Gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-LX 53

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-LX 53. Wij hopen dat dit PIONEER VSX-LX 53 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-LX 53 te teleladen.


PIONEER VSX-LX 53 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5847 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PIONEER VSX-LX 53 (8119 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER VSX-LX 53

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het programma kan ook worden gebruikt om de gemeten waarden weer te geven die in het MCACC-geheugen van de receiver zijn opgeslagen. Vereisten voor gebruik van het programma op uw PC · Het besturingssysteem Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2) of Windows® 2000. · De processor moet op zijn minst een Pentium 3 / 300 MHz of een AMD K6 / 300 MHz (of daaraan gelijkwaardig type) zijn, met tenminste 128 MB werkgeheugen en uw beeldscherm moet minimaal geschikt zijn voor een resolutie van 800×600 beeldpunten. · Een RS-232C aansluitbus is nodig voor het doorgeven van de grafische gegevens. Zie de handleiding van uw PC en/of raadpleeg uw PC leverancier voor nadere informatie over de juiste poortinstellingen voor communicatie. Microsoft, Windows XP en Windows 2000 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Voornaamste mogelijkheden van het applicatieprogramma 1. [. . . ] Display De manier waarop de grafieken worden weergegeven kan gewijzigd worden. : Driedimensionale weergave. De weergave van de grafiek voor de nagalmkarakteristieken kan gewijzigd worden. De grafiek voor de nagalmkarakteristieken van de luisterruimte (vóór ijking) wordt weergegeven met de "Each Ch" modus, zodat u de nagalmkarakteristieken voor de afzonderlijke kanalen kunt controleren. Pair Ch: De samengestelde nagalmkarakteristieken voor de linker en rechter paren van de "Front", "Surround" en "Surr Back" kanalen worden weergegeven. Met deze knop wisselt u tussen de bandgrafiek en de balkgrafiek. Verplaatsen van het gezichtspunt van de tijdas. 11 Bestandsnotitie Er kunnen notities betreffende het bestand (toestand op het moment van de meting enz. ) voor de verschillende onderdelen worden opgeslagen. 12 Nagalmtype Geeft aan of de nagalmkarakteristieken gelden vóór ijking (EQ OFF) of na ijking (EQ ON). (Voor de nagalmkarakteristieken na ijking wordt de EQ ijkingscurve weergegeven. ) 13 Legenda Geeft aan welke kleuren in de grafieken overeenkomen met welke kanalen of frequenties. 14 Freq [Hz]/Kanaal In de kanaalweergavestand wordt dit de frequentie-as. In de frequentieweergavestand wordt het de kanaal-as. 15 Keuzetoetsen voor lijstweergave/afzonderlijke aanduidingen Wanneeer "ALL MEMORY" is geselecteerd worden alle MCACC-geheugens weergegeven. De afzonderlijke MCACC-geheugens worden weergegeven wanneer de instelling voor afzonderlijke aanduidingen is gemaakt ("MEMORY1" enz. ). Continue Ga door 15 Bediening van het programma (vervolg) Grafieken opslaan in gegevensbestanden De meetgegevens die vanaf de receiver zijn overgezonden kunt u opslaan in uw PC. Alle gegevens die in één keer tegelijk zijn ontvangen, worden opgeslagen in één bestand. 1 Om de gemeten gegevens op te slaan, kiest u "Save" in het "File" menu. Als u gegevens hebt die al eerder zijn opgeslagen, maar die u nu onder een nieuwe naam wilt opslaan, kiest u voor "Save As" (opslaan als). 2 Controleer de map voor het opslaan van de gegevens, kies een bestandsnaam, en klik dan op "Save". De gegevens worden opgeslagen in de CSV-indeling (met bestandsnaamextensie ". csv"). Wanneer de gegevens zijn opgeslagen, moet u (met de knoppen van de receiver) op "RETURN" drukken om het scherm Reverb Output PC te verlaten. (Zie bladzijde 62 van de handleding van de receiver. ) Opmerking Het CSV bestandsformaat wordt vaak gebruikt voor het overbrengen van gegevens naar applicatieprogramma's zoals databases en spreadsheets. Met dergelijke programma's kunt u dan ook in dit geval een overzicht van de gemeten waarden zien. De waarneming van de plaatsing en de beweging van het akoestische beeld, en de eenheid van het geluid, van de verschillende luidsprekers wordt echter niet alleen beïnvloed door de nagalm maar ook door het directe geluid van de luidsprekers (inclusief het vroege weerkaatste geluid). In dergelijke gevallen kunt u beter gebruik maken van de Advanced EQ Setup functie en daarvoor een meetperiode kiezen van 30 tot 50 msec (het blauwe gebied in Figuur 3). Dat biedt een betere mogelijkheid de karakteristiek van het directe geluid voor de verschillende kanalen in balans te brengen, hetgeen een fraai evenwichtig klankbeeld oplevert, met een duidelijke akoestische plaatsing en beweging. Figuur 3 Niveau (dB) Linker voorkanaal Rechter voorkanaal In te stellen meetperiode Tijd (in ms) Patroon 3: Soortgelijke nagalmkarakteristiek voor de hoge en lage frequenties en alle kanalen Zoals getoond in Figuur 4, wanneer de nagalmkarakteristieken voor alle kanalen grotendeels hetzelfde zijn over alle frequenties, zal de geluidsweergave in uw luisterkamer waarschijnlijk geen last hebben van overmatige nagalm. Wij raden aan te ijken met een tijd van ongeveer 60 tot 80 [ms] (het groene gebied in Figuur 4) opgegeven bij de Advanced EQ Setup. Deze levert een complete ijking voor zowel het directe geluid als voor de nagalm, resulterend in een ideaal gebalanceerd klankbeeld. Figuur 4 Niveau (dB) In te stellen meetperiode Lage frequenties linksvoor Lage frequenties rechtsvoor Hoge frequenties linksvoor Hoge frequenties rechtsvoor Tijd (in ms) Opmerking · Als u niet goed weet welke meetperiode te kiezen voor de Advanced EQ Setup ijking, begint u dan met 30 tot 50 msec. Als de grafieken daarmee een nogal vreemde nagalmcurve tonen voor een bepaalde frequentie, kan dat liggen aan een toevallige afwijking. Dan kunt u het nog eens proberen, met in plaats van de 30 tot 50 msec een ietwat andere meetperiode. · Ook kan het nuttig zijn om verschillende meetperioden uit te proberen voor de Advanced EQ Setup ijking, om dan die periode te kiezen die de beste klank oplevert. · De instellingen voor de meetperiode kunnen niet op de PC gemaakt worden. Deze instellingen zijn alleen te maken via de beeldschermaanduidingen van de receiver, met behulp van de Advanced EQ Setup functie van de receiver. Continue Ga door 20 Interpretatie van de grafieken (vervolg) Controlepunten om de nagalmkarakteristiek van uw kamer te verbeteren De nagalmkarakteristiek van uw luisterkamer zijn in principe duidelijk af te lezen in de grafieken. Om u een leidraad te geven, volgen hieronder vier voorbeelden die tonen hoe verschillende soorten kamers er in een grafiek kunnen uitzien. Voorbeeld 1: Grafiek loopt naar rechts geleidelijk op in alle frequenties Dit is zo te zien een kamer met nogal veel nagalm. [. . . ] U moet altijd het installeerprogramma van dezelfde versie gebruiken. 1 2 3 Dubbelklik op het "PioneerAdvancedMCACC_e_ver_*_*. exe" bestand De InstallShield Wizard verschijnt op het scherm. . Selecteer "Next". Selecteer "Remove" en dan "Next". Continue Ga door 28 Het programma updaten, wissen of repareren (vervolg) 4 Selecteer "Remove". 5 Klik op "Finish". Hiermee is het wissen van het applicatieprogramma voltooid. Continue Ga door 29 Het programma updaten, wissen of repareren (vervolg) Het programma repareren De reparatiefunctie kan worden gebruikt wanneer bijvoorbeeld de snelkoppelingen op het bureaublad zijn gewist enz. , om het programma te herstellen naar dezelfde condities als toen het de eerste maal werd geïnstalleerd. Opmerking Het applicatieprogramma kan niet gerepareerd worden met het installeerprogramma van een versie die verschilt van de geïnstalleerde versie. U moet altijd het installeerprogramma van dezelfde versie gebruiken. 1 2 3 Dubbelklik op het installeerprogramma De InstallShield Wizard verschijnt op het scherm. van de geïnstalleerde versie. Selecteer "Next". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER VSX-LX 53

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER VSX-LX 53 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag