Gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-AX5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-AX5I. Wij hopen dat dit PIONEER VSX-AX5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PIONEER VSX-AX5I te teleladen.


PIONEER VSX-AX5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11802 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PIONEER VSX-AX5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing 1 Du Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u het apparaat op de juiste wijze bedient. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft. OPMERKING: DE WAARSCHUWING DAT HET TOESTEL GEEN ONDERDELEN BEVAT DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD OF VERVANGEN KUNNEN WORDEN, BEVINDT ZICH OP DE KAP VAN HET TOESTEL. Installeren van de receiver VENTILATIE: Zorg dat u bij het installeren van dit toestel rondom wat vrije ruimte laat voor de ventilatie (tenminste 60 cm boven, 10 cm achter en 30 cm aan weerskanten van het toestel). WAARSCHUWING: Spleten en openingen in het omhulsel dienen voor ventilatie en een gepast gebruik van het product, alsook om het te beschutten voor oververhitting. [. . . ] De TONE toets kan ook worden gebruikt om de toonregeling te negeren. 1 Druk op RECEIVER. 2 Druk op de TONE toets van de afstandsbediening of op het voorpaneel om de toonregeling van de receiver te activeren. Als u op TONE drukt schakelt u de toonregeling beurtelings aan en uit. Wanneer de toonregeling is ingeschakeld zal TONE op het display verschijnen. 3 Druk herhaald op de BASS/TREBLE toets om BASS of TREBLE te selecteren. Wanneer TONE: BYPASS verschijnt, druk dan op de TONE toets om op TONE over te schakelen. 4 Gebruik de +/­ toetsen om de lage of hoge tonen bij te regelen. Een paar seconden nadat u de tonen heeft bijgeregeld, keert de receiver terug naar de geluidsfunctie waarin zij zich bevond voordat u deze procedure begon. 234 Memo: · Het instelbereik voor de toonregeling bedraagt ±6 dB. · De toonregeling werkt niet wanneer de THX CINEMA, MULTI CH IN of SACD DIRECT functie actief is. · Wanneer u de toonregeling inschakelt in de DIRECT functie, schakelt de receiver over naar de STEREO functie. · Bij weergave van DVD-Audio (192, 176 kHz) via een i. LINK aansluiting kan deze functie niet worden gebruikt. EENVOUDIGE BEDIENING Geluidsweergave na wachttijd Sommige videodisplays hebben iets teveel tijd nodig voor de weergave van de beelden. Met deze functie kunt u de weergave van het bijbehorende geluid even laten wachten zodat beide weer synchroon lopen. 1 Druk op RECEIVER. 3 Gebruik de +/­ toetsen om de wachttijd te verhogen of te verlagen. Memo: · De wachttijd verandert in stapjes van 0, 1 tussen 0, 0 ­ 5, 0. (Als het videosysteem echter op NTSC staat (zie bladzijde 7), loopt het bereik van de wachttijd van 0, 0 ­ 6, 0. ) De standaardinstelling is 0, 0. · Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer de DIRECT, MULTI CH IN of SACD DIRECT functie actief is. 51 Du Eenvoudige bediening Luisteren in de AUDIO SCALER stand Gebruik deze functie wanneer u naar CD's, DVD's en andere digitale geluidsopnamen luistert, indien u een breder dynamisch bereik en een zuiverder geluidsreproductie wenst. 1 Druk op RECEIVER. 2 Druk op de HI-BIT toets van de afstandsbediening of op de HI-BIT/HISAMPLING toets op het voorpaneel. Bij elke druk op de toets wordt de AUDIO SCALER functie aan of uit gezet. HI-BIT/SAMPLING licht op in het display. Memo: · Deze stand kan niet worden gebruikt bij de MULTI CH IN functie. · Als de receiver in de DIRECT functie staat en u op de HIBIT toets drukt, zal de receiver overschakelen naar de STEREO functie. · Deze functie kan niet worden gebruikt met DVD-A, SACD of andere bronsignalen hoger dan 88, 2 kHz via een digitale aansluiting (inclusief i. LINK). 2 MULTI CH IN weergave Met MULTI CH IN kunt u een DVD-Audio/SACD speler of een externe decoder aansluiten om van bepaalde multikanaals disks te genieten. Om MULTI CH IN weergave te gebruiken, volg de onderstaande aanwijzingen op. 1 Druk op de MULTI CH INPUT toets van de afstandsbediening of op de MULTI CH IN toets op het voorpaneel. Bij elke druk op de toets schakelt de ingang om tussen de voorgaande functie en MULTI CH IN. ON: In deze stand wordt het signaal op de MULTI CH IN ingangen direct weergegeven, zonder digitale verwerking. U kunt alleen het niveau van elk kanaal instellen. 1 OFF: Annuleert de MULTI CH IN functies. 52 Du Memo: · U kunt geen enkele geluidsbewerking toepassen bij de MULTI CH IN functie. Wanneer u een luisterfunctie selecteert, of deze functies wijzigt, wordt MULTI CH IN geannuleerd. · Wanneer bepaalde luidsprekers op NO zijn ingesteld, zal het (de) signa(a)l(en) van dat (die) kana(a)l(en) helemaal niet worden weergegeven. · In de MULTI CH IN functie kunt u geen geluidsfuncties activeren (bladzijden 49 t/m 52). · U kunt niet naar de SECOND ZONE luisteren wanneer de MULTI CH IN functie actief is. · Wanneer u naar een DVD-Audio/SACD aan het luisteren bent maar alleen stereo geluid hoort, zet de 5. 1-kanaals analoge weergave van uw DVD speler dan aan. Eenvoudige bediening Weergavefuncties voor de surround achter kanalen Weergavefunctie surround achter kanalen Met de SB CH MODE komen de surround achter kanalen beschikbaar voor weergave via uw surround achter luidsprekers. [. . . ] 5 Hz tot 100. 000 Hz +0 dB ­3 Uitgang (niveau/impedantie) LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 mV/2, 2 k Toonregeling BASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 6 dB (100 Hz) TREBLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 6 dB (10 kHz) LOUDNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +4/+2 dB (100Hz/10 kHz) (op de volumestand ­40dB) Signaal-ruis verhouding (IHF, kortgesloten, A netwerk) LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 dB Signaal-ruis verhouding [DIN (Nominaal continu uitgangsvermogen/50 mW)] LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92/65 dB * Gemeten in overeenstemming met de Amerikaanse Federal Trade Commission Trade Regulation regelgeving omtrent claims voor het uitgangsvermogen van versterkers. FM Tuner deel Frequentiebereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 5 MHz tot 108 MHz Bruikbare gevoeligheid. . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PIONEER VSX-AX5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PIONEER VSX-AX5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag