Gebruiksaanwijzing PVG R 22X C REV 3-07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PVG R 22X C. Wij hopen dat dit PVG R 22X C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PVG R 22X C te teleladen.


PVG R 22X C REV 3-07: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1344 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PVG R 22X C REV 2-08 (1549 ko)
   PVG R 22X C REV 3-07 (1349 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PVG R 22X CREV 3-07

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wisseltank Deksel wisseltank 6 Na het ontsteken duurt het 10 15 minuten voordat u kunt controleren of de kachel goed brandt (zie hoofdstuk D). Brandstofmeter wisseltank 7 Schakel de kachel uit (zie hoofdstuk E). Ontstekingsspiraal De eerste keer zal uw kachel tijdens het branden even naar `nieuw' ruiken. Wanneer u stookt met Zibro Extra of Zibro Kristal, bent u verzekerd van de juiste kwaliteit brandstof. [. . . ] Kijk vr het aanmaken van de kachel altijd even op de brandstofindicatie om te weten of u eerst de wisseltank moet bijvullen. U gaat als volgt te werk: 1 Draai de draaiknop naar rechts tot aan de aanslag (fig. Met enige druk zou u de draaiknop dan nog wat verder kunnen draaien; deze veert dan echter vanzelf terug. 2 Druk de ontstekingstoets in (fig. Zodra een vlammetje in de verbrandingskamer zichtbaar wordt, kunt u de ontstekingstoets loslaten. Wanneer de kachel kort na het aanmaken weer uitschakelt, dienen de batterijen 1 78 vervangen te worden. Het best kunt u nieuwe alkaline batterijen gebruiken (4 x type D). De kachel is sinds kort in gebruik en de draaiknop wordt niet vergrendeld. M) eerst geheel linksom alvorens de kous in de hoogste positie te brengen voor ontsteking (hoofdstuk C). Controleer na het ontsteken van de kachel altijd of de verbrandingskamer F D goed recht staat, door deze aan de handgreep even naar links en rechts te schuiven (fig. Als de verbrandingskamer ongelijk staat, leidt dit tot rook- en roetontwikkeling. HET BRANDEN VAN DE KACHEL Na het ontsteken van de kachel duurt het 10 15 minuten voordat u kunt controleren of de kachel goed brandt. Op de pagina naast het uitvouwblad kunt u zien hoe hoog uw kachel minimaal en maximaal mag branden (fig. Een te hoge vlam kan rook- en roetvorming veroorzaken, terwijl een te lage verbranding tot geurontwikkeling leidt. M). M Een te lage verbranding kan ontstaan door: te weinig brandstof slechte brandstof te weinig ventilatie slijtage van de kous (vul de tank) (raadpleeg uw dealer) (zet een raam of deur op een kier) (raadpleeg uw dealer, of vervang de kous, zie hoofdstuk L) Wanneer in de ruimte onvoldoende geventileerd wordt, dan zal de kachel automatisch uitschakelen. door een deur of raam iets verder te openen) kan de kachel weer ingeschakeld worden. Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidssysteem dat de kachel uitschakelt N wanneer de wisseltank uit de kachel genomen wordt. Om de kachel opnieuw te ontsteken dient u het reservoir terug te plaatsen in de kachel en de instructies te volgen zoals aangegeven in hoofstuk C. E F HET UITZETTEN VAN DE KACHEL Druk de UIT-toets in. N). STORINGEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN Als u een storing niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande aanwijzingen, dient u contact op te nemen met uw dealer. Na het plaatsen van de gevulde wisseltank 30 minuten wachten met ontsteken. U duwt de ontstekingstoets te krachtig in, waardoor de ontstekingsspiraal smoort in de kous. Zet deze recht met de handgreep , tot u hem makkelijk wat naar links en rechts kunt schuiven. Zie DE JUISTE BRANDSTOF (hoofdstuk "Wat u vooraf moet weten"). Na het plaatsen van de volle wisseltank 30 minuten wachten met ontsteken. Zie DE JUISTE BRANDSTOF (hoofdstuk "Wat u vooraf moet weten"). [. . . ] Plaats de draaiknop en de verbrandingskamer 150 cm 17a 50 cm 17b terug. Controleer of deze laatste goed recht staat, door deze aan de handgreep even naar links en rechts te schuiven. Na het plaatsen van de wisseltank en de batterijen, moet u 30 minuten wachten voordat u de kachel aanmaakt. 18a 18b 18c 18d 19a 50 cm 150 cm 100 cm 50 cm 20 cm 19b 1 85 # 1-3 cm. # Q 20 cm *R22xC: 150 cm Stover cm R222C 50 Tectro 3 2 6 5 4 > 1 R223C Sous rserve de modification ndrungen vorbehalten ndringer forbeholdes Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones Subject to modifications Sogetti a modifiche Wijzigingen voorbehouden 100 cm 20 cm 50 cm 150 cm 50 cm DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL b. v. i STERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg 49 3350 HAAG tel: +43 7434 44867 fax: +43 7434 44868 email: pvgaustria@zibro. com e BELGI PVG Belgium NV/SA Industrielaan 55 2900 SCHOTEN tel: +32 3 326 39 39 fax: +32 3 326 26 39 email: pvgbelgium@zibro. com q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse 63 4133 PRATTELN tel: +41 61 337 26 51 +41 61 337 26 78 fax: email: pvgint@zibro. com 2 DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse 31 47533 KLEVE tel: 0800 - 9427646 fax: +31 (0)412 648 385 email: pvgdeutschland@zibro. com 6 DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej 3 DK-3450 ALLEROED tel: +45 70 205 701 fax: +45 70 208 701 email: appliance@appliance-group. com 5 ESPAA PVG Espaa S. A. San Jos de Valderas II Comunidad "La Alameda" C/ Aurora Boreal, 19 28918 LEGANS (Madrid) tel: +34 91 611 31 13 fax: +34 91 612 73 04 email: pvgspain@zibro. com 3 FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Siblius B. P. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PVG R 22X C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PVG R 22X C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag