Gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-LX55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-LX55. Wij hopen dat dit PIONEER VSX-LX55 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-LX55 te teleladen.


PIONEER VSX-LX55 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8811 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER VSX-LX55 (8765 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER VSX-LX55

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VSX-LX55 VSX-202 1-K BELANGRIJK CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN De lichtflash met pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruikers te trekken op een niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in het toestel, welke voldoende kan zijn om bij aanraking een elektrische shock te veroorzaken. WAARSCHUWING: OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN BEDIEND WORDEN. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruiker te trekken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding bij dit toestel. Gebruikersinformatie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en batterijen Symbool voor toestellen De symbolen op producten, verpakkingen en bijbehorende documenten geven aan dat de gebruikte elektronische producten en batterijen niet met het gewone huishoudelijk afval kunnen worden samengevoegd. [. . . ] SP: OFF ­ Er klinkt geen geluid uit de luidsprekers. Wanneer u Normal(SB/FW) selecteert, kunt u kiezen uit: !SP: SB/FW ON ­ Surround-achter of voorbreedte kanalen worden toegevoegd aan de voor-, midden- en surroundkanalen (maximaal 5 kanalen) en er worden maximaal 7 kanalen weergegeven. De surround-achter en voor-breedte kanalen worden automatisch omgeschakeld aan de hand van het audio-ingangssignaal. SP: SB ON ­ Surround-achterkanalen worden toegevoegd aan de voor-, midden- en surroundkanalen (maximaal 5 kanalen) en er worden maximaal 7 kanalen weergegeven. SP: FW ON ­ Voor-breedtekanalen worden toegevoegd aan de voor-, midden- en surroundkanalen (maximaal 5 kanalen) en er worden maximaal 7 kanalen weergegeven. SP: A ON ­ Het geluid wordt via de luidsprekeraansluitingen A weergegeven (maximaal 7 kanalen (waaronder de surroundachterkanalen), afhankelijk van de bron). SP: B ON ­ Het geluid wordt weergegeven via de twee luidsprekers die op de luidsprekeraansluitingen B zijn aangesloten. SP: A+B ON ­ Het geluid wordt weergegeven via de luidsprekeraansluitingen A (maximaal 5 kanalen, afhankelijk van de bron), de twee luidsprekers die op de luidsprekeraansluitingen B zijn aangesloten en de subwoofer. Het geluid van de luidsprekeraansluitingen B is hetzelfde als het geluid van de luidsprekeraansluitingen A (bronnen met meerdere kanalen worden teruggebracht tot 2 kanalen). SP: OFF ­ Er klinkt geen geluid uit de luidsprekers. Opmerking !De weergave van de subwoofer hangt af van de instellingen die u hebt gekozen in Luidsprekers handmatig instellen op bladzijde 74 . Als u echter hierboven SP: B ON selecteert, brengt de subwoofer geen geluid voort (het LFE-kanaal wordt niet gedownmixt). Alle luidsprekersystemen (uitgezonderd de Speaker B aansluitingen) worden uitgeschakeld wanneer u een koptelefoon aansluit. zone worden uitgevoerd terwijl ZONE en de geselecteerde secundaire zone(s) worden weergegeven op het display. Als dit niet wordt weergegeven, hebben de bedieningselementen op het voorpaneel enkel effect op de hoofdzone. Als de receiver in stand-bystand staat, is het display minder fel verlicht en worden ZONE en de geselecteerde secundaire zone(s) nog steeds weergegeven op het display. 3 Gebruik de knop INPUT SELECTOR om de bron voor de geselecteerde zone te selecteren. Bijvoorbeeld, ZONE 2 DVD stuurt de bron aangesloten op de DVD-ingangen naar de eerste secundaire zone (ZONE 2). Als u TUNER selecteert, kunt u een voorkeuzezender kiezen met de bedieningselementen voor de radio (zie Voorkeurzenders opslaan op bladzijde 36 voor de juiste procedure). De tuner kan niet op meer dan één zender tegelijk worden afgestemd. Wanneer u afstemt op een andere zender in de ene zone, verandert de zender ook in de andere zone. Let op dat u niet op een andere zender afstemt tijdens de opname van een radio-uitzending. MULTI-ZONE bediening gebruiken Bij de volgende stappen worden de bedieningselementen op het voorpaneel gebruikt om het volume in de secundaire zones te regelen en bronnen te selecteren. Zie MULTI-ZONE afstandsbediening op bladzijde 57 . 1 Druk op MULTI-ZONE ON/OFF op het voorpaneel. Telkens wanneer u op deze knop drukt, selecteert u een MULTI-ZONE optie: !ZONE 2 ON ­ Hiermee selecteert u de eerste secundaire zone (ZONE 2) !ZONE 3 ON ­ Hiermee selecteert u de tweede secundaire zone (ZONE 3) ! [. . . ] 350 mV/47 kW Uitgang (niveau/impedantie) REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 mV/2, 2 kW Corresponderende maximale resolutie Componentvideo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080p (1125p) (Video-omzetting uit) Bijgeleverde onderdelen, aantal MCACC-instelmicrofoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 iPod-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Draadloze LAN-adapter (AS-WL300) (alleen VSX-LX55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER VSX-LX55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER VSX-LX55 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag