Gebruiksaanwijzing ROBLIN PILOT MASTER PRO SM DIMENSIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROBLIN PILOT MASTER PRO SM. Wij hopen dat dit ROBLIN PILOT MASTER PRO SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROBLIN PILOT MASTER PRO SM te teleladen.


ROBLIN PILOT MASTER PRO SM DIMENSIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (49 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROBLIN PILOT MASTER PRO SMDIMENSIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór u de tv in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele naslag in de toekomst. dit apparaat is bedoeld voor de ontvangst en uitzending van TV programma’s. De uiteenlopende verbindingsmogelijkheden bieden de mogelijkheid voor een bijkomende uitbreiding van de ontvangst en weergavebronnen (ontvanger, DVD-speler, DVD-recorder, VCR, PC, etc. [. . . ] Positie van ondertiteling: Stelt de positie van de ondertiteling in (boven of onder). € Indien er een mediaserver of netwerk aangesloten is, verschijnt het volgende OSD-bericht na selectie van het gewenste mediatype. selecteer OK om het geselecteerde netwerk of USB-geheugen inhoud weer te geven. Als u de lijst met apparaten wilt vernieuwen, drukt u op de GROENE toets. Voor meer informatie over de installatie verwijzen wij u naar bijlage G. Het beeldformaat instellen: Beeldformaat • Als er beschikbare netwerken worden gevonden, worden ze hier vermeld • Selecteer de mediaserver of het netwerk dat u wilt aansluiten met de “ ” of “ ” toetsen en druk op OK Als u mediatypes selecteert als Video en een toestel kiest in het selectiemenu verschijnt een nieuw menuscherm op het scherm, zoals hieronder weergegeven: • Programma’s kunnen worden bekeken in verschillende beeldformaten, afhankelijk van de ontvangen transmissie. € U kunt de beeldverhouding (beeldgrootte) van de tv wijzigen om het beeld in verschillende zoommodi te bekijken. Auto Als een WSS (breedbeeldsignaal) - dat de beeldverhouding van het beeld weergeeft - omvat is in het uitzendsignaal of het signaal van een extern apparaat, past de tv de ZOOM modus automatisch aan volgens het WSS signaal. € Als de AUTO modus niet correct werkt omwille van een slechte WSS -signaalkwaliteit of als u de ZOOM-modus wil wijzigen, dient u de ZOOM-modus handmatig te wijzigen. 16:9 Selecteer Video’s in dit scherm om alle beschikbare videobestanden in het geselecteerde netwerk weer te geven. Om andere mediatypes in dit scherm weer te geven, moet u teruggaan naar het hoofd Media Browser scherm en selecteer het gewenste mediatype en voer daarna de netwerkselectie opnieuw uit. backlight (Achtergrond verlichting): Deze instelling bedient de achtergrondverlichting en kan worden ingesteld op Maximum , Minimum , Medium en Eco modus (optioneel). Ruisonderdrukking: Indien het uitzendsignaal zwak is en het beeld ruis bevat, kunt u de Ruisonderdrukking instelling gebruiken om de hoeveelheid ruis te onderdrukken. De ruisdemping kan worden ingesteld op een van deze opties: Laag, gemiddeld, hoog of uit. Geavanceerde instellingen Het gebruik van de Movie Sense modus Als de Movie Sense-optie ingesteld is op laag, gemiddeld of hog, is de Movie Sense demonstratie optie beschikbaar. Als een van deze opties geselecteerd worden en u drukt op de OK-toets wordt de demonstratiemodus gestart. Wanneer de demonstratiemodus actief is, wordt het scherm onderverdeeld in twee secties: een met de activiteit van Movie Sense, en de andere met de normale instellingen van het televisiescherm. Opmerkingen: • Filmopsporing werkt bij het bekijken van 24-frame uitzendingen. Filmmodus:Films worden aan een ander aantal frames per seconde opgenomen dan normale televisieprogramma’s. druk op de “ ” of “ ” toets om de Filmmodus te selecteren. Druk op de “ ” of “ ” toets om deze functie in of uit te schakelen. Schakel deze functie aan wanneer u films bekijkt om de snelle animatiescènes duidelijk te kunnen zien. [. . . ] Hiermee kunt u ook codes van merken opsporen, die niet in de codelijst zijn opgenomen. Als u de brontoetsen VCR, DVD, SAT of AUX met een andere dan het aangegeven toestel wenst te programmeren, dan moet u bij de automatische zoekfunctie eerst een code voor het gewenste toesteltype programmeren. Dan programmeert u eerst een willekeurige code van een DVD-player uit de codelijst, voordat u de volgende stappen uitvoert. • Druk kort op de gewenste brontoets (TV , VCR , DVD , SAT , AUX). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROBLIN PILOT MASTER PRO SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROBLIN PILOT MASTER PRO SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag