Gebruiksaanwijzing PVG WEBBER SRE 801 TC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PVG WEBBER SRE 801 TC. Wij hopen dat dit PVG WEBBER SRE 801 TC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PVG WEBBER SRE 801 TC te teleladen.


PVG WEBBER SRE 801 TC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (693 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PVG WEBBER SRE 801 TC (532 ko)
   PVG WEBBER SRE 801 TC DATASHEET (250 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PVG WEBBER SRE 801 TC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Timer Insteltoetsen (tijd en temperatuur) Indien u overgaat op een ander merk en/of soort kerosine, moet u de kachel eerst helemaal laten leegbranden. 1 63 WAT U VOORAF MOET WETEN ALTIJD VOLDOENDE VENTILEREN Voor elke kachel geldt een bepaalde minimumruimte waarin u de kachel veilig, zonder extra ventilatie kunt gebruiken (zie hoofdstuk O). Als de betreffende ruimte kleiner is dan aangegeven, dient u altijd een raam of deur op een kier te zetten ( 2, 5 cm). Dit raden wij ook aan bij ruimtes die sterk gesoleerd of tochtvrij gemaakt zijn en/of boven 1500 m. Als er onvoldoende ventilatie (lees: zuurstof) is, geeft de kachel dit aan en slaat automatisch af. [. . . ] Na ongeveer 10 seconden stoppen het lampje en de 4 cijfers met knipperen en staat de instelling vast (fig. Als de stekker uit het stopcontact is geweest (of de stroom is uitgevallen), springt de ingestelde temperatuur weer op de standaardwaarde van 20C. 1 66 F HET BENUTTEN VAN DE TIMER Met behulp van de timer kunt u de kachel automatisch laten aanslaan, op een vooraf ingestelde tijd. Om de timer te kunnen instellen moet de juiste tijd zijn ingesteld (zie hoofdstuk C) en moet de kachel uit zijn. U gaat als volgt te werk: 1 Druk op de -toets en meteen daarna op de toets TIMER gaan nu knipperen. . Het lampje TIMER en de 4 cijfers 2 Stel de tijd in waarop de kachel moet aanslaan, met behulp van de insteltoetsen . De linkertoets (Nhour) is voor de uren, de rechtertoets (Mmin. ) voor de minuten (verspringt per 5 minuten). 3 Na ongeveer 10 seconden springen de 4 cijfers weer op CLOCK en gaat het controlelampje TIMER branden, ten teken dat de timerfunctie is ingeschakeld (fig. G). G: Het controlelampje TIMER geeft aan dat de timerfunctie is ingeschakeld. 4 De timer zorgt ervoor dat de ruimte op de ingestelde tijd bij benadering op de gewenste temperatuur is. G H Bij storingen ziet u in het informatiedisplay wat er aan de hand is. Als u de kachel wilt uitzetten en met de timer wilt laten aanslaan, hoeft u alleen maar de toets TIMER in te drukken (zie hoofdstuk G). Om de timerinstelling ongedaan te maken, drukt u nmaal op de -toets . HET UITZETTEN VAN DE KACHEL U hebt twee mogelijkheden om de kachel uit te zetten: 1 Druk de -toets in. Het informatiedisplay springt dan op CLOCK en binnen ongeveer een minuut is de kachel uit. 2 Wanneer u de kachel wilt uitzetten en de volgende keer met de timer wilt laten aanslaan, drukt u op de toets TIMER veranderen met de insteltoetsen . Dan slaat niet alleen de kachel af, maar wordt tegelijk de timerfunctie ingeschakeld. U kunt de gewenste tijd (zie hoofdstuk F). WAT HET INFORMATIEDISPLAY U VERTELT Het informatiedisplay is niet alleen bedoeld om u de (ingestelde) tijd en temperatuur te tonen (hoofdstuk C, E en F), maar ook voor het melden van storingen. De code in het informatiedisplay vertelt u dan wat er aan de hand is: CODE INFORMATIE Netspanning onderbroken Thermostaat defect Brander-thermister defect Startproblemen Omvalbeveiliging Slechte verbranding ACTIE Kachel opnieuw aanmaken Dealer informeren Dealer informeren Dealer informeren Kachel opnieuw aanmaken Dealer informeren efefeee- 0 0 1 1 2 5 6 Te hoge temperatuur in de kachel Afkoelen en opnieuw aanmaken 1 67 e- 7 e- 8 e- 9 Kamertemperatuur hoger dan 32C Aanjagermotor defect Luchtfilter vervuild f Brandstofpomp vervuild De kachel heeft 49 uur onafgebroken gebrand en is automatisch afgeslagen Indien nodig kachel opnieuw aanmaken Dealer informeren Filter reinigen Dealer informeren Kachel opnieuw aanmaken Wisseltank vullen Beter ventileren -- : --- : -- + + Brandstof op Te weinig ventilatie Bij storingen waarin deze tabel niet voorziet, dient u altijd uw dealer te raadplegen. AUTOMATISCHE UITSCHAKELING Deze kachel is uitgerust met een veiligheidssysteem dat er voor zorgt dat de kachel na 49 uur onafgebroken automatisch afslaat. Indien u dit wenst kunt u de kachel weer aanzetten door te drukken (zie hoofdstuk D). AUTOMATISCHE REINIGINGSFUNCTIE Indien de kachel twee uur continu op zijn hoogste stand brandt, zal de brander zichzelf automatisch reinigen. Dit wordt aangegeven in het display met de code cl 05, teruglopend naar cl 01. Gedurende deze 5 minuten brandt de kachel op zijn laagste stand, waardoor de brander zichzelf reinigt. Hierna schakelt hij automatisch weer naar de hoogste stand. I teken H: Als het verschijnt op het display, is het kinderslot ingeschakeld. HET KINDERSLOT Het kinderslot kunt u gebruiken om te voorkomen dat een kind per ongeluk de instellingen van de kachel verandert. Als de kachel al uit is, voorkomt het kinderslot ook dat de kachel per ongeluk wordt aangemaakt. U activeert het kinderslot door de betreffende toets LOCK ( langer dan 3 seconden ingedrukt te houden. Het controlelampje KEY) verschijnt op het informatiedisplay (fig H), ten teken dat het kinderslot is ingeschakeld. Om het kinderslot uit te schakelen drukt u nogmaals langer dan 3 seconden op de toets KEY-LOCK. J DE 'FUEL' INDICATIE Als de `FUEL' indicatie begint te branden, heeft u nog voor 10 minuten brandstof. [. . . ] Gebruik de kachel nooit op plaatsen waar schadelijke gassen of dampen aanwezig kunnen zijn (bv. Zorg altijd voor voldoende ventilatie. 5 6 7 8 9 10 Defecte elektrische apparaten en batterijen horen niet bij het huisafval. Vraag eventueel uw gemeente of uw lokale handelaar voor een deskundig recycling advies. 1 71 *SRE 80x-TC: Webber SRE 801 TC Stover SRE 802 TC Tectro SRE 803 TC SRE 804 TC Heator 3 2 6 5 4 > 1 Sous rserve de modification ndrungen vorbehalten ndringer forbeholdes Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones Subject to modifications Sogetti a modifiche Wijzigingen voorbehouden DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL BV i STERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg 49 3350 HAAG tel: +43 7434 44867 fax: +43 7434 44868 email: pvgaustria@zibro. com e BELGI PVG Belgium NV/SA Industrielaan 55 2900 SCHOTEN tel: +32 3 326 39 39 fax: +32 3 326 26 39 email: pvgbelgium@zibro. com q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse 63 4133 PRATTELN tel: +41 61 337 26 51 +41 61 337 26 78 fax: email: pvgint@zibro. com 2 DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse 31 47533 KLEVE tel: 0800 - 9427646 fax: +31 (0)412 648 385 email: pvgdeutschland@zibro. com 6 DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej 3 DK-3450 ALLEROED tel: +45 70 205 701 fax: +45 70 208 701 email: appliance@appliance-group. com 5 ESPAA PVG Espaa S. A. San Jos de Valderas II Comunidad "La Alameda" C/ Aurora Boreal, 19 28918 LEGANS (Madrid) tel: +34 91 611 31 13 fax: +34 91 612 73 04 email: pvgspain@zibro. com 3 FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Siblius B. P. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PVG WEBBER SRE 801 TC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PVG WEBBER SRE 801 TC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag