Gebruiksaanwijzing PIONEER XR-P150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER XR-P150. Wij hopen dat dit PIONEER XR-P150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER XR-P150 te teleladen.


PIONEER XR-P150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2545 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER XR-P150 (1324 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER XR-P150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De aansluitmethode en bediening zijn in dergelijke gevallen echter precies hetzelfde. kondensvorming Als de CD-speler van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht of als de temperatuur in de kamer plotseling verhoogd wordt, kan er kondens in het inwendige van de CDspeler ontstaan waardoor deze niet meer goed werkt. Mocht dit voorkomen, laat het apparaat dan ongeveer één uur ongebruikt staan of laat de temperatuur in de kamer geleidelijker hoger worden. CD-RW discs kunt u na het opnemen wissen om er vervolgens weer opnieuw een opname op te maken; op CD-R discs kunt u slechts eenmaal opnemen en deze discs kunnen niet gewist worden. [. . . ] SCMS (Serial Copy Management System) is een systeem waarmee het aantal digitale kopieën, oftewel het "aantal generaties" wordt gelimiteerd. Het aantal is afhankelijk van de bron die u wilt kopiëren, maar u kunt met iedere bron tenminste één digitale kopie maken. Het digitale signaal van een door auteursrechten beschermde CD of DAT-cassette kan slechts éénmalig digitaal worden gekopieerd. Het digitale signaal van een satelliet-uitzending kan tweemalig (twee generaties) digitaal worden gekopieerd. Dit hangt echter af van de gebruikte satelliet-ontvanger, dus soms kunt u maar eenmalig een kopie maken. Een digitale opname van een analoge ingang kan slechts éénmalig digitaal worden gekopieerd, ongeacht de oorspronkelijke opnamebron. In dat geval moet u de analoge ingang gebruiken of een andere geluidsbron opnemen ­ zie blz. Wanneer tijdens opname een "verboden te kopiëren" signaal wordt ontvangen De opname pauzeert en "Can't COPY" verschijnt in het display als dit signaal tijdens opname via de digitale ingang wordt ontvangen. De opname wordt voortgezet zodra het kopiëren weer is toegestaan. Een van de voordelen van een digitaal-naar-digitaal opname is het feit dat er geen opnameniveau hoeft te worden ingesteld. Wanneer u echter satelietuitzendingen opneemt, kan het nodig zijn dat het digitale opnameniveau verhoogd moet worden aangezien het digitale niveau van sommige uitzendingen tamelijk laag is. Als er een muziekselectie op de CD-wisselaar is geprogrammeerd, zullen de muziekstukken in de geprogrammeerde volgorde worden opgenomen. Nadat de opname voltooid is, zal de disc automatisch worden afgesloten. Als u de disc niet automatisch wilt afsluiten, drukt u op de FINALIZE toets van het apparaat om de automatische afsluitingsfunctie uit te schakelen. Het verdient aanbeveling de muziekstukken te kiezen voordat u begint met opnemen. Gebruik deze toets om het eerste muziekstuk van alle geplaatste CD's op de CD-R of CD-RW disc op te nemen. Raadpleeg de onderstaande tabel om te bepalen welk type opname u wilt uitvoeren (zie blz. Als u op een CD-R of CD-RW disc probeert op te nemen en de melding "Can't COPY" verschijnt, schakel dan over naar het analoge ingangssignaal van de betreffende bron (zie blz. Het eerste muziekstuk van iedere CD Opnemen van het eerste muziekstuk van alle CD's op een CD-R of CD-RW disc (zie blz. Opnemen van de gekozen muziekstukken van disc 1 t/m 3 (de muziekstukken geprogrammeerd in een muziekselectie) Opnemen van alleen de geprogrammeerde muziekstukken van de CD's op een CDR of CD-RW disc (zie blz. Automatisch opnemen vanaf een CD op een CD-R of CD-RW disc Plaats de CD's waarvan u wilt opnemen. Als u in stap 3 muziekstukken geprogrammeerd hebt, gaat u door naar stap 6. [. . . ] U heeft een CD-R of CD-RW Vervang de disc door een CD-R of geplaatst die voor professioneel CD-RW disc die bestemd is voor gebruik bestemd is; de disc is consumentengebruik. U probeert de CD-recorder in de afspeelstand te zetten terwijl er geen disc in het apparaat is. Als tijdens opnemen de stroom uitvalt (als gevolg van een stroomstoring of wanneer u per ongeluk de stekker uit het stopcontact trekt), komt het apparaat in de hervattingsstand te staan zodra de stroomvoorziening wordt hersteld, zodat er verder op de disc kan worden opgenomen De verbindingssnoeren zijn niet juist Sluit de snoeren juist aan (blz. Bij indrukken CDwisselaar van de 6 toets wordt niet begonnen met afspelen, of de disc komt naar buiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER XR-P150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER XR-P150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag