Gebruiksaanwijzing ROBLIN RUBIS 73 DIMENSIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROBLIN RUBIS 73. Wij hopen dat dit ROBLIN RUBIS 73 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROBLIN RUBIS 73 te teleladen.


ROBLIN RUBIS 73 DIMENSIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (38 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROBLIN RUBIS 73DIMENSIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd het apparaat uit de buurt van vocht en voorkom stofvorming, hitte en directe straling van de zon. als deze instructies worden genegeerd , kan dit tot storingen of tot beschadiging van het apparaat leiden. Gebruik het toestel niet in de buitenlucht, aangezien invloeden van buitenaf, zoals regen, sneeuw, enz. Plaats geen voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof (vazen of iets dergelijks) op het toestel. [. . . ] U kunt gewond raken aan handen of vingers of batterijvloeistof kan in contact komen met ogen of huid. Als dit gebeurt, spoelt u de desbetreffende plekken schoon met ruime hoeveelheden schoon water en stel onmiddellijk uw huisarts in kennis. Let erop dat de plus- (+) en minpool (-) juist zijn geplaatst om kortsluiting te vermijden. Haal de batterijen uit het apparaat als u dit langere tijd niet gebruikt. Vervang alle lege batterijen in een toestel tegelijk door nieuwe batterijen van hetzelfde type. Isoleer de contactpunten van de batterijen met een stuk plakband als u batterijen wilt opslaan of afvoeren. 10 Inbegrepen Controleer de verpakking op volledigheid en stel ons binnen 14 dagen na de aanschaf op de hoogte van eventueel ontbrekende onderdelen. Nederlands  Français      11 Deutsch    Overzicht van het apparaat Voorzijde 1 2 3 4 Bedieningsknop met 3 functies (links, rechts, bevestigen) Scherm Slot voor geheugenkaarten SecureDisk (SD) , MultiMediaCard (MMC) of MemoryStick (MS). Witte contourlijn 12 Achterzijde Nederlands  Français  1 2 3 4 FM binnenantenne Batterijvak voor backup-batterij aansluiting voor netadapter USB-aansluiting voor memorystick 13     Deutsch    Ingebruikname Uitpakken   Kies vóór het uitpakken een geschikte plaats om het apparaat op te stellen. Open de doos heel voorzichtig om te voorkomen dat het toestel beschadigd raakt. Dit kan gebeuren als een mes met lang lemmet wordt gebruikt om de doos te openen. Nadat de tijd is ingesteld kunt u een tweede tijdzone instellen en de tijd in het 12- of 24-uurs-formaat weergeven. vervolgens bevestigt u uw invoeren door op de bedieningsknop te drukken. 20 Datum instellen De datum stelt u als volgt in:  Druk in de modus Tijd op de bedieningsknop. π Beweeg de bedieningsknop naar links of rechts, Kies Set Date en druk opnieuw op de bedieningsknop. Draai de bedieningsknop naar links of rechts en bevestig de invoer door een druk op de knop. Nadat de datum is ingesteld kunt u de volgorde van de datumweergave kiezen. π Beweeg de bedieningsknop naar links of rechts en kies het formaat van de datum: J-M-D: Jaar-maand-dag M-D-J: Maand-dag-jaar D-M-J: Dag-maand-jaar  Bevestig de keuze door een druk op de bedieningsknop. Hier kunt u een wektoon kiezen of het wekken met de radio inschakelen. Draai daarvoor de bedieningsknop naar links of rechts tot het gewenste geluid is gekozen en druk dan weer op de bedieningsknop. Als alternatief kunt u een muzieknummer van een geplaatst opslagmedium afspelen (zie hoofdstuk Muziek op pagina 26). π Stel de uren en minuten van de wektijd in en druk daarna steeds op de bedieningsknop. [. . . ] π Draai in de modus Tijd de bedieningsknop naar links of rechts tot het item Music wordt weergegeven. Afspelen van muziek starten Een nummer terug Een nummer verder Als wektoon kiezen Diashow met muziek Muziekmodus afsluiten 26 Eigen wektoon instellen U kunt een eigen wektoon instellen. Film In de modus Film kunt u films afspelen die op een geplaatste geheugenkaart of op een USB memorystick zijn opgeslagen. π Draai in de modus Tijd de bedieningsknop naar links of rechts tot het item Movie wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROBLIN RUBIS 73

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROBLIN RUBIS 73 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag