Gebruiksaanwijzing PIONEER XW-NAV1K-K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER XW-NAV1K-K. Wij hopen dat dit PIONEER XW-NAV1K-K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER XW-NAV1K-K te teleladen.


PIONEER XW-NAV1K-K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (31186 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER XW-NAV1K-K ANNEXE 610 (23591 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER XW-NAV1K-K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Spannung kann so hoch sein, dass sie die Gefahr eines elektrischen Schlages birgt. Mit der korrekten Entsorgung dieser Produkte und Batterien helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schonen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Behandlung des Abfalls entstehen könnten. Schiff) eine Funktionsstörung auftritt, die eine Reparatur des Gerätes erforderlich macht, werden die Reparaturkosten dem Kunden selbst dann in Rechnung gestellt, wenn die Garantiefrist noch nicht abgelaufen ist. Legen Sie die Batterien unter Bezugnahme auf die Polaritätsmarkierungen ( und ) im Inneren des Batteriefachs polaritätsgerecht ein. [. . . ] Raak niet het opname-oppervlak van de disc aan, want het is mogelijk dat de disc niet goed wordt afgespeeld als er vingervlekken of vuil op de disc zijn. Er mogen geen adapters voor 8-cm CD's worden gebruikt bij het afspelen van een 8cm CD/DVD. De disc uit het apparaat nemen Wanneer de disc wordt geladen (LOAD) Wanneer het titelmenu of een ander menu wordt getoond (TITLE) Wanneer het bedieningssysteem wordt getoond of bediend (GUI) Wanneer de disc-weergave is gestopt (STOP) Wanneer er geen disc aanwezig is Om een onderdeel aan uw programma toe te voegen, selecteert u eerst de gewenste plaats (de programmastap), dan selecteert u de titel, hoofdstuk of track en dan drukt u op ENTER (als u een bestand selecteert, wordt dat toegevoegd aan het eind van uw programma). Als u tussen het invoeren door terugkeert naar het vorige scherm, komen de geprogrammeerde instellingen te vervallen. U wist een stap door de stap te selecteren en dan op CLEAR te drukken. Om een eerder samengesteld programma af te spelen, selecteert u `Playback Start' op het programmascherm en dan drukt u op ENTER. Selecteer `Program Repeat' bij `Repeat' op het afspeelfunctiescherm tijdens de programma-weergave. Programma's kunnen niet worden afgespeeld in willekeurige volgorde (willekeurige weergave is niet beschikbaar tijdens de programma-weergave). Het is mogelijk dat dit apparaat het USBapparaat niet herkent, de bestanden niet kan afspelen of het USB-apparaat niet van stroom kan voorzien. Zie Wanneer er een USB-apparaat is aangesloten op pagina 35 voor verdere informatie. Pioneer kan niet garanderen dat alle bestanden op alle USB-apparaten kunnen worden weergegeven of dat elk USBapparaat op juiste wijze van stroom wordt voorzien. Bovendien aanvaardt Pioneer geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies van bestanden op USB-apparaten dat optreedt na het aansluiten op dit apparaat. Wanneer een USB-geheugenapparaat op de USB-aansluiting wordt aangesloten, opent u eerst de afdekking van de USB-aansluiting. WAARSCHUWING Berg de afdekking van de USB-aansluiting buiten het bereik van kinderen en baby's op. Als u op PLAY drukt, speelt dit apparaat automatisch de bestanden af die in het USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen. Muziek van audio-CD's opnemen op USB-apparaten De muziek van een audio-CD in dit apparaat kan worden opgenomen op een USB-apparaat dat op de USB-aansluiting is aangesloten. Het is niet altijd mogelijk om de muziek van audio-CD's op een USB-apparaat op te nemen. Zie Wanneer er een USB-apparaat is aangesloten op pagina 35 voor verdere informatie. Selecteren van de muziekstukken die u wilt opnemen Het opnemen kan alleen beginnen wanneer de CD in de stopstand staat. `CD -> USB Rec' kan alleen worden geselecteerd wanneer de audio-CD is gestopt. Wanneer het opnemen is voltooid, wordt er automatisch een map met de naam "PIONEER" op het USB-apparaat gemaakt. Dit apparaat kan de bestanden die in het USBgeheugenapparaat zijn opgeslagen herhaaldelijk afspelen. [. . . ] Afhankelijk van de ontvangstomstandigheden kunnen er strepen in het TV-beeld verschijnen of kan er storing in de radio-ontvangst klinken wanneer het apparaat aan staat. Bij normaal gebruik hoort het lensje van dit apparaat niet vuil te worden, maar als er mogelijk stof of vuil op is gekomen, raadpleegt u dan uw dichtstbijzijnde Pioneer servicecentrum. Lensreinigers voor spelers zijn in de handel verkrijgbaar, maar sommige kunnen schade aan het lensje veroorzaken, dus we raden het gebruik ervan af. Als het apparaat direct van een koude omgeving in een warme kamer wordt geplaatst ('s winters bijvoorbeeld), of als de kamer waarin het apparaat staat plotseling snel wordt verwarmd, kan er vocht uit de lucht in het inwendige van het apparaat condenseren (als druppeltjes op de lens enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER XW-NAV1K-K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER XW-NAV1K-K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag