Gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-S310-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-S310-S. Wij hopen dat dit PIONEER VSX-S310-S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-S310-S te teleladen.


PIONEER VSX-S310-S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15663 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER VSX-S310-S (15623 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER VSX-S310-S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de bedrijfsspanning (bijv. 230 V of 120 V) aangegeven D3-4-2-1-4_A_Du op de achterkant van het apparaat. BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE VENTILATIE Let er bij het installeren van het apparaat op dat er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een goede doorstroming van lucht te waarborgen (tenminste 60 cm boven, 10 cm achter en 30 cm aan de zijkanten van het apparaat). WAARSCHUWING De gleuven en openingen in de behuizing van het apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e. d. ) of door gebruik van het apparaat op een dik tapijt of een bed. [. . . ] Als de microfoon wordt aangesloten terwijl het menu System Setup niet wordt weergegeven, verandert het scherm naar het menu voor Automatic MCACC-instelling. Zie Problemen tijdens het gebruik van de Automatic MCACC-instelling op bladzijde 10 voor opmerkingen betreffende achtergrondruis en andere mogelijke storingen. · Als u een subwoofer gebruikt, zet u deze aan en verhoogt u het volume naar vereist. Waarschuwing · De testtonen die worden voortgebracht tijdens de MCACC-instelling klinken erg hard. Zie De receiver instellen via het menu System Setup hierboven als u zich nog niet in dit scherm bevindt. System Setup 1. Surr Back System 2. Auto MCACC 3. Manual MCACC 4. Manual SP Setup 5. Input Assign 6. Other Setup 3. Manual MCACC a. Fine Ch Level b. Fine SP Distance c. Advanced EQ Setup d. EQ Data Copy e. EQ CUSTOM1 Adjust f . EQ CUSTOM2 Adjust g. EQ Data Check : Exit :Return · Advanced EQ Setup ­ Hiermee kalibreert u het systeem op basis van direct geluid dat uit de luidsprekers komt en maakt u gedetailleerde instellingen op basis van de akoestische eigenschappen van de ruimte (zie De akoestische kalibratie-EQ automatisch instellen op bladzijde 41). · EQ Data Copy ­ Hiermee kopieert u de akoestische kalibratie-EQ instellingen voor handmatige bijregeling (zie Uw akoestische kalibratie-EQ instellingen kopiëren op bladzijde 41). · EQ CUSTOM1/2 Adjust ­ Hiermee maakt u gedetailleerde afstellingen in uw aangepaste akoestische kalibratie-EQ instellingen (zie De akoestische kalibratie-EQ handmatig instellen op bladzijde 42). · EQ Data Check ­ Hiermee controleert u de ALL CH ADJUST, FRONT ALIGN en aangepaste instellingen op het scherm (zie Uw akoestische kalibratie-EQ instellingen controleren op bladzijde 42). 08 Het kanaalniveau nauwkeurig instellen · Standaardinstelling: 0. 0dB (alle kanalen) U krijgt een beter surround-geluid als u de algehele balans van het luidsprekersysteem correct instelt. Met de volgende instelling kunt u nauwkeurige aanpassingen doorvoeren die wellicht niet mogelijk zijn met de Luidsprekers handmatig instellen op bladzijde 43. Nadat het volume tot het referentienievau is verhoogd, worden de testtonen uitgestuurd. 3. Manual MCACC a. Fine Ch Level b. Fine SP Distance c. Advanced EQ Setup d. EQ Data Copy e. EQ CUSTOM1 Adjust f . EQ CUSTOM2 Adjust g. EQ Data Check :Return 3a. Fine Channel Level Please Wait. . . 20 Caution!:Cancel 2 Stel het niveau van het linkerkanaal in en druk op ENTER. Als u niet tevreden bent met de automatische instellingen van Surroundgeluid automatisch instellen (Automatic MCACC) op bladzijde 8, kunt u deze instellingen ook handmatig verrichten om de frequentiebalans naar wens aan te passen. Opmerking 1 Als u dit niet kunt bereiken door de afstandsinstelling aan te passen, moet u wellicht de hoek van uw luidsprekers iets aanpassen. 40 Du De akoestische kalibratie-EQ automatisch instellen Wanneer u de Automatic MCACC-instelling uitvoert zoals aangegeven in Surroundgeluid automatisch instellen (Automatic MCACC) op bladzijde 8, zal de correctie automatisch gedaan worden met de tijdsperiode die reeds geselecteerd is (wanneer TYPE1 geselecteerd is voor EQ TYPE, zal de kalibratie alleen voor ALL CH ADJUST worden ingesteld). Bij deze instelling kunt u elke tijdsperiode voor de EQ-correctie selecteren. 1 Selecteer `Advanced EQ Setup' in het instelmenu Manual MCACC. 3. Manual MCACC a. Fine Ch Level b. Fine SP Distance c. Advanced EQ Setup d. EQ Data Copy e. EQ CUSTOM1 Adjust f . EQ CUSTOM2 Adjust g. EQ Data Check :Return De aanbevolen tijdsinstelling voor een optimale kalibratie van het systeem op basis van direct geluid uit de luidsprekers is 30~50ms. 3c. Advanced EQ Setup TIME POSITION 30~50ms 08 ENTER : Start :Cancel 4 Druk op ENTER. De kalibratie zal automatisch beginnen. 3c. Advanced EQ Setup 3c. Advanced EQ Setup Set microphone. :Cancel :Cancel · De geavanceerde EQ-instelling overschrijft de instellingen die reeds voor ALL CH ADJUST en/of FRONT ALIGN zijn gemaakt. Om de instellingen te bewaren, moet u de gegevens in CUSTOM1/ CUSTOM2 opslaan zoals beschreven in Uw akoestische kalibratie-EQ instellingen kopiëren hieronder. · Zie Problemen tijdens het gebruik van de Automatic MCACC-instelling op bladzijde 10 voor opmerkingen betreffende hoge achtergrondruisniveaus en andere mogelijke storingen. 2 Selecteer `TYPE1' of `TYPE2'. 3c. Advanced EQ Setup EQ TYPE ALL CH ADJUST TYPE1 3c. Advanced EQ Setup EQ TYPE ALL CH ADJUST FRONT ALIGN TYPE2 5 Wacht totdat de geavanceerde EQ-instelling is voltooid. 3c. Advanced EQ Setup Now Analyzing Environment Check Ambient Noise Microphone Speaker Level 3c. Advanced EQ Setup Now Analyzing Surround Analyzing Delay Check [ Level Check [ Aco Cal EQ Pro. [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] :Cancel :Cancel Aangezien de receiver testtonen uitstuurt, zal de frequentiebalans automatisch aangepast worden voor de volgende instellingen: · ALL CH ADJUST ­ Dit is een `vlakke' instelling waarbij alle luidsprekers afzonderlijk worden ingesteld en geen enkel kanaal meer nadruk krijgt. · FRONT ALIGN ­ Alle luidsprekers worden ingesteld overeenkomstig de instellingen voor de voorluidsprekers (er wordt geen egalisatie toegepast op de linker- en rechter voorkanalen). Het display keert automatisch terug naar het instelmenu Manual MCACC nadat de akoestische kalibratieequalizer is ingesteld. ENTER : Start :Cancel ENTER : Start :Cancel Gebruik / om de instelling te selecteren. [. . . ] Alle rechten voorbehouden. Luisterfuncties met verschillende ingangssignaalindelingen In onderstaande tabellen ziet u de luisterfuncties die beschikbaar zijn bij verschillende ingangssignaalindelingen, afhankelijk van de surround-achterkanaalverwerking en decoderingsmethode die u hebt geselecteerd. Stereo (2-kanaals) signaalindelingen SBch-verwerking Ingangssignaalindeling SBch-verwerking ON/AUTO (Selecteert automatisch 6. 1/7. 1-kanaals decodering) Dolby Digital-surround Standaard 2 Pro Logic IIx MOVIE 2 Pro Logic IIx MUSIC 2 Pro Logic IIx GAME 2 PRO LOGICa Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC Zie boven Zie boven 2 Pro Logic II MOVIE 2 Pro Logic II MUSIC 2 Pro Logic II GAME 2 PRO LOGICa 2 Pro Logic II MOVIE 2 Pro Logic II MUSIC 2 Pro Logic II GAME 2 PRO LOGICa Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC Zie boven Zie boven 2 Pro Logic II MOVIE 2 Pro Logic II MUSIC 2 Pro Logic II GAME 2 PRO LOGICa THX 2 Pro Logic IIx MOVIE+THX 2 PRO LOGIC+THXa Neo:6 CINEMA+THX THX GAMES MODEb Automatische surround 2 Pro Logic IIx MOVIE DTS-surround Andere stereobronnen PCM 88, 2 kHz / 96 kHz Zie boven Zie boven ­ Neo:6 CINEMA Stereoweergave Stereoweergave SBch-verwerking OFFc (Maximaal 5. 1-kanaalsweergave) Dolby Digital-surround 2 Pro Logic II MOVIE+THX 2 PRO LOGIC+THXa Neo:6 CINEMA+THX 2 Pro Logic II MOVIE DTS-surround Andere stereobronnen PCM 88, 2 kHz / 96 kHz Zie boven Zie boven ­ Neo:6 CINEMA Stereoweergave Stereoweergave a. 2 PRO LOGIC kan maximaal 5. 1-kanalen weergeven. b. Niet beschikbaar als er slechts één surround-achterluidspreker is aangesloten. c. Automatisch geselecteerd als er geen surround-achterluidsprekers zijn aangesloten. 69 Du 13 Multikanaals signaalindelingen SBch-verwerking Ingangssignaalindeling Standaard Rechtstreekse decodering Dolby Digital EX 2 Pro Logic IIx MOVIEa 2 Pro Logic IIx MUSIC THX WMA+THX CINEMA THX SURROUND EX 2 Pro Logic IIx MOVIE+THXa THX Select2 CINEMAa THX MUSICMODEa THX GAMES MODEa DTS-ES+THX (Matrix/Discrete) DTS+2 Pro Logic IIx MOVIE+THXa THX Select2 CINEMAa THX MUSICMODEa THX GAMES MODEa DTS+Neo:6+THX DTS+2 Pro Logic IIx MOVIE+THXa THX Select2 CINEMAa THX MUSICMODEa THX GAMES MODEa THX SURROUND EX 2 Pro Logic IIx MOVIE+THXa THX Select2 CINEMAa THX MUSICMODEa THX GAMES MODEa ­ Automatische surround Rechtstreekse decodering Dolby Digital EX 2 Pro Logic IIx MOVIEa SBch-verwerking WMA9 Pro (6. 1/7. 1-kanaals) ON (7. 1Dolby Digital EX kanaalsdecodering (6. 1-kanaals markering) gebruikt voor alle bronnen) DTS-ES (6. 1-kanaals bronnen/ 6. 1-kanaals markering) DTS-ES (Matrix/Discrete) DTS+2 Pro Logic IIx MOVIEa DTS+2 Pro Logic IIx MUSIC DTS-ES (Matrix/Discrete) DTS (5. 1-kanaals codering) DTS+Neo:6 DTS+2 Pro Logic IIx MOVIEa DTS+2 Pro Logic IIx MUSIC DTS+Neo:6 Dolby Digital WMA9 Pro (5. 1-kanaals codering) Dolby Digital EX 2 Pro Logic IIx MOVIEa 2 Pro Logic IIx MUSIC Dolby Digital EX 2 Pro Logic IIx MOVIEa DTS 96/24 Rechtstreekse decodering (maximaal 5. 1-kanaalsweergave) Rechtstreekse decodering Dolby Digital EX 2 Pro Logic IIx MOVIEa DTS-ES (Matrix/Discrete) Rechtstreekse decodering (maximaal 5. 1-kanaalsweergave) Rechtstreekse decodering Dolby Digital EX 2 Pro Logic IIx MOVIEa DTS-ES (Matrix/Discrete) SBch-verwerking AUTO (Selecteert automatisch 6. 1/7. 1-kanaals decodering) WMA9 Pro (6. 1/7. 1-kanaals) Dolby Digital EX (6. 1-kanaals markering) DTS-ES (6. 1-kanaals bronnen/ 6. 1-kanaals markering) Dolby Digital DTS WMA9 Pro (5. 1-kanaals codering) DTS 96/24 WMA+THX CINEMA THX SURROUND EX DTS-ES+THX (Matrix/Discrete) Rechtstreekse decodering (maximaal 5. 1-kanaalsweergave) Rechtstreekse decodering (maximaal 5. 1-kanaalsweergave) Rechtstreekse decodering (maximaal 5. 1-kanaalsweergave) Rechtstreekse decodering THX Select2 CINEMA (maximaal 5. 1-kanaals THX CINEMA weergave met slechts één surround-achterluidspreker) ­ Rechtstreekse decodering (maximaal 5. 1-kanaalsweergave) Rechtstreekse decodering (maximaal 5. 1-kanaalsweergave) Rechtstreekse decodering (maximaal 5. 1-kanaalsweergave) Rechtstreekse decodering SBch-verwerking OFFb (Maximaal 5. 1kanaalsweergave) WMA9 Pro (6. 1/7. 1-kanaals) Dolby Digital EX (6. 1-kanaals markering) DTS-ES (6. 1-kanaals bronnen/ 6. 1-kanaals markering) Dolby Digital DTS WMA9 Pro (5. 1-kanaals codering) DTS 96/24 THX CINEMA THX CINEMA Rechtstreekse decodering ­ Rechtstreekse decodering a. Niet beschikbaar als er slechts één surround-achterluidspreker is aangesloten. b. Automatisch geselecteerd als er geen surround-achterluidsprekers zijn aangesloten. 70 Du FM-tunergedeelte Specificaties Versterkergedeelte Continu uitgangsvermogen (stereo) Voor . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER VSX-S310-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER VSX-S310-S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag