Gebruiksaanwijzing PURE SIESTA RISE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PURE SIESTA RISE. Wij hopen dat dit PURE SIESTA RISE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PURE SIESTA RISE te teleladen.


PURE SIESTA RISE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19931 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PURE SIESTA RISE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Scrollen Sie mit < >, um die Stunden zu ändern, 6 DIGIROCK EMPTY und drücken Sie die Taste Select. Scrollen Sie mit < > und drücken Sie die Taste Select, um die Anzeigesprache des Siesta auszuwählen. Drücken Sie die Taste Select, um die Einstellungen für den Bass bzw. Drücken Sie die Taste Select, um die Helligkeitseinstellung zu bestätigen. [. . . ] De Siesta geeft een teller weer die aangeeft hoe lang de wekker nog is uitgesteld. 9-53 Een afgaande wekker uitzetten Druk op een willekeurige toets op de achterste rij om een afgaande wekker uit te zetten. Select Station 12 De slaaptimer instellen DR FM AUX BT PRESET 5PRESET RECALL De slaaptimer kan worden ingesteld om de Siesta na een bepaalde tijd uit te zetten. Gebruik de toetsen < > om de gewenste tijdsduur voor de slaaptimer weer te geven PRESET op Select (van 15 tot 90 minuten)RECALL 5PRESET en druk 6 DIGIROCK EMPTY om uw keuze te bevestigen. bT 10:00 ABSOLUTE RADIO Het pictogram van de slaaptimer als u deze hebt ingesteld. Verschijnt NL De keukenwekker instellen De Siesta heeft een aftellende keukenwekker die na een ingestelde tijdsperiode PRESET 5PRESET RECALL een signaal laat horen. Gebruik de toetsen < > om ‘KITCHEN TIMER’ (keukenwekker) te selecteren en druk op PRESET 5PRESET RECALL Select. Gebruik de toetsen < > om de uren te wijzigen en druk op Select. Gebruik de toetsen < > om de minuten te veranderen en druk op Select om dit te bevestigen en met het aftellen te beginnen. De wekker gaat na de ingestelde tijdsperiode af, ongeacht of de radio aan staat of in stand-bymodus staat. Druk op een willekeurige toets op de achterste rij op de radio om de wekker te stoppen. Select Station 10:00 6EMPTY DIGIROCK > 13 Opties en instellingen Algemene instellingen De taal op het display veranderen De taal van het display van de Siesta kan worden ingesteld op ENGLISH (Engels), FRANÇAIS (Frans), DEUTSCH (Duits), ITALIANO (Italiaans) of ESPAÑOL (Spaans): 1. Gebruik de toetsen < > om ‘SETTINGS’ (instellingen) te selecteren en druk op Select. Gebruik de toetsen < > om 'LANGUAGE' (taal) te selecteren en druk op Select. Gebruik de toetsen < > en druk op Select om de gewenste taal voor de Siesta in te stellen. De fabrieksinstellingen van de Siesta opnieuw instellen Wanneer u uw radio opnieuw instelt, worden alle keuzestations verwijderd, wordt de lijst met stations gewist en worden voor alle opties de standaardinstellingen hersteld. Gebruik de toetsen < > om ‘SETTINGS’ (instellingen) te selecteren en druk op Select. Gebruik de toetsen < > om ‘FACTORY RESET’ (fabrieksinstellingen) te selecteren en druk op Select. Gebruik de toetsen < > om ‘YES’ (ja) te selecteren en druk op Select. Gebruik de toetsen < > om ‘SETTINGS’ (instellingen) te selecteren en druk op Select. Gebruik de toetsen < > om‘VERSION’ (versie) weer te geven en druk op Select. De software van de Siesta naar de nieuwste versie updaten Neem contact op met de technische ondersteuning van Pure op http://support. [. . . ] Gebruik de toetsen < > om ‘SNOOZE’ (sluimeren) weer te geven en druk op Select. Gebruik de toetsen < > om een sluimertijd tussen '5' en ‘59' minuten te kiezen en druk op Select om dit te bevestigen. 17 Autotune (automatisch afstemmen) U kunt de functie Autotune gebruiken om automatisch naar nieuwe digitale radiostations te zoeken en inactieve stations te verwijderen. Opmerking: De functie 'Autotune' is alleen zichtbaar als u ‘DAB’ als radiobron hebt geselecteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PURE SIESTA RISE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PURE SIESTA RISE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag