de afstellingsvoorwaarden voor deze toepassing worden vermeld op het etiket (of typeplaatje). Het wordt geïnstalleerd en aangesloten in overeenstemming met de huidige installatievoorschriften met bijzondere aandacht voor de relevante eisen inzake ventilatie. In het geval dat er geen mogelijkheid is om een afzuigkap te installeren, is het nodig een elektrische ventilator te plaatsen, met afvoer of in het raam. Deze ventilator moet geschikt zijn voor een keuken en een capaciteit hebben van 3 tot 5 maal het volume van de keuken per uur. ELEKTRISCH GEDEELTE AANSLUITEN Controleer de gegevens op het typeplaatje op het apparaat, die zich bevindt aan de binnenzijde onder in de kookplaat, en verzeker u er vervolgens van dat het apparaat goed geaard is en gevoed. opgelet : controleer de aarding van het apparaat alvorens aan te sluiten. De fabrikant is niet verantwoordelijkvoor eventuele materiële of persoonlijke schade als gevolg van een gebruik van een niet geaard toestel of na beschadiging opgetreden aan het netsnoer. Voor apparaten zonder stekker dient u een stekker op het aansluitsnoer te monteren die het vermogen als aangegeven op het typje plaatje kan verwerken. Wanneer de plaat direct verbonden is met het elektriciteitsnet moet een stroomonderbreker geïnstalleerd worden. Wanneer die voedingskabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden door een erkende reparateur, om onnodige risico's te 2. AANPASSEN AAN VERSCHILLENDE GASSOORTEN Om de kookplaat aan een andere gassoort aan te passen, dient u de volgende handelingen uit te voeren. 30 NL — verwijder pannendrager en branders — gebruik de bijgeleverde pijpsleutel (7mm) om via de opening (fig. 7) van de branders bij de branderbasis te komen — draai de inspuiter los en vervang deze door het passende type (zie tabel gasverbruik) . AFSTELLEN VAN DE BRANDERS Na het aansteken van de brander, draait u de bedieningsknop op de laagste stand en verwijder de bedieningsknop, die gemakkelijk kan worden verwijderd met lichte druk. een kleine 'terminal' type schroevendraaier , kan het waakvlamschroefje worden aangepast (figuur 9). Door deze schroef in wijzerzin te draaien, vermindert het debiet van de vlam, door het draaien in tegenwijzerzin, verhoogt het debiet. Gebruik deze instelling om een vlam te verkrijgen van ongeveer 3 tot 4 mm lang, en vervang de bedieningsknop. Wanneer het beschikbare gas butaan of propaan is (flessen gas), moet het waakvlamschroefje in wijzerzin worden gedraaid tot op het einde. Zodra u klaar bent met de aanpassing van de vlam van de gasbrander, vervangt u het oude typeplaatje door het nieuwe type geïnstalleerd gas (meegeleverd met fornuis). In het geval dat u kleinere pannen wilt gebruiken, dient u zich er van te verzekeren dat u de vlam zo instelt dat deze net de onderzijde van de pan raakt. specjalny wyjmowany wspornik , dostarczany w przypadku niektórych modeli , powinien być stosowany wyłącznie na palniku pomocniczym. [. . . ] LET OP: Zorg er voor dat na het schoonmaken de branders op de juiste plaats zitten en dat de branderdeksel goed op de brandervoet zit. Dit om een slecht vlambeeld en schade aan de brandervoet te voorkomen. Het wordt aanbevolen om alles wat kan smelten zoals plastiek, suiker of producten met een hoog suikergehalte weg te houden van de kookplaat. - Neem een paar druppels van een specifiek reinigingsmiddel voor glazen oppervlakken - Wrijf met kracht op de vervuilde onderdelen, indien mogelijk , met een zachte doek of een licht vochtige papieren doek -Droog met een zachte doek of keukenpapier totdat het oppervlak schoon is Indien erna nog steeds vlekken blijven : - neem opnieuw een doek met een paar druppels glasreiniger - verwijder de vlekken met een schraper in een hoek van 30 ° tot er geen hardnekkige vlekken meer zijn - Veeg met een zachte doek of keukenpapier droog totdat het oppervlak schoon is - Herhaal indien nodig het gebruik van het scheermes of schraper kan het oppervlak niet beschadigen indien een hoek van 30 ° wordt gerespecteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROSIERES RGV64FM PN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROSIERES RGV64FM PN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag